Reklama
Reklama

Archív článkov

Keď sa tridsať historikov, politológov, ekonómov, novinárov i spisovateľov z piatich krajín sveta rozhodlo, že ako svoju odpoveď na povrchnú a umelo zovšeobecňujúcu Čiernu knihu zločinov komunizmu spíšu vlastnú Čiernu knihu kapitalizmu, horel som nedočkavosťou. Publikácia vyšla minulý rok vo Francúzsku a, priznám sa, jej obsah ma nesmierne sklamal.

Je...

Súčasník nemôže byť historikom v pravom zmysle slova. Historik vedie dialóg s minulosťou z hľadiska svojej vlastnej doby, a preto sa pohľad na minulosť zákonite mení. Paul Johnson bol popredný komentátor, ktorý sa potom sústredil na písanie kníh o histórii, Raymond Aron filozof, ktorý písal aj historické práce, kým Eric Hobsbawm je historik, ktorý sa pokúsil hlbšie sa...

Pred 160 rokmi, bolo v matrike gruzínskeho mestečka Gori k dátumu 19. decembra 1879 napísané meno Josif Vissarionovič Džugašvili. Jeho nositeľ sa však celému svetu stal známy ako Stalin. Dnes toto meno vyvoláva hrôzu...

Obludnosť systému, ktorý sa spája s menom Stalin, nie je iba v miliónoch, či dokonca desiatkach miliónov ľudských obetí, ako sa ukázalo...

Patrím k tým niekoľkým ešte žijúcim pamätníkom, ktorých rok 1968 zastihol vo funkcii člena predsedníctva ÚV KSS, ktorého prvým tajomníkom bol vtedy Alexander Dubček - neskorší symbol zápasu s dogmatizmom, primitivizmom a za demokratické slobody v našej spoločnosti.

Nebol som vtedy profesionálnym politikom. Pracoval som v tom období v Martine ako generálny...

V novoročnom čísle denníka Slovák r. 1928 uverejnil Dr. Vojtech Tuka, poslanec HSĽS, rozsiahly článok s názvom "V desiatom roku Martinskej deklarácie" s podtitulom "Štátnofilozofická úvaha". Podľa tejto úvahy, ak do 31. októbra 1928 nedôjde v ČSR k štátoprávnym úpravám, prestane na Slovensku platiť ústava, zákony i právomoc úradov - nastane "vacuum iuris".

...

Keď sa v dnešnej dobe spomínajú ozbrojené konflikty počas studenej vojny, hovorí sa najmä o vojnách v Kórey a Vietname. Prvým ozbrojeným konfliktom v tejto vojne, o ktorého výsledku rozhodlo angažovanie sa USA, bola občianska vojna v Grécku.

Grécko za druhej svetovej vojny patrilo medzi krajiny, kde rozpory medzi pravicovou a ľavicovou časťou...

Problém súčasného statusu Tibetu, tvoriaceho súčasť Čínskej ľudovej republiky, sa zväčša interpretuje ako konflikt komunistického štátu s menšinovým etnikom vyznávajúcim tibetský buddhizmus. Toto chápanie je príliš zjednodušené a ignoruje historické súvislosti čínsko-tibetského vzťahu.

Z hľadiska čínskych nárokov na Tibet boli rozhodujúce dve pomerne...

Len málo katastrof prevýšilo svetovú hospodársku krízu z roku 1929. Trhové hospodárstvo síce od XIX. storočia sprevádzali pravidelné výkyvy konjunkturálneho cyklu, no kríza z roku 1929 mala celosvetový charakter a povestný "odraz od dna" akosi pridlho neprichádzal. Hoci historici a ekonómovia sa dnes zhodujú nielen v popise Veľkej krízy a v stanovení jej príčin, v našej dobe...

Ktosi povedal, že najlepšie sa pracuje historikom vtedy, ak už nežijú pamätníci. Tak sa historikom oveľa ľahšie píšu dejiny. Pamätníci si jednoducho pamätajú, dokumenty nedokážu zachytiť dobovú atmosféru. Navyše, historický čas nebýva totožný s kalendárnym a niekedy môže byť desaťročná priepasť nepredstaviteľná.

Herci by nemali hrať na ulici...

Počas prvého mesiaca prešla nežná revolúcia tromi odlišnými etapami. Vo všetkých týchto etapách bola iniciatíva na strane pôvodných opozičných síl. Spolu so zákonitosťami pádu zdegenerovaného režimu svoju úlohu zohral i umný postup vedenia Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu.

Politika je spravidla nástrojom údržby poriadku, všednou úradníckou...

Dnes, pri spomínaní na ono krásne obdobie, keď sme na námestiach spoločne snívali o lepšom a slobodnejšom živote, máme zmiešané pocity. Bol to práve slávny pesničkár Karel Kryl, ktorý demonštrujúcich Bratislavčanov varoval pred ilúziami o blízkej budúcnosti. Už v roku 1990 sa začalo hovoriť o "ukradnutej revolúcii". Zmenili sa po novembri 1989 mínusy na plusy a...

V novembri 1989 sa Československá socialistická republika naozaj stáva "kolom v plote", ako to vo svojom povestnom prejave na Hrádečku povedal generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Berlínsky múr padol, Maďarsko už nebolo ľudovou republikou, v Poľsku bola pri moci vláda zložená z predstaviteľov bývalej opozície...

Aj v Československu bolo na jeseň roku...

Dátum jeho narodenia i smrti má symbolický význam. Narodil sa 7. novembra 1879 a zavraždili ho 21. augusta 1940. Napriek všetkej originalite je Trockijpostavou z plejády revolucionárov s podobným osudom, aký mala Róza Luxemburgová či Ernesto Che Guevara.

Lev Trockij zohral kľúčovú úlohu v oboch ruských revolúciách, v rokoch 1905 i 1917 ako predseda...

Jeden z najcharizmatickejších, najinteligentnejších a pravdepodobne aj najčestnejších afrických vodcov Julius Karambarge Nyerere (1922 - 1999), za ktorým v týchto dňoch smúti celý čierny kontinent, bol už počas svojho života legendou. Muž, ktorý boj za slobodu svojho ľudu spojil so zápasom o sociálnu spravodlivosť, ostal verejne činný prakticky do konca svojho života. Afrika...

Dlhodobá psychická kríza a ideový rozklad Komunistickej strany Československa vyústili do pasívnej rezistencie členov strany voči vedeniu. To bol aj jeden zo všeobecných dôvodov úteku komunistov od moci v celej východnej Európe. No nijaký významný teoretik nepredvídal takú podobu konca studenej vojny, akú priniesol rok 1989.

Písal sa rok 1117, keď pápež...

Hoci sa studená vojna "naostro" prejavila blokádou západného Berlína v rokoch 1948-1949, jej viditeľným symbolom sa stal Berlínsky múr postavený v roku 1961. Tento múr akoby povestnú "železnú oponu" robil čímsi zrejmým a hmatateľným. Preto pád Berlínskeho múru musel rovnako symbolizovať pád "železnej opony".

Východné Nemecko a najmä rozdelený Berlín boli...

Počas druhej svetovej vojny Stalin vyslovil sľub, ktorý potom sovietska propaganda mnohonásobne opakovala: Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ a nemecký štát ostáva. Z viacerých dôvodov možno predpokladať, že si sovietske vedenie naozaj želalo zachovanie jednoty Nemecka. Pre Nemecko samotné, i pre západných spojencov by sa tak stalo za neprijateľnú cenu, za...

Nevyhnutnosť odovzdania moci v štáte je daná pomerom medzinárodných a vnútorných síl. Spôsob realizácie potom do značnej miery závisí od talentu zúčastnených hráčov, ich schopnosti riskantne improvizovať, ale aj od ich pripravenosti.

O forme odovzdania politickej moci v Československu sa začalo s konečnou platnosťou rozhodovať 18. septembra 1989.V ten...

 

Začiatky aj tých najväčších udalostí prebiehajú spravidla nebadane. Ich význam odhalia až nasledujúce dni, a to aj potlačením začiatkov iných tendencií. Prvá masová protisocialistická manifestácia, ktorú bezpečnostné sily niekdajšieho Československa nerozohnali, sa začala v auguste 1989 a trvala až do októbra.

Prvá...

V jednej rozsiahlejšej rozhlasovej besede, v ktorej dnešný maďarský prezident Árpád Göncz rozprával o svojom živote, musel konštatovať, že si cení reformné krídlo bývalých maďarských komunistov. Bez nich by „hladká premena režimu“ nebola možná, a preto majú právo obhajovať pred maďarskou verejnosťou ideály demokratického socializmu.

V zázname dlhého...

Pred päťdesiatimi piatimi rokmi, v októbri 1944, sa na diplomatickej konferencii v Dumbarton Oaks zavŕšil niekoľkomesačný proces, ktorý v konečnom dôsledku rozhodol o postavení budúcich Spojených národov. Hoci neskôr zvuk tohto mestečka prekryla oveľa slávnejšia Jalta, z hľadiska konkrétnych cieľov, štruktúr, funkcií, úloh a vôbec celkového charakteru OSN bolo najdôležitejšie...

 

Stať sa skutočným reformátorom v Rusku, to je ako bianco podpis hrdelného rozsudku nad sebou samým. Prvý, energický Poitr A. Stolypin bol v septembri 1911 fyzicky zlikvidovaný. Zatiaľ posledný M. S. Gorbačov bol svojim oponentom B. N. Jeľcinom tiež arogantne spacifikovaný. Oneskorená ľútosť v podobe lietadla pre nebohú manželku Gorbačova na...

Historické udalosti sú často hodnotené subjektívne. Pred rokom 1989 sme si každoročne pripomínali boje Sovietskej armády a 1. československého armádneho zboru o Dukelský priesmyk. V dejinách 2. svetovej vojny to bola možno epizódna bitka, ale z hľadiska oslobodzovania českého a slovenského územia od nacistickej okupácie bola mimoriadne dôležitá

Jej...

Skok elektrikára Lecha Wałęsu cez plot Leninových lodeníc v Gdansku v lete 1980, z ktorých ho prepustili kvôli pokusu organizovať slobodné odbory, sa čoskoro stal legendárnym. Štrajk v Gdansku neskôr viedol k vytvoreniu nezávislej odborovej organizácie Solidarita a stal sa symptómom dlhej celospoločenskej krízy.

V októbri 1956, po vzbure...

Na začiatku bolo národné poníženie. Ríša stredu, za ktorú sa Čína pokladala po celé tisícročia, bola rozparcelovaná. Od konca 18. storočia viedli západné mocnosti boj o otvorené dvere do Číny. Po troch ópiových vojnách v rokoch 1839 až 1860, začatých po tom, ako sa Čína na svojom území snažila obmedziť obchod s ópiom a usadzovanie cudzincov, Briti, Američania, Francúzi aj Rusi...

Stránky

Autor