Reklama
Reklama

Archív článkov

Poslankyňa Gabriela
Z ľavicovej lavice
Vystúpila v parlamente
Dojímavo velice:
„Podávam tu taký návrh,
Aby naša krajina
Pri tom mori stredozemnom
ležala už od júna.

V parlamente všetci slzia:
„Krivdili sme ľavici!
Stále vlkov vidíme v nich –
A veď sú to slávici!
Buďme za to! Dobre padne
aj nám dať si panáka
po voľbách na...

ak je naozaj dobrým historikom, nevidí v dejinách iba súhrn mien a udalostí alebo sa nesústreďuje iba na to, aby ukázal, "ako to naozaj bolo", ale vedie dialóg. V minulosti hľadá odpovede na najdôležitejšie otázky súčasnosti. Tak ako si napríklad Maša Haľamová alebo Ivan Krasko získal pevné miesto v našej poézii, tak ak by sa stratili všetky štúdie a knihy Ľubomíra Liptáka a...

 

Keď chceme pochopiť, čo sa deje v určitej spoločnosti, prečo sa ľudia správajú tak a tak, prečo raz konajú "rozumne" a inokedy zasa "iracionálne", tak často urobíme lepšie, keď sa budeme zaujímať nielen o "reálie" ich života, ale aj o ich ašpirácie, sny, o to, čo vlastne chcú, namiesto toho, aby sme sa pýtali ako žijú, čo fakticky určuje...

Rudolf Schuster vo svojej predvolebnej kampani označil za najväčší handicap nezávisle sa tváriacej Magdy Vášáryovej fakt, že ako nestraníčka nemôže vedieť, ako fungujú politické subjekty. Pán prezident vtedy taktne pomlčal aj o svojej ďalšej s tým súvisiacej prednosti: jeho stranícke skúsenosti mu totiž umožnili dokonale si osvojiť pravidlá zákulisných hier.

Keby...

Veľa šťastia, zdravia, úspechov a lásky. Slová, ktoré zaznievajú v týchto dňoch vari z každých úst, čítate ich v týchto dňoch vari v každej pošte, ktorú vyberáte z poštovej schránky. Jasne hovoria, že sú tu Vianoce, že sa opäť raz končí rok. Asi netradične, ale predsa by som vám chcel k týmto slovám čosi pridať: veľa nepokoja a pochybností...

 

Už päť desaťročí sme svedkami neschopnosti prerušiť trend neefektívnosti rozvoja spoločnosti v našich podmienkach. Po odstránení niektorých politických a ideologických príčin daného stavu je čoraz viac zrejmé, že jej hlboké príčiny ležia v prílišnom tradicionalizme myslenia, v koncepčnej kríze slovenskej spoločnosti, v neschopnosti uvažovať o kvalite...

V poslednom čase sa najmä v súvislosti s črtajúcim sa škandálom v KDH veľa hovorí o financovaní politických strán. Až zverejnenie spôsobu vyplácania mzdy 67 okresným tajomníkom Čarnogurského hnutia vyvolalo reakcie na partajných sekretariátoch, pričom poodkryté kauzy využili naozaj svojsky - na požiadavky o zvýšenie štátnych dotácií. V tejto súvislosti je zaujímavý výrok...

Pred časom sme upozornili, že na adrese Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je prázdna stránka. Od 1. decembra 1999 to už nie je pravda. Na sajte www.prezident.sk nájdeme informácie o činnosti hlavy štátu, ako aj zasvätenú informáciu o histórii Grassalkovichovho paláca. Nechápem však, prečo sa na úvodnej stránke objavuje obrázok Hradu s parlamentom v pozadí, keď...

 

Schopnosť pochopiť zmeny, ktorými prechádza spoločnosť v posledných desaťročiach, sa stáva jednou zo základných podmienok uplatnenia sa v súčasnom svete. Stoici kedysi hovorievali, že múdreho človeka osud vedie, hlúpeho vlečie. Tak je to aj dnes, a platí to nielen pre osudy jednotlivcov, ale aj pre osudy spoločností a štátov. Dokážeme sa...

Toto leto sa uskutočnil v jednej z obcí Prievidzského okresu zaujímavý experiment. Poberatelia podpory v nezamestnanosti boli nútení sa deň, čo deň registrovať na miestnom úrade práce. Razom počet záujemcov o podporu klesol o niekoľko percent. Je zrejmé, že sivá ekonomika je v rozmachu, pretože index spotreby obyvateľstva, napriek zmrazeniu reálnych miezd stále stúpa. Mnohí „...

SLOVO č. 42 prinieslo zaujímavú štúdiu slobodne mysliaceho autora Mikuláša Šoóša o hospodárskej demokracii. Nesporne tak urobil so zápalom hodným tejto problematiky a nespornej túžby každého mysliaceho pracujúceho človeka. Povedzme otvorene, že takéto túžby a pokusy sa v histórii socialistického hnutia už viackrát skončili ako utópia alebo neúspech. Vari najväčší experiment,...

Ľubomír Lipták

Narodil sa 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948 -1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vychádza jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa...

Avizovaná Schusterova kniha - „Návrat do veľkej politiky“ - obsahuje aj naznačenie problematických vzťahov medzi terajším prezidentom a jeho nástupcom vo funkcii predsedu SOP Pavlom Hamžíkom. Čo tam po vzťahoch medzi politikmi, hlavné je predsa občianske porozumenie.

V súvislosti s kritikou ohľadom deblokácii, ktorou Ján Čarnogurský nešetril voči...

 

Július Filo

Narodil sa 17. decembra 1950 v Palúdzke na Liptove. Po maturite na SVŠ v Poprade v roku 1969 sa rozhodol pokračovať v rodinnej tradícii a začal študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Lipsku. Po ordinácii za kňaza evanjelickej cirkvi v roku 1974 pôsobil ako seniorálny...

December

Hlad - a nie!
Na konci
všetkého -
hľadanie?

Zwentendorf by bol neznámou dedinkou, ak by nepostavili pri nej stavbu za miliardy šilingov, ktorá je dnes pomníkom absurdity. Ide o dokončenú atómovú elektráreň, ktorá nikdy nebola v prevádzke. Je to pikantný paradox, ale táto budova vplýva na osudy jadrovej energetiky rovnako ako povestná elektráreň v ukrajinskom Černobyle. O stavbe rakúskej elektrárne sa rozhodlo v roku 1958...

Sedem rokov po Summite Zeme nedošlo k podstatnejšiemu pokroku v oblasti ochrany prírody. Napríklad Svetová banka ani Spo jené štáty americké nevzali na seba fakticky nijaké záväzky. Ekológia je naďalej Achillovou pätou ľudstva. Realizácia dohôd z Rio de Janeira zostala dodnes v mnohom nenaplnená.

V roku 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro stretli najvyšší...

Aktuálny príklad z politickej scény SRN nás upozorňuje na fakt, že korupcia nevymizla ani zo štátov s demokratickou tradíciou. „Železný kancelár“ Helmut Kohl a jeho strana čelí trom navzájom súvisiacim obvineniam, ktorými sú existencia čiernych kont, vývoz tankov do Saudskej Arábie a miliónový úplatok. CDU disponovala počas svojho vládnutia zhruba desiatimi kontami,...

Doktor Wilfred van Oijen si prisadá k posteli nevyliečiteľne trpiaceho chorého, drží ho za ruku a dlho sa s ním rozpráva. O živote, o deťoch - a o smrti. Napokon sa pýta: "Nerozmyslel si si to?" Nasledujú tri slová poslednej žiadosti: "Neodkladaj to už!" Lekár berie injekciu, pacient Cees van Wendel de Jode mu vďačne pozerá do očí - až kým mu o chvíľku doktor zľahka neprivrie...

Naozaj by bolo správne, ako napísal pán Chmelár v SLOVE č. 43, aby sa SDĽ sama seba spýtala, prečo práve ona produkuje toľko nových strán a politických dezertérov. Ja vo svojej poznámke v č. 42 som nazval zjavné chyby vedenia SDĽ iba eufemisticky - nešikovnosťou, na ktorú však, žiaľ, môže táto ľavicová strana bolestne doplatiť vo voľbách. Jozef Migaš argumentuje poukázaním na...

Dobrý večer, náš básnik by dodal dajbože, a to už zo svojej úcty k rodnému, k jeho kultúre a k večernému svetlu. Mal tak, prirodzene, na mysli každé dobré svetlo, keď najväčšmi práve preto, ktoré ho tu privítalo v roku 1904. Svetlo mu bolo blízke... A sám nim bol.

A aj o ňom platí, čo o vzácnom človeku medzi nami platí odjakživa... - žiaril o to väčšmi...

V septembri 1995 Imrich Andrejčák z HZDS horlivo obhajoval argumenty v prospech novelizácie zákona o civilnej službe. Demonštrantov pred budovou parlamentu presviedčal o potrebe zvýšenia obranyschopnosti štátu. Reči o chlapskej hrdosti v súvislosti s vojenskou službou u mladíkov nenašli veľkú odozvu. Avšak ani ich požiadavky neboli vypočuté. 12. 9. 1995 NR SR napokon zákon o...

"Diktátori, imperialisti, revolúcie, embargá, kapitalizmus, socializmus, smrť, nikto a nič nemôže zastaviť túto hudbu." (Enrique Fernández, kubánsky spisovateľ)

Že vy ste ešte nepočuli žiadnu hudbu z Kuby? Ani ste si nevšimli, že niektoré rockové skupiny na Západe vyjadrujú svoj vzdor voči kapitalistickému režimu a nonkomformnosť tým, že nosia tričká s...

Medzi najväčšie riziká reformy verejnej správy zaradili v uplynulých dvoch mesiacoch účastníci diskusií o nej možné politické zásahy, mysliac tým najmä hrozbu neodborného posudzovania celého komplexu otázok, presadzovanie úzko chápaných záujmov politických subjektov, vytrhávanie jednotlivých návrhov z celkových súvislostí reformy a neznalosť skutočných, hlbokých problémov...

Román Pála Závadu Jadvigin vankúšik (Kalligram, Bratislava 1999) je najväčšou udalosťou posledných rokov v Maďarsku. Spisovateľ, predtým známy svojimi sociografickými spismi len v úzkom odbornom kruhu, sa práve zásluhou tejto knihy stal všeobecne uznávaným autorom, o čom svedčia aj štyri vydania jeho románu od roku 1997.

Kniha môže zaujať slovenských...

Stránky

Autor