Reklama
Reklama

Otvorený list pani doc. Ilone Švihlíkovej, PhD.

Počet zobrazení: 3013

Vážená pani docentka,

pán Peter ma obvinil, že urážam ľudí. Svoj diskusný vstup k článka „Západná civilizácia postupne odchádza“ nepovažujem za spoločenskú udalosť ale za odbornú diskusiu ktorá nepozná city. Ak sa môj vstup Vás dotkol ospravedlňujem sa ale tým nemením obsah diskusného príspevku. Ten mohol byť nepochopený rovnako ako ho nepochopil Peter. Vzhľadom na uvedené považujem za svoju povinnosť príspevok objasniť podrobnejšie.

Celý Váš rozhovor je vedený v rovine otázka odpoveď a to obojstranne. Z toho vyplýva nakoniec aj plošný apel a nerozhodnosť medzi evolúciou a revolúciou. Je to typický prípad použitia metódy systémovo sieťovej a napriek brilantnosti Vašich odpovedí v podstate nič nerieši. Ani jeden z Vás sa nezamýšľa nad otázkami typu príčina následok, teda nesnaží sa rozhýbať problematiku v priestore (3D). Pokiaľ sa začneme pýtať na príčinu a následok, prechádzame od systémovo sieťovej metódy k metóde základnej bunky. Pod rovinou 2D sa nám začína utvárať kužeľ (ihlan) z otázok a odpovedí ktorý nás nasmeruje k vrcholu kužeľa (základnej bunke) prevažnej časti problémov nachádzajúcich sa v rovine 2D.

Prakticky to predvediem na vzťahu kapitalizmus – ekonómia. Je v tomto vzťahu dominantný (príčina) kapitalizmus alebo ekonómia? Marx tvrdí, že kapitalizmus (súkromné vlastníctvo). Ja mu neverím a preto prejdem od priestoru 3D do časopriestoru, teda 4D a kladiem otázku čo bolo skôr? Odpoveď je jednoznačná, súčasna ekonómia začala vznikať so vznikom peňazí a teda ekonómia bola skôr a splodila kapitalizmus. Kapitalizmus je teda v područí svojej matky a jej neduhy sú v prevažnej miere aj neduhmi kapitalizmu a teda na ich prapríčine nie sú kapitalisti, politici, ekonómovia ale paveda zvaná ekonómia (viem toto je urážka vedy ale za tým si stojím).

Prosím, spravte si vychádzku mimo ekonómie a pozrite sa na ňu zvonku, možno pochopíte, že to nie je laň ale saň ktorá kynoží ľudstvo.

Samozrejme bol by som zlý analytik ak by som na základe tejto krátkej filozofickej úvahy protirečil nielen Vám ale aj Marxovi. Mám preto vážne zdôvodnenie aj v ekonomickej podobe ale to už je na zložitejšiu diskusiu.

Ešte raz sa ospravedlňujem za možno nepresnú oponentúru.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy