Reklama
Reklama

Archív článkov

„V škole som nebol nikdy najlepší. Ale zato najdrzejší,“ začína svoje rozprávanie Remzi Kaplan, podnikateľ tureckého pôvodu žijúci v Berlíne. Ako dvanásťročný prišiel s rodičmi do Nemecka. Pôvodne chceli zostať len pár rokov, zarobiť peniaze na dom a pekný pozemok v Turecku, a ísť domov. Z „pár rokov“ bol celý život, Remzi Kaplan chodí do Turecka už iba služobne a jeho deti...

Pavol Múdry, generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA)

Pavol Múdry (narodený 31. augusta 1950) bol po ukončení strednej školy a odboru angličtina-telovýchova na UK v Bratislave do roku 1992 asistentom na Vysokej škole ekonomickej. Po novembri 1989 začal pracovať v TASR,...

Ivan Čeredejev, generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR)

Ivan Čeredejev (narodený 5. marca 1952) po ukončení Stavebnej fakulty na SVŠT v roku 1976 začal pracovať ako stavebný inžinier. V roku 1993 nastúpil do medzinárodnej redakcie TASR, o rok neskôr sa stal jej vedúcim. Po...

Pavel Koncoš, volebný líder SDĽ

Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Píle. Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval ako hlavný ekonóm v Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote a od roku 1979 ako predseda JRD v Klenovci. Od roku 1992 bol poslancom NR SR. V roku 1994 sa stal ministrom pôdohospodárstva. Do tejto funkcie sa vrátil...

Narodil sa 9. apríla 1945 v Trenčíne-Opatovej. Je ženatý a má tri deti. V roku 1968 vyštudoval odbor ekonómia na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. Postupne pracoval ako predseda JRD Nemšová, riaditeľ odboru vedy a technického rozvoja, riaditeľ odboru súhrnného plánu, manažér v Štátnom majetku Ilava a v JRD Pobedín.

...

Roman Václavík, vedúci ekonomickej sekcie Smeru

Narodil sa 28. marca 1970 v Bruntáli na severnej Morave. V roku 1992 ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu, odbor ekonomika priemyslu. Do roku 1993 pracoval vo firme Václavík a synovia a bol ekonómom v Portáli. V rokoch 1993 až 1995 pôsobil ako vedúci expozitúry Národnej...

Jozef Kojda, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR

Narodil sa 27. mája 1966. Absolvoval Národohospodársku fakultuna Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1991 - 1992 bol poverený vedením odboru malej privatizácie na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR. V rokoch 1992 - 1994 pôsobil ako ekonomický poradca primátora...

Peter Brňo, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva

Narodil sa 10. decembra 1955 v Norovciach (okr. Topoľčany). Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Od roku 1981 pôsobil na odbore obchodnej politiky pre africké rozvojové krajiny FMZO. V rokoch 1984-1990 bol zástupcom, neskôr úradujúcim obchodným radcom obchodného oddelenia ZÚ v Zambii. Od roku...

Ján Füle, predseda Slovenského syndikátu novinárov

Narodil sa 7. júla 1963 v Nových Zámkoch. Po maturite na Gymnáziu na Einsteinovej ulici začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na Katedre žurnalistiky. V rokoch 1986 až 1990 pôsobil v Novom Slove. Odtiaľ odišiel do Národnej obrody, kde pracoval ako parlamentný spravodajca. V rokoch...

Zdenko Trebuľa

Narodil sa 29. septembra 1955 v Martine. V roku 1974 ukončil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach a začal študovať na tamojšej Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. V rokoch 1979-1981 bol právnikom vo VSŽ Košice, neskôr pracoval na Obvodnom národnom výbore v Košiciach IV. O päť rokov neskôr až do roku 1990...

Vojtech Tkáč

Narodil sa 2. marca 1949 v Rudňanoch. Po ukončení Právnickej fakulty UK v roku 1972 začal pracovať ako asistent na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1976 ukončil ašpirantské minimum, v roku 1980 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a o dva roky neskôr ho vymenovali za docenta v odbore pracovné právo. Od decembra 1987 pracoval na...

Ľubomír Fogaš

Narodil sa 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín. Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v roku 1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 ho vymenovali za docenta pre odbor občianske právo. Bol členom vedeckej rady a členom...

