Reklama
Reklama

Archív článkov

Vo futbale je najdôležitejšia tímová práca. Neraz je správna prihrávka zárukou úspechu. U nás nikto nikomu neprihráva (ak nemusí). Každý kope sám za seba. Slovák by bol najradšej útočníkom, obrancom aj brankárom zároveň. Aby sa s úspechom nemusel podeliť. Nech nik nevie, ako ho dosiahol. Loptu si stráži ako oko v hlave, nevzdá sa jej za nič na svete. Nikomu nedôveruje, každý...

Gutenbergov vynález kníhtlače ovplyvnil výzor celej európskej kultúry. S jeho pomocou sa začalo šíriť nielen písané slovo, Biblia, renesančné traktáty či novoobjavované diela antickej minulosti, ale aj hudba. Prvé nototlače vznikli v Taliansku už na prelome 15. a 16. storočia. Keďže dobová menzurálna notácia bola len veľmi ťažko schematizovateľná, nototlač vnútila dobe aj...

Vedenie verejnoprávnej STV odškodnilo svojich divákov za pôvodné stiahnutie dokumentu Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho dodatočným, až trojnásobným zopakovaním diela so stále rovnakou povinnou debatou v publicistike Pod lampou. Naposledy hlboko do noci svätojánskej, až po ranné brieždenie. Tým asi šéfstvo STV nadobro vyčerpalo všetku svoju blahosklonnosť voči divákom, ktorí...

V nasledujúcich riadkoch by som chcela venovať pozornosť výstave s názvom Prerušený obraz, ktorú si mali recipienti výtvarného umenia možnosť postupne, s krátkymi prestávkami, pozrieť od 5. 12. 2003 do 23. 5. 2004 v troch inštalačných variáciách, v troch rôznych galériách a mestách Slovenska: v Mestskej galérii Rimavská Sobota, v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a napokon aj...

Kniha Pavla Ambrosa Teologicky milovat církev (vydalo nakladateľstvo Refugium, Velehrad – Roma 2003) je venovaná problematike pastorálnej teológie. Predkladaná kniha reprezentuje trvalé úsilie autora sledovať a reflektovať zápas o kresťanskú vieru v rímskokatolíckej cirkvi v súčasných pomeroch v Čechách a na Morave. Ambros ako teológ chce byť svedkom tohto úsilia. V tom aj...

Kniha Znak, funkce, hodnota (PASEKA) sa zaoberá myšlienkovým systémom veľkého českého literárneho vedca Jana Mukařovského v kontexte súčasného kritického myslenia. Emil Volek sa zaoberá dejinami a perspektívami štrukturalizmu a uvažuje o jednotlivých dielach Mukařovského a vybraných teoretických otázkach – estetická funkcia, filozofia umenia, hodnota. Kniha je cennou pomôckou...

Ak si uvážime, ako macošsky zaobchádza s detským príjemcom televízia, ako Ministerstvo školstva pomaly, ale isto odsúva zodpovednosť za mimoškolskú a kultúrnu činnosť na plecia samospráv a rodičov, ako málo pozornosti sa venuje kultúre určenej deťom, potom sa nemožno čudovať jednostrannej zameranosti väčšej časti detí a mládeže na komerčnú tvorbu, počítačové hry a potulky po...

Áno, naozaj iba v poslednom období. Kedy inokedy? Zakaždým je to iba v poslednom období. Zakaždým sa mi to deje len v poslednom období. Napríklad v poslednom období sa mi stáva, že keď sa stretnem s priateľmi a oni sa ma na niečo spýtajú, začnem tým, že mne sa v poslednom období stáva, že... Posledné obdobia sú vysokoposuvné. A všeličo sa dá za ne ukryť. Skrátka slide and...

Ak si vták zobne hašišových semiačok, zabudne, že je v klietke, je šťastný, vyspevuje a kašle na celý svet. Ak si vy „zobnete“ prvých pár riadkov z knihy Meira Shaleva Štyri hostiny, zabudnete, kde sa nachádzate, odkiaľ prichádzate, kam máte namierené, ponoríte sa do magického rozprávania, z ktorého je veľmi ťažké sa vymaniť. A ešte ťažšie po jeho skončení naň zabudnúť. Meir...

Moja prvá otázka sa mala týkať festivalu debutantov, na ktorom si sa prednedávnom zúčastnila v Budapešti... - European First Novel Festival. Novel... Takže šlo len o prózu... - Áno. Aké dojmy si si odtiaľ priniesla? Pokračujme v tom, o čom sme sa rozprávali pred tým, ako som zapol diktafón... - Dojmy... Pôsobilo to tak dôležito, organizovane, mne však najväčšmi chýbala...

Od minulého roka je klonovanie ľudí na Slovensku trestným činom. Páchateľ sa môže potrestať odňatím slobody až na 12 rokov. Je to tak trochu paradox: vytvorenie ľudského života je trestané rovnako prísne ako jeho zničenie. Naklonovanie človeka je trestný čin patriaci do tej istej kategórie zločinov proti ľudskej dôstojnosti ako je vražda či mučenie, čo je samozrejme dôvod,...

Nevedno prečo, ale táto správa sa na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasu nachádza iba v českom znení: „V tiskovém sále Svatého Stolce byl dnes (15. júna 2004 – poznámka redaktora) představen sborník Mezinárodního sympozia o inkvizici. Sympozium pořádala v říjnu roku 1998 Teologicko-historická komise Velkého jubilea. Výsledky historických bádání představil kardinál...

V priebehu nášho života sa na svete uskutočnil najväčší technologický prevrat v jeho dejinách. Skončila sa éra strojov, nastala informačná éra. V doterajšej histórii bola najčastejšie základnou výrobnou silou fyzická ľudská práca, suroviny a iné zdroje. Z toho bol odvodený význam produkcie a produktov, tovarového obratu, ktoré popri vzťahoch, do ktorých medzi sebou vstupujú...

Demokracia je neoddeliteľne spojená so sociálnymi hnutiami. Ľudia musia koordinovať svoje snaženia a artikulovať ich ako spoločný cieľ, aby následne o ne mohli bojovať v rámci demokratickej procedúry. Dokonca aj v krajinách, v ktorých neexistujú demokratické inštitúcie, môžu sociálne hnutia významným spôsobom, hoci v obmedzenej miere, ovplyvňovať vlády. Zmeny, ktorých sme...

Prvé voľby do Európskeho parlamentu sme poctili rekordne nízkou účasťou ... a to len 44 dní po našom vstupe do Únie. Realizácia Európskej únie vyšla z dvoch katastrofálnych vojen. Cieľom bolo zabrániť budúcim konfliktom na európskom kontinente. Mier sa stal zjednocujúcou myšlienkou pre zakladajúce generácie. Pred pár dňami sme si pripomenuli vylodenie Spojencov vo Francúzsku....

Prípravy na vstup Slovenska do Európskej únie sprevádzali extrémne prognózy – pozitívne i negatívne. Krátko po tom, ako sa naše členstvo vo zväze európskych republík a monarchií stalo skutočnosťou, treba sucho konštatovať, že sa táto kvalitatívna historická a geopolitická zmena zatiaľ nijako zreteľne neprejavila v živote občanov. S výnimkou tých šťastlivcov, ktorých časť...

Vážený pán poslanec Fico, začnime tým, čo treba oceniť, totiž, že ste nezvolili tradičný prístup slovenského politika k novinárom. Nezvonili telefóny, v nich sa neozývali osobné vyhrážky, neobjavila sa ani zmienka o povestnom trestnom oznámení. Ba ani Vaša hovorkyňa nemusel zaskakovať. Jednoducho, názor za názor. Vyšli ste s kožou na trh a to je v poriadku. Napriek mnohým...

Polemika s textem Vladimíra Špidly „Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy“ Tak konečně byl podniknut první vážný pokus o zahájení programové diskuse. Dokonce iniciovaný přímo předsedou strany. Smutné je, že až poté, co eurovolby nastavily ČSSD zrcadlo a ve straně naplno vypukla krize. Bylo by namístě se ptát, kdo všechno nese zodpovědnost za to, že pro ČSSD...

Nedávno se Václav Havel svěřil Lidovým novinám, že se chce v budoucnu věnovat (jak taky jinak) lidským právům. Konkrétně na Kubě. Prý ho tam všichni znají, hodně čtou a tak... Všechno to začalo nejspíš 11. září 2001. Několik šílených a zaslepených zločinců vletělo s pomocí unesených letadel do World Trade Center v New Yorku a s sebou na věčnost si vzalo dalších, téměř tři...

Hrozí demontáž sociálneho modelu Európskej únie? O EÚ sa tvrdí, že má „sociálny rozmer“. Najlepšie je to viditeľné v preambulách jej zakladajúcich a meniacich zmlúv, teda v primárnej legislatíve – nezriedka sa tam objavujú ciele ako plná zamestnanosť a podobne. To však nie je znakom toho, že EÚ je „ľavicová“, „socialistická“ či „neslobodná“, ale skôr odrazom povojnového (po...

Mezi státníky převládá obdobné definování bezpečnostních hrozeb. To neznamená, že nedochází k vážným sporům o to, jak jim čelit. Ještě nikdy si nebyly Evropská unie a NATO tak podobné jako během posledních sedmi dní. Summit EU a Spojených států, který se sešel koncem minulého týdne v irském Dromolandu, i summit NATO, který se konal počátkem týdne v tureckém Istanbulu,...

Hostia: Maroš Ševkovič – riaditeľ Sekcie európskych záležitostí MZV, Aneta Antušová – analytička Výskumného centra SFPA

Čo sa na Slovensku zmenilo prvým májom 2004

M. Ševčovič: Prvý máj znamenal určitý moment vyvrcholenia nášho snaženia. Podarilo sa nám to, čo sme si pred šiestimi-siedmimi rokmi nevedeli predstaviť a považovali...

Skeptici plnia v spoločnosti dôležitú funkciu. Predstavujú hlasy opatrnosti a pochybovania o prevládajúcich názoroch a hodnoteniach. Nesrší z nich nákazlivý optimizmus, ani bezstarostná pohoda. Radšej dvakrát merajú, ako raz strihajú. Ani so schválenou ústavou Európskej únie si nechcú dať pokoj. O médiách v slobodnej spoločnosti sa zvyklo hovoriť, že sú strážnymi psami...

Prihlášku na členstvo v Európskej Únii sme podali v roku 1993, oficiálne prístupové rokovania sa začali v roku 1999, pred niečo viac ako rokom sme si vstup do EÚ odhlasovali v referende, pred necelými dvoma mesiacmi sme do EÚ vstúpili a pred dvoma týždňami sme prvýkrát volili svojich poslancov Európskeho parlamentu. Napriek tomuto pomerne dlhému obdobiu a všetkým spomenutým...

Matematika je veda, okrem iného, založená na presnosti. Minister vnútra SR Vladimír Palko, ktorý má rád matematiku a presnosť, sa vo svojom zamyslení „Božie mlyny nad zločineckým obdobím“ v denníku Pravda v uplynulých dňoch dopustil viacerých nepresností. Hoci asi podľa neho patrím medzi novinárov, ktorí začali písať po páde Mečiara v roku 1998, a v čase označovanom Palkom za...

Stránky

Autor