Kontakt


Občianske združenie Klub Nového slova
Vlčkova 26, 811 04 Bratislava
IČO: 00 605 051
DIČ: 2021617774
slovo@noveslovo.sk

IBAN: SK8211000000002624852008

Ak chcete podporiť SLOVO,
pridajte variabilný symbol:

IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol 52525

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984