Reklama
Reklama

Archív článkov

Poslankyňa Gabriela
Z ľavicovej lavice
Vystúpila v parlamente
Dojímavo velice:
„Podávam tu taký návrh,
Aby naša krajina
Pri tom mori stredozemnom
ležala už od júna.

V parlamente všetci slzia:
„Krivdili sme ľavici!
Stále vlkov vidíme v nich –
A veď sú to slávici!
Buďme za to! Dobre padne
aj nám dať si panáka
po voľbách na...

Pred časom sme upozornili, že na adrese Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je prázdna stránka. Od 1. decembra 1999 to už nie je pravda. Na sajte www.prezident.sk nájdeme informácie o činnosti hlavy štátu, ako aj zasvätenú informáciu o histórii Grassalkovichovho paláca. Nechápem však, prečo sa na úvodnej stránke objavuje obrázok Hradu s parlamentom v pozadí, keď...

 

Schopnosť pochopiť zmeny, ktorými prechádza spoločnosť v posledných desaťročiach, sa stáva jednou zo základných podmienok uplatnenia sa v súčasnom svete. Stoici kedysi hovorievali, že múdreho človeka osud vedie, hlúpeho vlečie. Tak je to aj dnes, a platí to nielen pre osudy jednotlivcov, ale aj pre osudy spoločností a štátov. Dokážeme sa...

Toto leto sa uskutočnil v jednej z obcí Prievidzského okresu zaujímavý experiment. Poberatelia podpory v nezamestnanosti boli nútení sa deň, čo deň registrovať na miestnom úrade práce. Razom počet záujemcov o podporu klesol o niekoľko percent. Je zrejmé, že sivá ekonomika je v rozmachu, pretože index spotreby obyvateľstva, napriek zmrazeniu reálnych miezd stále stúpa. Mnohí „...

SLOVO č. 42 prinieslo zaujímavú štúdiu slobodne mysliaceho autora Mikuláša Šoóša o hospodárskej demokracii. Nesporne tak urobil so zápalom hodným tejto problematiky a nespornej túžby každého mysliaceho pracujúceho človeka. Povedzme otvorene, že takéto túžby a pokusy sa v histórii socialistického hnutia už viackrát skončili ako utópia alebo neúspech. Vari najväčší experiment,...

Ľubomír Lipták

Narodil sa 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948 -1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vychádza jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa...

Avizovaná Schusterova kniha - „Návrat do veľkej politiky“ - obsahuje aj naznačenie problematických vzťahov medzi terajším prezidentom a jeho nástupcom vo funkcii predsedu SOP Pavlom Hamžíkom. Čo tam po vzťahoch medzi politikmi, hlavné je predsa občianske porozumenie.

V súvislosti s kritikou ohľadom deblokácii, ktorou Ján Čarnogurský nešetril voči...

 

Július Filo

Narodil sa 17. decembra 1950 v Palúdzke na Liptove. Po maturite na SVŠ v Poprade v roku 1969 sa rozhodol pokračovať v rodinnej tradícii a začal študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Lipsku. Po ordinácii za kňaza evanjelickej cirkvi v roku 1974 pôsobil ako seniorálny...

December

Hlad - a nie!
Na konci
všetkého -
hľadanie?

Zwentendorf by bol neznámou dedinkou, ak by nepostavili pri nej stavbu za miliardy šilingov, ktorá je dnes pomníkom absurdity. Ide o dokončenú atómovú elektráreň, ktorá nikdy nebola v prevádzke. Je to pikantný paradox, ale táto budova vplýva na osudy jadrovej energetiky rovnako ako povestná elektráreň v ukrajinskom Černobyle. O stavbe rakúskej elektrárne sa rozhodlo v roku 1958...

Sedem rokov po Summite Zeme nedošlo k podstatnejšiemu pokroku v oblasti ochrany prírody. Napríklad Svetová banka ani Spo jené štáty americké nevzali na seba fakticky nijaké záväzky. Ekológia je naďalej Achillovou pätou ľudstva. Realizácia dohôd z Rio de Janeira zostala dodnes v mnohom nenaplnená.

V roku 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro stretli najvyšší...

Aktuálny príklad z politickej scény SRN nás upozorňuje na fakt, že korupcia nevymizla ani zo štátov s demokratickou tradíciou. „Železný kancelár“ Helmut Kohl a jeho strana čelí trom navzájom súvisiacim obvineniam, ktorými sú existencia čiernych kont, vývoz tankov do Saudskej Arábie a miliónový úplatok. CDU disponovala počas svojho vládnutia zhruba desiatimi kontami,...

Doktor Wilfred van Oijen si prisadá k posteli nevyliečiteľne trpiaceho chorého, drží ho za ruku a dlho sa s ním rozpráva. O živote, o deťoch - a o smrti. Napokon sa pýta: "Nerozmyslel si si to?" Nasledujú tri slová poslednej žiadosti: "Neodkladaj to už!" Lekár berie injekciu, pacient Cees van Wendel de Jode mu vďačne pozerá do očí - až kým mu o chvíľku doktor zľahka neprivrie...

