Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

V ruských médiách sa 26. decembra začal prezentovať obsah novej vojenskej doktríny, ktorú schválil prezident V. Putin, a komentáre k nej. Od čias vzniku Ruskej federácie ide už o štvrtú doktrínu. Predchádzajúce boli podpísané v rokoch 1993, 2000 a 2010. Relatívne krátky čas existencie vojenskej doktríny z roku 2010 a potreba jej zmeny boli vyvolané dynamickým až...


Americká spoločnosť je chorá, o čom svedčí najmä rozsah násilia v nej. Sloboda prežívajúca z kovbojských čias divokého západu – možnosť voľného nákupu zbraní – prináša v tejto rozvrátenej spoločnosti mnoho tragédií. Kult násilia, ktorý sa pestuje v amerických médiách a masovej kultúre, sklony k jeho používaniu len posilňuje.

...


Na čelo krajinskej vlády v Durínsku bol 5. decembra zvolený politik zo strany Die Linke (Ľavica) – 58-ročný Bodo Ramelow. Došlo k tomu po uzavretí koaličnej dohody medzi krajinskými vedeniami Die Linke s SPD a Zelených (Bündnis 90/Die Grünen, ktorí sa hlásia k ľavicovému liberalizmu). Koalícia sa označuje za červeno-červeno-zelenú.


Bodo Ramelow na...


K medzníkom spájajúcim sa s rozpadom bipolarity v medzinárodných vzťahoch (či s koncom studenej vojny) patrilo stretnutie najvyšších predstaviteľov ZSSR – M. Gorbačova (predsedu Najvyššieho sovietu a generálneho tajomníka ÚV KSSZ) a USA – prezidenta G. Busha st. na Malte, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. decembra 1989 na palube výletnej lode Maxim Gorkij. Radilo sa k sérii stretnutí...
Rok trvajúca ukrajinská kríza dokazuje, že nejde o spontánne vzniknuté udalosti, ktoré časť médií a politikov označuje dokonca za revolúciu. A nejde ani o masové hnutie obyvateľov Ukrajiny, ale o akciu pomerne úzkej a vyhranenej časti jej politických síl.

Nepodpísanie asociačných dohôd s EÚ vládou N. Azarova sa stalo síce...
Nejasnosti okolo bližšej i vzdialenejšej budúcnosti Ukrajiny zostávajú aj po parlamentných voľbách. Vyhrali v nich proeurópske (prozápadné) sily. Po krátkych ťahaniciach sa očakáva zostavenie vlády, v ktorej by mal dominovať proprezidentský Blok P. Porošenka.

Novú vládu čaká ťažká úloha najmä v sociálno-ekonomickej oblasti –...
Ak stále hovoríme o Hongkongu, dokazujeme, ako hlboko sme zapadnutí v zastaranej západnej mediálno-politickej terminológii a nevieme sa jej zbaviť. Hongkong totiž nie je iba anglický názov, ale aj časť územia, ktoré patrilo k najvýchodnejším ázijským regiónom najväčšej koloniálnej ríše v dejinách – Britského impéria a bolo okupované od roku 1842.
...


V medzinárodných vzťahoch sa aj napriek úsiliu o odstránenie tajnej diplomacie ešte vždy mnoho vecí pred verejnosťou skrýva a zatajuje. V zahraničnej politike USA sa od konca 19. storočia, keď sa Washington vydal na cestu svetovej veľmoci, vytvorili prvky, ktoré majú v tomto kontexte až patologický charakter.

...
Nobelovu cenu za mier tento rok dostali Kajláš Satjárthí (1954) a Malala Júsufzajová (1997). Oboch nových nositeľov spája úsilie o lepšiu budúcnosť sveta – patria k tým, ktorí venujú zvýšenú pozornosť osudu detí a mládeže vo svete, ktorý sa označuje za rozvojový. Cenu dostali za boj proti utláčaniu detí a mladistvých a za obranu práv všetkých detí...
Referendum o nezávislosti Škótska ukázalo cestu, ako sa dajú sčeriť stojaté vody politickej apatie v západnej spoločnosti, ktorá sa často označuje za postmodernú. Pri úsilí o osamostatnenie Škótska vznikol nový typ spoločenskej angažovanosti, ktorý sa aj pri prezentovaní výrazne národne orientovanej témy vyhol excesom prehnaného nacionalizmu.

...
Podľa rangu a počtu účastníkov summitu NATO vo waleskom Newporte možno formálne povedať, že z tejto akcie sa stáva druhé najvýznamnejšie stretnutie bezpečnostno-politického charakteru po Valnom zhromaždení OSN. Pakt pokladá za potrebné aspoň symbolicky naznačiť, že patrí nielen k aktérom, ktorí rozhodujú o riešení problémov svetovej bezpečnosti, ale že...
V narastajúcom chaose, ktorý, zdá sa, po tohtoročnom lete nadobúda čoraz väčšie turbulencie, ukážeme na jeden moment, ktorý poteší stúpencov autentickej (radikálnej) ľavice. Krajinské (zemské) voľby sa považujú za vnútropolitickú záležitosť Nemecka a tak sa im, pochopiteľne, nevenuje toľko pozornosti ako iným udalostiam či už volebného alebo aj...

 

Z akčného programu 26. summitu NATO, ktorý mal ambície ukázať, že pakt je taký silný a jednotný ako nikdy predtým a práve preto musí reagovať na nové výzvy a stavať si ďalšie úlohy, aby ukázal svetu svoj veľký záujem, pripravenosť aj spôsobilosti (pronatovskí exponenti pri tom čarujú s anglickým slovom capabilities) starať sa o jeho...
Ani jeden z doterajších summitov NATO po rozpade bipolarity nebol v takej bezpečnostno-politickej hystérii ako dnešný dvadsiaty šiesty v poradí. Racionálne túto situáciu ťažko objasniť, ale NATO znovu mediálno-politicky „vyhrabalo“ skadesi značne chabé i vratké bezpečnostné argumenty na to, že jeho pozíciu na východnej hranici treba vojensky (základňami...
V posledných rokoch sme si zvykli, že v lete pre médiá nenastáva spravodajská uhorková sezóna, keď sa musia hľadať témy na zaujatie čitateľa, poslucháča či diváka. Od začiatku druhej polovice predchádzajúceho desaťročia, keď sa vyhrotili a doslova „zdiveli“ pomery vyvolané inváziami USA a ich spojencov v Iraku a Afganistane (neskôr bombardovaním Líbye)...
Na Ukrajine sa napĺňajú zlovestné predpovede prowashingtonských bezpečnostno-politických expertov, ktorí už na konci vlaňajška tvrdili, že pôjde o najvážnejšiu bezpečnostnú hrozbu pre Európu od čias vojen v Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia. Z masových demonštrácií, ktoré mali byť údajným vyjadrením priania časti Ukrajincov pripojiť sa k ...
Najobjektívnejším sudcom nesplniteľných politických ambícií je spravidla čas, čo sa ukázalo  v posledných týždňoch v Iraku, keď dlhotrvajúci rozvrat v štáte prerástol do nebezpečenstva jeho rozpadu. „Hlavné prúdy informácií“ v západných médiách sa síce tvária rozhorčene aj počudovane, ako sa také čosi mohlo stať a hľadajú príčiny nového vzostupu násilia...
V tieni okázalých osláv 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii by sme nemali zabudnúť na deň, kedy sa začala jedna z najkrutejších vojen v doterajších dejinách. Začala sa vierolomným útokom Veľkonemeckej ríše – operáciou Barbarossa – bez vyhlásenia vojny v ranných hodinách 22. júna 1941. Veľká vlastenecká vojna ZSSR, ktorá bola súčasťou...
Pred pätnástimi rokmi, krátko po ukončení barbarského (v žiadnom prípade „humanitárneho“) bombardovania Juhoslávie, ktoré bolo vedené s cieľom donútiť Belehrad prijať ponižujúce podmienky Dohody z Rambouillet (Interim Agreement for Peace and Self-Governement In Kosovo), došlo k udalosti, vymykajúcej sa z vtedajšej atmosféry medzinárodnej bezpečnosti,...
Udalosti na Ukrajine sa stávajú čoraz neprehľadnejšie; už viackrát sa hovorilo o medzníkoch, ktoré budú konečne znamenať obrat v kríze. Veľká časť mediálno-politických a odborných kruhov prezentujúcich západné pohľady na riešenie krízy vkladala značné nádeje do výsledku ukrajinských prezidentských volieb.

Potvrdilo sa to, čo...Francúzsky existencialistický filozof J. P. Sartre zhruba pred polstoročím raz uviedol, že voľba je prekliatím ľudskej existencie – aj keď nevolíš, volíš to, že nevolíš. Ak opustíme model, ktorý sa nám ponúkal v druhom kole volieb – že išlo o referendum o R. Ficovi, môžeme existencialisticky či v súčasnosti už skôr postmodernisticky začať uvažovať zatiaľ o ...

Ak za svetovú politiku označíme rozhodujúce spôsoby riešenia otázok moci, bohatstva a informovanosti vo vzťahoch medzi štátmi a ďalšími aktérmi medzinárodných vzťahov, tak jej vývoj v roku 2013 najväčšmi ovplyvňovala globálna kríza. Zdá sa, že reálne (a nie podľa rafinovane a špekulatívne konštruovaných ukazovateľov) sa z nej svet (najmä Západ) nedokáže dlho vymaniť, ak...