Pavol Rusko

Rodák spod Tatier, Liptovského Mikuláša, narodený 20. augusta 1963. Po maturite na matematickom gymnáziu v Liptovskom Hrádku pokračoval v štúdiu žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia, od roku 1985 až do roku 1993, pôsobil v Slovenskej televízii na viacerých postoch ako manažér umeleckého centra, šéf sekcie...

sú tou skupinou ľudí, na ktorú sa štát spolieha tam, kde sa končia jeho možnosti v prospech občanov. Zo spoločenského hľadiska je ich primárnou úlohou dávať prácu ľuďom a pomáhať tvoriť bohatstvo krajiny, viesť ju k lepšiemu životnému štandardu. Pri téme podnikanie sa však nedá opomenúť individuálny záujem každého, kto s touto činnosťou začne, a tým je tvorba zisku. Mnohé...

Jozef Majský
Narodil sa 15. júna 1946 v Hlohovci. Po ukončení tunajšej základnej školy pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Strojníckej fakulte SVŠT a Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pred novembrom 1989 pracoval ako obchodný námestník v štátnom podniku Matador Púchov. Neskôr...

Ladislav Krajňák
Narodil sa 13. marca 1963 v Levoči. Po ukončení základnej školy a gymnázia v Spišskej Novej Vsi absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1987-1995 pracoval na fakulte ako odborný asistent, neskôr bol obchodným manažérom a v roku 1994 podpredsedom výkonného výboru FNM. Bol a je členom dozorných rád viacerých spoločností, napríklad Slovnaft a.s...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

je pracovným nástrojom hosťa nášho vianočného čísla, básnika a textára Kamila Peteraja. Oproti ostatným má však jednu výhodu: používa ho len vtedy, keď má chuť - nie povinnosť - pracovať. Vtedy si naň počká, uvíta ho s otvorenou náručou a usadí. Ako vzácneho hosťa. Hádam mu ešte poopraví kravatu, aby sa už udomácnený návštevník mohol ukázať aj na verejnosti. A samozrejme, váži...

Kamil Peteraj

Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Bratislave, rovnako ako konzervatórium, ktoré v odbore hry na husle ukončil v roku 1964. Štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU absolvoval v roku 1970, potom začal pracovať ako dramaturg spevohry divadla Nová scéna v Bratislave. V súčasnosti pracuje v reklamnej...

sú podľa definície menšie územnosprávne jednotky vyznačujúce sa istými, pre ne charakteristickými črtami - napríklad prírodnými či klimatickými podmienkami, históriou alebo architektúrou. Patria do jedného celku, ktorého úroveň závisí práve od ich rozvoja. Dôležitosť ekonomickej situácie v jednotlivých oblastiach, samozrejme, netreba podceňovať, rovnako ani ľudské zdroje,...

Viera Krakovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska

Narodila sa 27. februára 1952 v Brusne. Po ukončení základnej školy navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Brezne, neskôr začala pracovať ako dispečerka v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. V roku 1983 nastúpila ako matrikárka na Miestny národný výbor v Brusne,...

Roman Šipoš, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Narodil sa 2. apríla 1963 v Spišskej Sobote, dnes súčasť Popradu. V roku 1986 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, po ňom nastúpil ako majster a neskôr ako stavbyvedúci v Pozemných stavbách Prešov. Na Mestskom úrade v Starej Ľubovni začal...

Sergej Kozlík, poslanec parlamentu za HZDS-ĽS

Narodil sa 27. 7. 1950 v Bratislave. Po ukončení strednej všeobecnovzdelávacej školy začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1974 pracoval na Slovenskom cenovom úrade, v roku 1988 sa stal vedúcim oddelenia cien priemyslu a zástupcom riaditeľa odboru cien na Ministerstve financií SSR....

Ivan Mikloš

Narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku. Po ukončení strednej školy začal štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde sa špecializoval na oblasť dlhodobého plánovania a prognózovania. V rokoch 1983-90 pôsobil na VŠE ako odborný asistent, neskôr pracoval na Úrade vlády SR vo funkcii riaditeľa odboru...

to vo všeobecnosti nemajú ľahké. Neocitajú sa tak často na výslní ako ich priami nadriadení, a predsa sa na ich hlavy zosypáva nemalé množstvo kritiky a ani podiel ich práce nie je zanedbateľný. Niektorí tieň svojich šéfov prekročia, iní sa k nemu nikdy ani nepriblížia.

Bez toho, aby sme škatuľkovali, či špekulovali nad ich osobnými ambíciami, sme si na rozhovor do...

Stránky

Kategória

Autor