Archív článkov

„V škole som nebol nikdy najlepší. Ale zato najdrzejší,“ začína svoje rozprávanie Remzi Kaplan, podnikateľ tureckého pôvodu žijúci v Berlíne. Ako dvanásťročný prišiel s rodičmi do Nemecka. Pôvodne chceli zostať len pár rokov, zarobiť peniaze na dom a pekný pozemok v Turecku, a ísť domov. Z „pár rokov“ bol celý život, Remzi Kaplan chodí do Turecka už iba služobne a jeho deti...

Pavol Múdry, generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA)

Pavol Múdry (narodený 31. augusta 1950) bol po ukončení strednej školy a odboru angličtina-telovýchova na UK v Bratislave do roku 1992 asistentom na Vysokej škole ekonomickej. Po novembri 1989 začal pracovať v TASR,...

Ivan Čeredejev, generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR)

Ivan Čeredejev (narodený 5. marca 1952) po ukončení Stavebnej fakulty na SVŠT v roku 1976 začal pracovať ako stavebný inžinier. V roku 1993 nastúpil do medzinárodnej redakcie TASR, o rok neskôr sa stal jej vedúcim. Po...

Pavel Koncoš, volebný líder SDĽ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote a od roku 1979 ako predseda JRD v Klenovci. Od roku 1992 bol poslancom NR SR. V roku 1994 sa stal ministrom pôdohospodárstva. Do tejto funkcie sa vrátil...

Narodil sa 9. apríla 1945 v Trenčíne-Opatovej. Je ženatý a má tri deti. V roku 1968 vyštudoval odbor ekonómia na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. Postupne pracoval ako predseda JRD Nemšová, riaditeľ odboru vedy a technického rozvoja, riaditeľ odboru súhrnného plánu, manažér v Štátnom majetku Ilava a v JRD Pobedín.

...

Jozef Kojda, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Narodil sa 27. mája 1966. Absolvoval Národohospodársku fakultuna Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991 - 1992 bol poverený vedením odboru malej privatizácie na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V rokoch 1992 - 1994 pôsobil ako ekonomický poradca primátora...

Roman Václavík, vedúci ekonomickej sekcie Smeru

Narodil sa 28. marca 1970 v Bruntáli na severnej Morave. V roku 1992 ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu, odbor ekonomika priemyslu. Do roku 1993 pracoval vo firme Václavík a synovia a bol ekonómom v Portáli. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil ako vedúci expozitúry Národnej...

Peter Brňo, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva

Narodil sa 10. decembra 1955 v Norovciach (okr. Topoľčany). Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Od roku 1981 pôsobil na odbore obchodnej politiky pre africké rozvojové krajiny FMZO. V rokoch 1984-1990 bol zástupcom, neskôr úradujúcim obchodným radcom obchodného oddelenia ZÚ v Zambii. Od roku...

Ján Füle, predseda Slovenského syndikátu novinárov

Narodil sa 7. júla 1963 v Nových Zámkoch. Po maturite na Gymnáziu na Einsteinovej ulici začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre žurnalistiky. V rokoch 1986 až 1990 pôsobil v Novom Slove. Odtiaľ odišiel do Národnej obrody, kde pracoval ako parlamentný spravodajca. V rokoch...

Zdenko Trebuľa

Narodil sa 29. septembra 1955 v Martine. V roku 1974 ukončil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach a začal študovať na tamojšej Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. V rokoch 1979-1981 bol právnikom vo VSŽ Košice, neskôr pracoval na Obvodnom národnom výbore v Košiciach IV. O päť rokov neskôr až do roku 1990...

Vojtech Tkáč

Narodil sa 2. marca 1949 v Rudňanoch. Po ukončení Právnickej fakulty UK v roku 1972 začal pracovať ako asistent na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1976 ukončil ašpirantské minimum, v roku 1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a o dva roky neskôr ho vymenovali za docenta v odbore pracovné právo. Od decembra 1987 pracoval na...

Ľubomír Fogaš

Narodil sa 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v roku 1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 ho vymenovali za docenta pre odbor občianske právo. Bol členom vedeckej rady a členom...

