Verejné financie, očkovacia mánia a nekompetentnosť vlády

Počet zobrazení: 12892

Úvodom považujem za potrebné zdôrazniť: rešpektujem tých, čo sa dali i tých, čo sa nedali z rôznych dôvodov zaočkovať. Som za prísnu dobrovoľnosť očkovania, bez podmienok a rôznych obmedzení či dokonca postihov. Ako ľavičiar a demokrat dôrazne odsudzujem segregáciu, diskrimináciu, šikanu a potieranie práv a slobôd nezaočkovaných.

Vinou nekompetentnej a neschopnej vlády predpokladám, že úmyselne, niet relevantných informácií o očkovacích vakcínach, ich vývoji, certifikácii, reálnej účinnosti, o pozitívnych či negatívnych, krátko- a dlhodobých účinkoch na zdravie človeka.

Zástancovia i odporcovia očkovania, „vychýrení“ odborníci, sú na jednej i druhej strane. Komu potom veriť? Hádam svojmu zdravému rozumu, ktorý by nás mal naučiť okrem iného prestať nenávidieť ľudí s iným názorom a rešpektovať ich, a to nie len v čase pandémie.
 

Verejné financie sú ovplyvnené pandémiou a nekompetentnou vládou

Naše školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť i infraštruktúra sú podfinancované údajne pre ešte stále „prázdnu špajzu“. Akosi vládni predstavitelia zabudli na navýšenie štátneho rozpočtu o 3,75 miliardy eur a darček či skôr pôžičku v podobe 6 miliárd z Plánu obnovy EÚ, ktoré však, mimochodom, budeme my všetci musieť splatiť. Summa summarum, peňazí je viac ako dosť, viac ako dokáže minúť táto vláda amatérov. Problém je skôr to, kam tieto financie tečú, ako účelne a efektívne sa využívajú.

Pre vládu je prioritou výrazné zvýšenie celkových výdavkov na armádu, kde budú len v tomto roku použité takmer dve miliardy eur, a to najmä na nákup zbraní z USA /stíhačiek a vrtuľníkov/. Potom je to nákup miliónov testov na nezmyselné plošné testovanie, čo takto vyhodnotila i svetová zdravotnícka organizácia. Nuž a teraz na nákup miliónov vakcín, na dnes už prakticky povinné očkovanie. Je to pochopiteľné, veď kde inde ako na zdraví ľudí sa dá najlepšie zarobiť. Vie to Matovič, Kollár, Sulík i končiaca Remišová, a preto koalícia ešte stále „funguje“. Pandémia im vyhovuje, drží občanov v strachu a na uzde, no a vláde pomáha udržať si moc. Sociálne otázky, riešenie problémov občanov, zdravotníctvo, školstvo, nájomné byty, podpora mladých rodín sú pre vládu až na úplne poslednom mieste.

Štatistiky vykazujú stále vysoký počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby. Posledné údaje hovoria o 800 tisíc občanoch, čo predstavuje až 14,8 percenta obyvateľov Slovenska. Ide najmä o dlhodobo nezamestnaných, o dôchodcov, mnohodetné rodiny či osamelé matky. Príjmovou chudobou pritom trpí 615 tisíc ľudí, najviac v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Tieto čísla sú o to hrozivejšie, že nezohľadňujú vážne ekonomické dopady pandémie s nízkou úrovňou podpory vlády. Na druhej strane ekonomickej barikády sú generálni riaditelia na ministerstvách, ktorí bežne zarábajú od 7 do 9 a na ministerstve financií až do 13 či 18 tisíc eur mesačne.

Neefektívne rozhadzovanie verejných financií je charakteristickou črtou Matovičovo-Hegerovej vlády. Potvrdzujú to i údaje o doterajších nákladoch na boj s pandémiou, ktoré dosiahli takmer osem miliárd eur. Kde však konkrétne boli použité, nik nevie. Podnikatelia, živnostníci sa sťažujú na slabú podporu, niektoré sektory ekonomiky, ako cestovný ruch a gastro, sú takmer na dne, ale po ôsmich miliardách sa zľahla zem.
 

Lotéria a benefity ako nástroj vládnej korupcie občanov

To, čo stvára naša vláda v prípade „motivácie“ občanov k očkovaniu, nemá obdobu. Ide o priamu štátnu korupciu a degradáciu zdravotnej prevencie. Lotéria, ktorá nás všetkých bude stáť viac ako 21 miliónov eur, bude šou pre chudobných duchom a nemajetných zúfalcov. Namiesto sociálnych príspevkov dostanú minimálnu šancu na výhru za to, že sa podvolili vládnej propagande a stratili svoj názor. Dosť draho vykúpená „sloboda“. Matovič hovorí o motivácii k očkovaniu, nejde však skôr o debilizáciu národa?

Ďalším pokusom o priame podplácanie a korupciu občanov je takzvaný sprostredkovateľský, očkovací bonus, ktorý sa odhaduje na ďalších 24 miliónov eur. Minister financií navádza študentov, aby si cez leto poriadne zarobili získaním čo najviac seniorov k zaočkovaniu, za ktorých dostanú 90 eur na osobu. Ak sa budú snažiť a ohlupovaním ľudí získajú 50 váhajúcich, zarobia si slušných 4 500 eur prakticky bez práce. K tomuto ich vedie táto spoločnosť. Až hyenizmom by sa dala nazvať výzva Matoviča, aby deti takto získali financie cez zaočkovanie svojich starých rodičov. Pri následkoch, ktoré môže vakcinácia spôsobiť, sa možno, aj keď našťastie skôr výnimočne, dočkajú aj dedičstva.

Štátna korupcia celkom iste nebude, okrem ľudí chytajúcich sa poslednej slamky, motivovať k očkovaniu. Neprispieva k tomu ani doterajšia očkovacia nemastná-neslaná kampaň za štyri milióny eur.
 

Nedali by ste sa zaočkovať za 4 400 eur?

Útvar hodnoty za peniaze /ÚHP/ pri ministerstve financií tvrdí: „očkovanie je najefektívnejší spôsob ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou.“ Je to pravdepodobné, len mi to pripadá ako vševedko Matovič.

Tento útvar tvrdí, že desiatky miliónov eur použitých na presvedčovaciu kampaň k očkovaniu budú návratné, teda efektívne, ak sa vplyvom lotérie dá zaočkovať 6 tisíc a cez takzvaných sprostredkovateľov 24 tisíc váhajúcich občanov. Či sa to podarí, je však vo hviezdach.

ÚHP zároveň vyrátal, že spoločenské náklady na nezaočkovaných stoja štát 4 384 eur. Našej „múdrej“ vláde by som preto poradil, dajte ľuďom tých 4 400 eur, pomôže im to pri riešení ich problémov a mnohí sa iste zaočkovať dajú.

Všetky tieto aktivity ochudobnia verejné financie také potrebné pre riešenie akútnych problémov ľudí. Tí sa zatiaľ miesto pomoci štátu zbierajú po pár eurách na lieky a operácie svojich detí, skladajú sa na starostlivosť o svojich starých rodičov v drahých sociálnych zariadeniach a podporujú svoje dospievajúce deti či finančne podvyživené mladé rodiny.
 

Vláda šíri nenávisť a diskriminuje ľudí

Vláda systematicky rozdeľuje spoločnosť a rozosieva nenávisť medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Už dávno porušila sľub, tak ako všetky ostatné, o dobrovoľnosti očkovania a teraz vydiera, korumpuje a obmedzuje jednostranne a protiústavne len nezaočkovaných. Jasne sa v tomto zmysle vyjadrila ministerka spravodlivosti Kolíková: „Vláda rozhoduje o tom, ako majú občania žiť a neberie ohľad na to, či sa im to páči, alebo nie.“

Zaočkovaní majú mať výhody, ako je voľný prístup do reštaurácií obchodov, na kultúrne a športové akcie. Pritom je dokázané, že i zaočkovaní môžu roznášať vírus a nakaziť tak nezaočkovaných. Nezaočkovaní nebudú môcť takmer nikde chodiť, alebo sa budú musieť každý druhý deň dať testovať. Dokonca vládni právni a politickí analfabeti údajne uvažujú o povinnom preplácaní hospitalizácie a liečenia covidu u nezaočkovaných. Akosi sa zabúda, že títo si rovnako, ako všetci iní občania, platia zdravotné a sociálne poistenie a majú teda plné právo byť ošetrení aj v prípade napadnutia covidom. Takéto drastické opatrenie sa u nás doteraz nevzťahuje ani na narkomanov, alkoholikov, fajčiarov, prostitútky či obéznych ľudí, ktorí si často svoje choroby zavinili jednoznačne sami svojím spôsobom života.

K rozdeľovaniu spoločnosti, šíreniu strachu a nenávisti výrazne prispievajú aj mainstreamové, skorumpované média a ich presstitutky. Namiesto relevantných informácií o vakcinácii jednostranne za milióny eur od vlády propagujú očkovanie a dehonestujú, urážajú občanov, ktorí na to majú iný názor. To je však cesta do pekla.
 

