Reklama
Reklama

Sľubný, hoci nie ideálny

Viac ako týždeň pred Vianocami schválil slovenský parlament štátny rozpočet na budúci rok. Na Západe by to bol krízový signál. Podľa slovenského premiéra sa tým posilnila vnútropolitická stabilita a zvýraznila podpora vlády v parlamente.
Počet zobrazení: 949

Viac ako týždeň pred Vianocami schválil slovenský parlament štátny rozpočet na budúci rok. Na Západe by to bol krízový signál. Podľa slovenského premiéra sa tým posilnila vnútropolitická stabilita a zvýraznila podpora vlády v parlamente.

Prijatie rozpočtu v polovici decembra je naozaj dobrou správou. Stačí pohľad do Česka, kde sociálni demokrati napriek opozičnej zmluve s ODS nedokázali ani na dvakrát, ani po polročnej diskusii rozpočet prijať a rok 2000 začnú s rozpočtovým provizóriom. Po našom zaradení do prvej skupiny uchádzačov o členstvo v Európskej únii (EÚ) je to už druhá dobrá správa, ktorá pozitívne ovplyvní ekonomiku.

Nespokojná samospráva

Hoci poslanci zvýšili príjmy a výdavky o 225 miliónov, rešpektovali vládou navrhnutý schodok vo výške 18 miliárd. Veľmi dobre obišla samospráva. Zvýšením podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov získa o 250 mil. Sk viac. Parlament súhlasil so zvýšením odvodu SPP o 300 mil. korún, priamo do štátneho rozpočtu sa však dostane iba 50 mil., zvyšok bude príjmom obcí a miest. Dokopy 8 a štvrť miliardy pre samosprávu z podielových daní však Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) nestačí. Predseda Michal Sýkora upozornil, že aj požadovaných takmer 10 miliárd by zabezpečilo iba výkon základných úloh miest a obcí. Na jednej strane totiž samospráva negatívne pociťuje všetky doterajšie ekonomické opatrenia, vrátane zvýšenia regulovaných cien a rast inflácie, na druhej si už nemôže dovoliť zvyšovať miestne poplatky, ktoré podnikatelia a občania "neutiahnu", ani brať nové úvery a predávať svoj majetok.

Finanční odborníci však tvrdia, že obce a mestá by mali byť disciplinovanejšie, najmä v štruktúre výdavkov. Veď len letmé porovnanie platov starostov a primátorov, či šéfov ich úradov svedčí nie vždy o rozumnom hospodárení. Nespomínajúc už aféry, ktoré v priebehu uplynulého roka ukázali, že samospráva sa často sama dostáva do finančnej krízy pre korupciu a klientelizmus. A to sa zatiaľ ukázali iba najvypuklejšie prípady v najväčších mestách, v ktorých však "lietali" desiatky miliónov korún. Zároveň M. Sýkora ocenil, že pri novelizácii zákona o daniach z príjmov boli obce a mestá oslobodené od platenia dane z príjmov za predaj a prenájom svojho majetku.

Podpora školstvu

Hoci rozpočet školstva považuje odchádzajúci rektor Ekonomickej univerzity Juraj Stern za nedostatočný, na návrh Márie Angelovičovej z SDĽ poslanci súhlasili s použitím 450 mil. Sk zo Všeobecnej pokladničnej správy na platy učiteľov a odstupné prepusteným zamestnancom v súvislosti s vládnym nariadením o znížení úväzkov a celkovom znížené počtu zamestnancov v rezorte. Školstvu "prihodil" aj ďalší z poslancov SDĽ Ľubomír Andrassy, ktorý navrhol poskytnúť celkovo 35 miliónov na projekt Infovek. Keďže poslanci aj tento návrh podporili, dostane projekt na zavedenie internetu do škôl a vzdelávanie v oblasti informačných technológií na základných a stredných školách spolu 80 miliónov korún (v tomto roku 20 mil.).

Zvýšením transferov poslanci pomohli aj Slovenskej akadémii vied. Najmä Strana demokratickej ľavice tak prejavila veľkú ústretovosť voči školstvu, čo určite vyplýva aj z obsadenia tohto ministerského postu. Samozrejme, všetci vieme, že investície do školstva sú investíciami do budúcnosti, preto podpora školstvu je prioritná. Najmä ak si uvedomíme, že v budúcom roku sa platy učiteľov zvýšia v priemere iba o 8,5%, čo bude pravdepodobne maximálne na úrovni inflácie. Hoci to nie je žiadna sláva, v januári by učitelia mali dostať spätne vyplatený 13. plat, na ktorý tento týždeň vláda uvoľní asi 1,7 miliardy korún z predaja slovenského podielu ČSOB, ku ktorému definitívne došlo tento pondelok v Bratislave. Minister Ftáčnik však upozorňuje, že podiel školstva na hrubom domácom produkte sa v EÚ v posledných rokoch pohybuje medzi 5 a 6 percentami, zatiaľ čo na Slovensku to v budúcom roku bude asi 3,5%.