Pavol Rusko

Rodák spod Tatier, Liptovského Mikuláša, narodený 20. augusta 1963. Po maturite na matematickom gymnáziu v Liptovskom Hrádku pokračoval v štúdiu žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia, od roku 1985 až do roku 1993, pôsobil v Slovenskej televízii na viacerých postoch ako manažér umeleckého centra, šéf sekcie...

sú tou skupinou ľudí, na ktorú sa štát spolieha tam, kde sa končia jeho možnosti v prospech občanov. Zo spoločenského hľadiska je ich primárnou úlohou dávať prácu ľuďom a pomáhať tvoriť bohatstvo krajiny, viesť ju k lepšiemu životnému štandardu. Pri téme podnikanie sa však nedá opomenúť individuálny záujem každého, kto s touto činnosťou začne, a tým je tvorba zisku. Mnohé...

Jozef Majský
Narodil sa 15. júna 1946 v Hlohovci. Po ukončení tunajšej základnej školy pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Strojníckej fakulte SVŠT a Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pred novembrom 1989 pracoval ako obchodný námestník v štátnom podniku Matador Púchov. Neskôr...

Ladislav Krajňák
Narodil sa 13. marca 1963 v Levoči. Po ukončení základnej školy a gymnázia v Spišskej Novej Vsi absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1987-1995 pracoval na fakulte ako odborný asistent, neskôr bol obchodným manažérom a v roku 1994 podpredsedom výkonného výboru FNM. Bol a je členom dozorných rád viacerých spoločností, napríklad Slovnaft a.s...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

je pracovným nástrojom hosťa nášho vianočného čísla, básnika a textára Kamila Peteraja. Oproti ostatným má však jednu výhodu: používa ho len vtedy, keď má chuť - nie povinnosť - pracovať. Vtedy si naň počká, uvíta ho s otvorenou náručou a usadí. Ako vzácneho hosťa. Hádam mu ešte poopraví kravatu, aby sa už udomácnený návštevník mohol ukázať aj na verejnosti. A samozrejme, váži...

Kamil Peteraj

Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Bratislave, rovnako ako konzervatórium, ktoré v odbore hry na husle ukončil v roku 1964. Štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU absolvoval v roku 1970, potom začal pracovať ako dramaturg spevohry divadla Nová scéna v Bratislave. V súčasnosti pracuje v reklamnej...

sú podľa definície menšie územnosprávne jednotky vyznačujúce sa istými, pre ne charakteristickými črtami - napríklad prírodnými či klimatickými podmienkami, históriou alebo architektúrou. Patria do jedného celku, ktorého úroveň závisí práve od ich rozvoja. Dôležitosť ekonomickej situácie v jednotlivých oblastiach, samozrejme, netreba podceňovať, rovnako ani ľudské zdroje,...

Viera Krakovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska

Narodila sa 27. februára 1952 v Brusne. Po ukončení základnej školy navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Brezne, neskôr začala pracovať ako dispečerka v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. V roku 1983 nastúpila ako matrikárka na Miestny národný výbor v Brusne,...

Roman Šipoš, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Narodil sa 2. apríla 1963 v Spišskej Sobote, dnes súčasť Popradu. V roku 1986 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, po ňom nastúpil ako majster a neskôr ako stavbyvedúci v Pozemných stavbách Prešov. Na Mestskom úrade v Starej Ľubovni začal...

to vo všeobecnosti nemajú ľahké. Neocitajú sa tak často na výslní ako ich priami nadriadení, a predsa sa na ich hlavy zosypáva nemalé množstvo kritiky a ani podiel ich práce nie je zanedbateľný. Niektorí tieň svojich šéfov prekročia, iní sa k nemu nikdy ani nepriblížia.

Bez toho, aby sme škatuľkovali, či špekulovali nad ich osobnými ambíciami, sme si na rozhovor do...

Sergej Kozlík, poslanec parlamentu za HZDS-ĽS

Narodil sa 27. 7. 1950 v Bratislave. Po ukončení strednej všeobecnovzdelávacej školy začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1974 pracoval na Slovenskom cenovom úrade, v roku 1988 sa stal vedúcim oddelenia cien priemyslu a zástupcom riaditeľa odboru cien na Ministerstve financií SSR....

Ivan Mikloš

Narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku. Po ukončení strednej školy začal štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde sa špecializoval na oblasť dlhodobého plánovania a prognózovania. V rokoch 1983-90 pôsobil na VŠE ako odborný asistent, neskôr pracoval na Úrade vlády SR vo funkcii riaditeľa odboru...

Stránky

Kategória

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984