Naozaj by bolo správne, ako napísal pán Chmelár v SLOVE č. 43, aby sa SDĽ sama seba spýtala, prečo práve ona produkuje toľko nových strán a politických dezertérov. Ja vo svojej poznámke v č. 42 som nazval zjavné chyby vedenia SDĽ iba eufemisticky - nešikovnosťou, na ktorú však, žiaľ, môže táto ľavicová strana bolestne doplatiť vo voľbách. Jozef Migaš argumentuje poukázaním na...

Dobrý večer, náš básnik by dodal dajbože, a to už zo svojej úcty k rodnému, k jeho kultúre a k večernému svetlu. Mal tak, prirodzene, na mysli každé dobré svetlo, keď najväčšmi práve preto, ktoré ho tu privítalo v roku 1904. Svetlo mu bolo blízke... A sám nim bol.

A aj o ňom platí, čo o vzácnom človeku medzi nami platí odjakživa... - žiaril o to väčšmi...

V septembri 1995 Imrich Andrejčák z HZDS horlivo obhajoval argumenty v prospech novelizácie zákona o civilnej službe. Demonštrantov pred budovou parlamentu presviedčal o potrebe zvýšenia obranyschopnosti štátu. Reči o chlapskej hrdosti v súvislosti s vojenskou službou u mladíkov nenašli veľkú odozvu. Avšak ani ich požiadavky neboli vypočuté. 12. 9. 1995 NR SR napokon zákon o...

"Diktátori, imperialisti, revolúcie, embargá, kapitalizmus, socializmus, smrť, nikto a nič nemôže zastaviť túto hudbu." (Enrique Fernández, kubánsky spisovateľ)

Že vy ste ešte nepočuli žiadnu hudbu z Kuby? Ani ste si nevšimli, že niektoré rockové skupiny na Západe vyjadrujú svoj vzdor voči kapitalistickému režimu a nonkomformnosť tým, že nosia tričká s...

Medzi najväčšie riziká reformy verejnej správy zaradili v uplynulých dvoch mesiacoch účastníci diskusií o nej možné politické zásahy, mysliac tým najmä hrozbu neodborného posudzovania celého komplexu otázok, presadzovanie úzko chápaných záujmov politických subjektov, vytrhávanie jednotlivých návrhov z celkových súvislostí reformy a neznalosť skutočných, hlbokých problémov...

Román Pála Závadu Jadvigin vankúšik (Kalligram, Bratislava 1999) je najväčšou udalosťou posledných rokov v Maďarsku. Spisovateľ, predtým známy svojimi sociografickými spismi len v úzkom odbornom kruhu, sa práve zásluhou tejto knihy stal všeobecne uznávaným autorom, o čom svedčia aj štyri vydania jeho románu od roku 1997.

Kniha môže zaujať slovenských...

Viac ako týždeň pred Vianocami schválil slovenský parlament štátny rozpočet na budúci rok. Na Západe by to bol krízový signál. Podľa slovenského premiéra sa tým posilnila vnútropolitická stabilita a zvýraznila podpora vlády v parlamente.

Prijatie rozpočtu v polovici decembra je naozaj dobrou správou. Stačí pohľad do Česka, kde sociálni demokrati napriek...

Dnes je jasné, že milióny ľudí v Rusku napriek apatii a frustrácii netrpezlivo čakajú na nového vodcu. Takého, ktorý bude mať aspoň minimálne intelektuálne parametre, nebude sa utápať v alkohole a vyhrážať jadrovým potenciálom, nebude viesť vojnu vo vlastnej krajine a bude mať schopnosť pozitívne myslieť. B. Jeľcin do tejto schémy už dlho nezapadá a kráča po schodoch smerom...

Slovenský kinematografický "priestor" sa zhustil o jednu pozitívnu perspektívu. Na prelome mesiaca december sa v bratislavskom Istropolise uskutočnila "akcia", ktorá pozoruhodným spôsobom nadviazala na tradíciu tzv. veľkých medzinárodných festivalov. Prvý ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Bratislava poskytol slovenskej verejnosti cel kom slušnú možnosť zoznámiť...

Vstup SDĽ do vlády sa stal skutočnou previerkou našich síl, ale najmä našej ideovej pevnosti. Slovensko sa totiž nachádza v katastrofálnej sociálno-ekonomickej situácii, v akej sa ľavicová politika robí veľmi ťažko.

Napriek tomu som presvedčený, že sa dôsledná socialistická nielen dá robiť, ale že iba ona môže krajinu vyviesť z tohto marazmu. To si však...

 

Vďačnosť silnejšia ako diplomacia. Komentár splitského denníka Slobodna Dalmacija s týmto titulkom narážal na kontrast, ktorý sprevádzal pohreb prezidenta Franju Tudjmana. V daždivý pondelok 13. decembra do ulíc Záhrebu vyšli húfy Chorvátov, aby povedali posledné zbohom "otcovi národa".

Najvyšší zahraniční...

Keď Alfred Nobel podpisoval 27. novembra 1895 v Paríži pred notárom svoj vlastnoručne spísaný testament, v ktorom sa o. i. hovorilo, že "z kapitálu, čo správcovia pozostalosti uložia do cenných papierov, sa má vytvoriť fond, ktorého úroky sa každoročne rozdelia vo forme cien medzi tých, čo v predchádzajúcom roku preukázali ľudstvu najväčší úžitok", sotva tušil, že ním, jedným...

Stránky

Autor