Právo voliť budú mať len zaočkovaní?

Už kontroverzný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, takzvaný očkovací zákon, schválený parlamentom a podpísaný prezidentkou Čaputovou, umožňuje vláde cez hlavného hygienika odoprieť nezaočkovaným vstup do volebných miestností z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Nejde o hoax ani o konšpirácie, ako tvrdí minister vnútra Mikulec. Potvrdzuje to aj návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, keď sa tam vkladá úplne nový odsek: „V § 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „(8) Orgány verejného zdravotníctva sú na účely vyznačenia prekážky práva voliť podľa § 4 povinné oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, a to v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb a v deň konania volieb v rozsahu...“. https://lrv.rokovania.sk/132552021-/

Uvedená časť novely zákona potvrdzuje zavádzanie a klamstvo Mikulca, ktorý vyhlásil: „návrh žiadnym spôsobom nemení účasť voličov na voľbách a tieto ustanovenia platia už tridsať rokov.“ Ministerstvo vnútra o tomto návrhu však vážne rokuje a jeho účinnosť sa navrhuje od 1. 1. 2022. Aj keď rokovanie bolo prerušené, je tu jasný pokus o ďalšiu diskrimináciu nezaočkovaných a obmedzenie ich ústavou zaručeného volebného práva. Vyslovil sa k tomu aj ústavný právnik Peter Kresák, ktorý konštatoval: „Novela zákona o výkone volebného práva nie je v súlade s Ústavou SR.“

To, že nejde o zbytočné strašenie voličov a konšpirácie o obmedzení či zákaze účasti nezaočkovaných na voľbách, potvrdzuje aj vyjadrenie Martina Klusa k pripravovanej novele, podľa ktorého je strana SaS pripravená rokovať o možnosti voliť aj z karantény. Toto je obraz vládnej politiky a chápania demokracie v kapitalistickom systéme.

Čo z toho bude, je otázne. Vláda sa totiž oprávnene bojí ľudí a tak ako v prípade návrhu na 25-percentnú DPH, 200 eurových mesačných prídavkov na každé dieťa či Matovičovom návrhu daňovej reformy, to možno koalícia prehodnotí.  Predpokladá sa totiž odpor koaličnej Sme rodina, opozičného Hlasu-SD i ďalších strán a masové protesty občanov, ktoré sa už začali.
 

Sme v bode zlomu, po ktorom môže nastúpiť totalita

Peter Weiss, bývalý ľavicový politik a diplomat, v Pravde v článku „Politika vlády sa radikalizuje“, hovorí: „... miesto pokory arogancia a nátlak na občanov. Predstavitelia vlády najprv dourážali ľudí a teraz sa čudujú, že sú frustrovaní, zneistení a organizujú protesty.“

Ľudia po rozhodnutí ústavného súdu o protiústavnosti referenda stratili legálnu možnosť vymeniť vládu, zostala im jediná, nie najlepšia cesta občianskeho odporu, ktorú im umožňuje naša ústava.

Občania sa môžu „tešiť“ na veľmi pravdepodobný scenár vládnutia „našej“ vlády, na tretiu, štvrtú a ďalšie vlny pandémie, až do volieb 2024. Potom sa naplnia Matovičove slová a „Bude dobre“, dúfajme že bez nich. Možno reálne predpokladať, že bude pokračovať vydieranie a korupcia občanov, obmedzovanie našich práv a slobôd. Môžeme tiež čakať ďalšie šikanovanie a rozosievanie nenávisti v spoločnosti, delenie ľudí na tých dobrých, poslušných a tých zlých s iným názorom. Nezaočkovaní budú čoraz viac diskriminovaní.

Medzi tým vláda dokončí deštrukciu právneho a sociálneho štátu, zlikviduje aj tie zvyšky sociálnych vymožeností z minulosti, obmedzí demokraciu a zavedie totalitné prvky vládnutia.

Pokiaľ túto vládu nedonútime k demisii a pokiaľ sa nepodarí vyvolať predčasné voľby, bude tak ako je až do riadnych parlamentných volieb. Treba sa mobilizovať a začať s aktívnym zákonným občianskym odporom. Treba ukázať vláde, kto je tu doma.
 

Záver ako na Titanicu

Podľa posledných prieskumov sú na Slovensku len dve veci, ktoré klesajú: je to dôvera vláde a obavy z pandémie. Titanic sa potápa, no nikoho z koalície nezaujíma, ako ho zachrániť. Vláda sa na hornej palube zabáva lotériami a svojimi kšeftami, no a v podpalubí živoria občania v okovách. