Archív článkov

Október  1989

Ing. Mikuláš Dzurinda pracuje na Správe východnej dráhy ČSD (obdoba dnešného gen. riaditeľstva ŽSR) v Bratislave. Jedným z nominovaných na post (budúceho) náčelníka odboru vedy a techniky (čosi ako sekčný šéf) je aj (na tú dobu) mladý ing. Dzurinda. Mladému inžinierovi sa kariérne darí. Hoci nie je členom strany, postupne sa úspešne...

Slovenčinu takto študujú nielen budúci študenti slovenských vysokých škôl, ale aj pracovníci zastupiteľských úradov v SR, podnikatelia, ale i manželskí partneri Sloveniek a Slovákov. Približne 70 percent všetkých účastníkov tvoria muži, najstarším absolventom jazykovej a odbornej prípravy bol v roku 2007 poslucháč z Írska, ktorý mal v čase štúdia 75 rokov....

Tým nechcem tvrdiť, že politika sociálnej demokracie nemá nedostatky a nečelí novým výzvam. Naopak, no zdá sa mi, že mnohým vyhovuje čisto akademická diskusia o tom, že sociálna demokracia je v kríze.


Svet menšiny pánov a väčšiny sluhov

Takáto výlučne defenzívna diskusia je chybná. Jednak sa tým darí prekrývať závažné...

„Projekt blog.sme.sk by mal byť novým priestorom na spoločenskú diskusiu, ktorá by mala byť voľnejšia a zároveň odbornejšia, ako diskusie k článkom,“ uvádza na stránke blog.sme.sk. „Mal by byť priestorom na komunikáciu medzi novinármi, expertmi a čitateľmi - a zároveň miestom, kde sa každý čitateľ môže stať novinárom, pretože určite existuje oblasť, v ktorej je...

V Maďarsku ústavný súd stratil možnosť preskúmať ústavnosť zákonov týkajúcich sa rozpočtu. V Česku niektoré zákony prijali bez rozpravy, čo kladie otázku ústavnosti postupu  ich schvaľovania. Na Slovensku znevažujú predstaviteľov demokracie a vedome porušujú jej pravidlá.


Nižšie platy ako zaklínadlo

Negatívnym symbolom...

V denníku sa okrem aktuálnych tém nachádza aj zoznam podmienok na základe, ktorých  študenti môžu získať  štedré štipendium udeľované denníkom a socialistickou stranou. Je to podpora, ktorá má zaručiť personálnu kontinuitu pre denník ako aj stranu.


Iba dve strany prežili

Bežní slovenskí čitatelia asi majú do tejto chvíle dojem...

Dnes je to tak, že keď príslušný zväz zamestnávateľov podpíše kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s príslušným odborovým zväzom jeden z týchto dvoch subjektov môže požiadať, aby táto kolektívna zmluva platila aj v podnikoch, ktoré nie sú členmi toho zväzu zamestnávateľov. Túto žiadosť predloží ministrovi práce, ten ju nechá posúdiť tripartitnou komisiou - v ktorej...

Predovšetkým Vami prezentovaná predstava o ich zlúčení je motivovaná logikou účelových politických úvah a sľubov, ktoré strana SaS verejne deklarovala pred voľbami voličom a ktoré vyústili do referenda s otázkou o zrušení koncesionárskych poplatkov. To znamená, že ste sa ako politický nominant  nestali členom vládneho kabinetu koalície ako osoba s jasným konceptom riadenia rezortu...

Pripomeňme, že poslanci za SaS po prvom kole voľby „hrdinsky“ novinárom na chodbe parlamentu ukazovali v mobilných telefónoch fotky, na ktorých boli ich služobné preukazy s vyplnenými hlasovacími lístkami. Takto si navzájom dokazovali, že naozaj volili opozičného straníckeho kandidáta.


Tajné právo, tajná povinnosť

Podpredseda parlamentu...

Odpoveď na položenú otázku by mohla byť zdanlivo jednoduchá: potrebuje. Veď na Slovensku sa podávanie trestných oznámení stalo súčasťou politického folklóru. Ak sa však zamyslíme nad výsledkom politických káuz, zdá sa, že namiesto generálneho prokurátora by politikom stačila skôr podateľňa. Pred touto podateľňou by mal byť priestor vhodný na usporiadanie brífingu...

„Veriaci“ iracionálni pravičiari to odbíjajú po svojom – aj zaryté pravicové vlády označujú za komunistov, boľševikov, či aspoň socialistov. Takéto „hodnotenie“ im totiž umožňuje zatvárať oči pre realitou: tzv. dôchodkové reformy sú nielen neúčinné a neprinesú očakávaný efekt pre ľudí, ale sú najmä brutálne drahé.


Požierač verejných financií...

V tejto súvislosti musím upozorniť, že to nie je maličkosť. Úrady práce (ÚP) majú právnu subjektivitu. Znamená to, že riaditeľ rozhoduje v plnom rozsahu o peniazoch, majetku a ľuďoch úradu. Okrem toho však podpisuje množstvo dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú prideľovania  a vyplácania rôznych sociálnych dávok. Takéto „dvojvládie“ je teda nielen nezmyselné,...

No a čo, povedia si zrejme mnohí. Veď to možno pokladať za vyzdvihnutie šikovnosti jednej z našich početných self made women. Zaoberať sa tým, že má len bakalárske vzdelanie, nemá skúseností s riadením väčšieho podniku a do politiky vstúpila, len nedávno, keď jej strana Sloboda a solidarita ponúkla 65. miesto na kandidátke? Alebo tým, že keď sa do NR SR...

Doteraz sa totiž nestalo, že by na jednom úrade našlo prácu kompletné vedenie mládežníckej organizácie. Strany zvykli niekedy mládežníkov prideliť po jednom k ministrom ako poradcov, ktorých úlohou bolo v skutočnosti učiť sa, ako sa riadi rezort a zdokonaľovať sa v odbornej problematike daného rezortu. Strany si takto vychovávali budúcich poslancov a možno aj...

Ako pri každej tradícii, aj pri tejto treba rozlišovať medzi historickou skutočnosťou a legendou. Nikto nemôže tvrdiť, že na vyhlásení vzniku ČSR sa 28. októbra 1918 podieľali Slováci a Česi spoločne, či dokonca rovnakým dielom. Všetko sa udialo v Prahe a to, že bol pri tom aj Slovák, bola skôr zhoda okolností. Hoci i v tomto prípade platí, že šťastie praje...

Nadstavba preorientováva svoje zdroje z rozvoja do spotreby, keďže si nekladie za cieľ hľadať nové cesty rozvoja. Poskytuje tým svojim občanom zvyčajne viac blahobytu, vyššiu životnú úroveň, ako klasická forma. Nespotrebúva energiu na hľadanie zásadne nových ciest pre život človeka, uspokojuje sa s vegetovaním. Stáva sa tým ale vedľajšou, slepou vývojovou vetvou,...

Preambula

Slovenský syndikát novinárov vzdávajúc úctu tvorcom prvého Etického kódexu z roku 1990, rešpektujúc zmeny v domácom aj zahraničnom mediálnom prostredí, nadväzujúc na etické kódexy svetové, európske, aj domáce, vnímajúc ohrozenie mravných štandardov novinárskej tvorby, rešpektujúc význam Etického kódexu pre novinársku...

Vďaka nášmu partnerskému webu Britské listy sme našli záznam z vynikajúceho satirického programu britskej komerčnej kultúrnej televízie Channel Four. Tento program veľmi zrozumiteľne, ale zároveň neuveriteľne presne vysvetľuje vznik a príčiny hypotekárnej krízy.Nenechajte sa „oklamať“ humorom: všetko, čo „investičný bankár George Parre“...

O to dôležitejšie je podporiť rodičov, ktorí prácu majú, resp. sa zo všetkých síl usilujú pracovať. Pre deti je veľmi dôležité, aby získavali pozitívny vzťah k práci a budúcemu zamestnaniu. Kľúčové pre vybudovanie si tohto vzťahu pre deti je, aký ho majú rodičia.

Aj tieto faktory hrali úlohu, keď vlani ministerka práce Viera Tomanová prišla s ...

Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela získalo tzv. americké bývanie v podobe bytového domu Manhattan na Račianskej ulici v Bratislave. Bytový dom podľa autorov projektu „akcentuje svoje urbánne prostredie na mestskej radiále, je charakteristický celistvosťou architektonického výrazu, materiálu a...

„Slobodný domček“, ktorý sa predstavil ako jedna z atrakcií Architecture Week, cenou 700-tisíc českých korún oslobodí mnohých od 30-ročnej hypotéky za malú garsónku. Namiesto zdĺhavej a namáhavej stavby ponúka montáž v priebehu jedného dňa. Kompletné vybavenie interiéru je v cene a na centimetre vypočítané usporiadanie nábytku, spotrebičov a dokonca aj malej...

Podľa údajov Štatistického úradu SR pracuje v rôznych odvetviach slovenského priemyslu necelých 477-tisíc ľudí. Taký nízky počet zamestnancov ešte priemyselné podniky nevykazovali. V poslednom období vytvárali nové pracovné miesta iba výrobcovia áut a ich dodávatelia, elektrotechnické a v menšej miere strojárske firmy. Z hľadiska zamestnanosti v priemysle bol...

Demagógia a populizmus patria medzi základné charakteristiky každej demokratickej politiky. No napriek tomu niekedy ostáva až rozum stáť, ako dokáže masová hystéria a populistické výzvy obalamutiť veľkú časť spoločnosti, často aj relatívne inteligentných ľudí. Krásnym príkladom je „boj“ proti koncesionárskym poplatkom.


Údajnú nespravodlivosť...Milan Mojš upozornil, že odbory združujú zamestnancov, radových občanov, ktorí odmietajú stať sa otrokmi a nevoľníkmi. Odbory budú bojovať za to, aby Slovenskom zostalo štátom suverénnych a plnoprávnych občanov.Viceprezident KOZ SR tiež varoval vládu, aby si uvedomila, že strany, ktoré vytvorili terajšiu vládnu...

Anton Szalay varuje, že výpadok štátnych prostriedkov na zdravotníctvo pre budúci rok oproti súčasnému bude 85 mld. €. Od nástupu súčasnej vlády sa situácia v zdravotníctve podľa neho zhoršila a podľa najnovších rozhodnutí kabinetu I. Radičovej skonštatoval , že sa bude zhoršovať ešte ďalej. A. Szalay zdôraznil, že tieto prepočty a varovania z nich vychádzajúce nie...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984