Viac času na rozpočet

Šéf SDSS Jaroslav Volf nebol spokojný, lebo neprešiel jeho pozmeňovací návrh, aby na vedu a techniku dostalo ministerstvo hospodárstva o 71 miliónov viac. Je v tom možno aj kus osobnej samoľúbosti, ale vedecko-výskumné úlohy v oblasti dopravy, elektroniky a chemického priemyslu by mali mať podporu. Rozhodne by sme sa nemali dostať do situácie, že 70 miliónov nabúra štátny rozpočet. S tým súhlasili aj všetci jeho kolegovia, preto v uznesení k rozpočtu zaviazali vládu, aby v budúcom roku predložila parlamentu prvú informáciu o príprave štátneho rozpočtu na rok 2001 už do 15. júla. S tým sa v podstate stotožnila aj ministerka financií, ktorá povedala, že ďalší štátny rozpočet by mal byť prijatý skôr. Vyhlásenie premiéra Mikuláša Dzurindu možno dokonca považovať za verejný prísľub: "Odteraz už budeme môcť plánovať dlhšie finančné obdobie ako jeden rok, je čas pre koncepčnejšiu prácu," povedal.

Rozpočet je najdôležitejším zákonom roka vo všetkých vyspelých krajinách a je výsostne politickou záležitosťou, hoci ekonómom sa takéto konštatovanie zväčša nepáči. Strany ním však jednoznačne a celkom konkrétne vyjadrujú svoje priority a vytvárajú si predpoklady na naplnenie svojich predvolebných sľubov. Z tohto dôvodu je podpora školstvu pochopiteľná, menej pochopiteľný je macošský postoj ku zdravotníctvu. Aj to potrebuje finančné injekcie a najmä v budúcom roku bude stáť pred niekoľkými krízovými situáciami. Malým krokom vpred však predsa len je uznesenie NR SR, na základe ktorého musí vláda urýchlene riešiť dlhy zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní, ktoré vznikli do 30. júna 1999. Vláda by to nepochybne mala urobiť do konca februára, lebo inak bude mať ministerstvo zdravotníctva problémy so zvládnutím hroziaceho kolapsu.

Prakticky bez povšimnutia zostali neschválené návrhy. Z nich bol zaujímavý návrh uznesenia, v ktorom chcel Jozef Klemens (SDĽ) odporučiť vláde novelizovať zákon o DPH, aby komodity chlieb, pečivo a mlieko mali nulovú sadzbu tejto dane. A ešte na jeden neúspešný návrh treba upozorniť. Parlament totiž nedávno rozšírili povinnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá by mala byť aktívna aj v boji proti organizovanému zločinu. Napriek tomu sa nenašlo cca 200 mil. Sk, ktoré služby potrebuje na nákup novej techniky. Zatiaľ čo mafie a ekonomické "bratstvá" siahajúce aj do súčasných štátnych štruktúr nešetria na výdavkoch na modernizáciu, SIS nebude môcť nakúpiť nové autá a potrebnú spravodajskú techniku, nehovoriac už o lepšom finančnom ohodnotení tých, od ktorých chceme intenzívny boj aj s ekonomickou kriminalitou. Verme, že to spôsobil iba nedostatok času na podrobné diskusie o rozpočte.

Farizejstvo opozície

Podľa exministra financií Miroslava Maxona (HZDS) je prijatie rozpočtu dôkazom neochoty koalície konštruktívne spolupracovať s parlamentnou opozíciou, keďže v pléne neprešiel ani jeden jej pozmeňujúci návrh. Štátny rozpočet je podľa neho nevyvážený a rizikový, keďže makroekonomické veličiny projektuje vláda nereálne. "Zabudol" pritom spomenúť, že jeho ministerstvo sa v minulom roku ani neunúvalo s prípravou štátneho rozpočtu, pre čo sme museli mať rozpočtové provizórium. Internetové noviny navyše zistili, že pre tohto pána poslanca bolo prijatie rozpočtu také "dôležité", že ešte dve hodiny pred hlasovaním bol na ceste z Piešťan. Opozícia sa navyše zase "blysla" návrhmi typu na vyčlenenie prostriedkov na opravu strechu domova dôchodcov. Táto optika degraduje štátny rozpočet na "prasiatko, ktorým stačí potriasť". Rozpočet nie je ideálny, ale pokiaľ nedôjde k reformám v zdravotníctve, školstve, poľnohospodárstve a najmä vo verejnej správe, iný byť nemôže. V každom prípade naznačil, že nemusí byť zlý. Závisieť to bude najmä od praktickej politiky vlády v oblasti hospodárstva a od jej odvahy zamedziť plytvaniu. Musíme využiť hospodársku recesiu na Západe. A pozornosť potom sústrediť na štátny rozpočet na rok 2001, lebo to už bude rok predvolebný.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama