Reklama
Reklama

Nesmieme sa báť

Vstup SDĽ do vlády sa stal skutočnou previerkou našich síl, ale najmä našej ideovej pevnosti. Slovensko sa totiž nachádza v katastrofálnej sociálno-ekonomickej situácii, v akej sa ľavicová politika robí veľmi ťažko.
Počet zobrazení: 914

Vstup SDĽ do vlády sa stal skutočnou previerkou našich síl, ale najmä našej ideovej pevnosti. Slovensko sa totiž nachádza v katastrofálnej sociálno-ekonomickej situácii, v akej sa ľavicová politika robí veľmi ťažko.

Napriek tomu som presvedčený, že sa dôsledná socialistická nielen dá robiť, ale že iba ona môže krajinu vyviesť z tohto marazmu. To si však vyžaduje skutočný boj proti korupcii a privilégiám mocných a bohatých, skončiť priškrcovanie väčšiny občanov, dať priestor naozaj schopným, ale najmä robiť politiku otvorenú všetkým ľuďom. Ak je socializmus najmodernejšou podobou demokracie, potom takou musí byť aj naša politika. Rozhodovanie nemôže byť vyárendované pre niekoľkých vyvolených. Skutočne demokratická ľavicová strana musí chrániť vnútorné mechanizmy, ktoré umožnia všetkým členom nielen vidieť do zásadných politických rozhodnutí a rozumieť im, ale najmä môcť ich naozaj ovplyvňovať. To znamená zabezpečiť dostatok informácií pre ľudí na nižších stupňoch straníckej hierarchie a vypočuť si a v konkrétnych politických rozhodnutiach aj rešpektovať názor širokej členskej základne. Ľavicová strana nikdy nemôže byť stranou jedného, či niekoľkých málo vodcov. Členovia jednotlivých orgánov musia vidieť, že ich rozhodnutia sa rešpektujú.

Účasť všetkých na politike

Toto je prvé z hľadísk, v ktorých má SDĽ čo dobiehať. Pocit väčšiny jej členov, že sú iba na to, aby pomáhali organizovať predvolebnú kampaň, bol prirodzenou reakciou na vzťah vedenia strany k nim. Iba zmena tohto pocitu môže byť impulzom k väčšej aktivite a k prílevu nových členov. Nik nevstúpi do politickej strany preto, aby ho využívali a on nemohol verejne prezentovať a presadzovať svoj názor na problémy. Taký človek môže mať iba jediný dôvod: osobné výhody. O takých SDĽ určite nemá záujem. Naša strana nemôže mať problémy s otvorenosťou. Boli sme prví, ktorí zverejnili výročnú správu o hospodárení bez toho, aby nás k tomu nútil zákon. Boli sme prví, ktorí sami od seba informovali verejnosť o počte pracovníkov, spôsobe rozdeľovania dotácií a ich výške, o využívaní štátnej dotácie či príjmoch z členských príspevkov. Pritom financovanie je najcitlivejším bodom politických strán. Ak chceme naozaj serióznu diskusiu o zásadných politických otázkach, musíme členov o stave vecí informovať. Politická taktika si vyžaduje opatrnosť a rozum pri narábaní s informáciami, ale nesmieme sa utiekať ku klamstvám.

Musíme v strane vybudovať atmosféru vzájomnej dôvery, našich členov musia spájať aj ľudské city a postoje. Ak chceme meniť spoločnosť, musíme zmeniť najskôr stranu. Ľavicová politika, to sú základné ľudské hodnoty. Príkladom je Švédsko, kde po takmer 70 rokoch vládnutia sociálnych demokratov vykajú iba členom kráľovskej rodiny. Ľavica v priebehu niekoľkých generácií dokázala tak zmeniť myslenie ľudí, že si všetci, aj úplne neznámi ľudia, tykajú. Cítia tak k sebe väčšiu dôveru, veď si len spomeňte, že švédski premiéri začali používať ochranku až po vražde Olofa Palmeho.

Jasné smerovanie

SDĽ nikdy nebola stranou na jedno použitie. Aj my sme prežili pokusy lobistických skupín získať rozhodujúci vplyv. SDĽ už dokázala, že nebude hračkou v rukách niekoho, kto zaštrngá plným mešcom. Na druhej strane sme neustále, najmä po vstupe do vlády, takýmto tlakom vystavení. Musíme však vždy nájsť odvahu vzoprieť sa. Preto sa musíme vrátiť ku koreňom ľavicových hodnôt. Čas do zjazdu musíme využiť na inováciu politického programu, ktorý bude jasne definovať priority našej politiky. Smerovanie do EÚ je smerovaním medzi najvyspelejšie štáty sveta. Je to smerovanie medzi krajiny s vysokou životnou úrovňou, výdavkami na zdravotníctvo a sociálne služby, transparentnou podporou poľnohospodárstva, ale aj dôslednými kontrolnými mechanizmami, ktoré nedovoľujú kradnúť zo spoločného. EÚ je dnes spoločenstvom, v ktorom hrajú prvé husle ľavicové strany, preto mohla SDĽ (a nie iná strana) tak úspešne lobovať za Slovensko. Vstup do Únie je šancou pre občanov Slovenska dostať sa na úroveň vyspelých krajín. Chceme zlepšiť život poctivých a pracovitých ľudí u nás. Aké iné smerovanie má zmysel, ak nie napred?

Koniec zbedačovania

Zodpovedná ľavicová politika nás nesmie zvádzať k úteku od vládnutia, veď v opozícii nič nepresadíme. Ďalšie zbedačovanie už tento národ neznesie. Ešte stále existuje veľa "dier", ktorými štátu unikajú peniaze. Hoci to niekoho bude bolieť, musíme ich "zalepiť" a ušetrené peniaze použiť na rozbehnutie perspektívnych výrob. Postaviť na nohy fabriky i drobných podnikateľov a živnostníkov, ktoré budú schopné produkovať moderné a predajné výrobky. Pri takej miere nezamestnanosti sa nemôže stať, že máme firmy, ktoré majú odbyt aj na rok dopredu, ale nikto im nepožičia, aby nakúpili suroviny.

Zároveň musíme brať na zodpovednosť majiteľov, ktorí sa nezodpovedne správajú k zamestnancom. Pracujúci predsa nemôžu byť vystavení svojvôli podnikateľa. Pre socialistov je majetok spojený so zodpovednosťou. Privatizéri nesmú mať priestor na tunelovanie: ten, kto privedie na mizinu jednu firmu, by nemal dostať povolenie založiť si ďalšiu, najmä ak jeho osobný majetok neutrpel alebo dokonca vzrástol. Ľavicová strana nemôže akceptovať, že majiteľ mení limuzínu za limuzínou a zamestnanci nedostávajú výplatu. Alebo dostanú takú, že z nej nemôžu dôstojne uživiť rodinu. Poctivo pracujúci človek nesmie pocítiť nedostatok. Inak pracovať prestane. Politici SDĽ teda nesmú byť poslom zlých správ. Je jasné, že v niektorých oblastiach sa treba uskromniť, nech sa však uskromnia tí, ktorých to neprivedie na mizinu. Naše hospodárstvo potrebuje rozvoj a nie škrtenie, lebo sa môže stať, že sa už nenadýchne. Makroekonomické úspechy majú zmysel iba vtedy, ak ich pocíti aj radový občan. Hospodárstvo netreba riadiť podľa nejakých tabuľkových kritérií, ktoré sa aj tak nikdy nesplnia, ale tak, aby vytváralo pracovné miesta. Tu má štát nezastupiteľnú úlohu, lebo Slovensko je najlepším príkladom, že súkromné vlastníctvo automaticky nezabezpečí prosperitu.

Nové tváre

Dnes je viac než inokedy jasné, že zmeny si vyžadujú príchod nových ľudí. Nie je tragédiou, že doteraz mladých ľudí v politike veľa nebolo. Veď tí nezaťažení negatívami minulosti museli dorásť, dokončiť si vzdelanie, presadiť sa aj inde ako v politike, ukázať, čo v nich naozaj je. Slovenská politika neustále trpí ľuďmi, ktorí do nej prichádzajú učiť sa. Mladá generácia už dorastá. Má za sebou prvé skúsenosti i úspechy. SDĽ môže byť hrdá, že je na čele tých, ktorí otvárajú dvere mladým do politiky. Nesmieme sa nechať zahnať do kúta krikľúňmi, ktorí nás obviňujú z politikárčenia a partajníctva. Treba zotrvať na nastúpenej ceste a mladí ľudia za nami pôjdu. Dlhodobo úspešná politika sa robí činmi a nie slovami.

Autor je hovorca SDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama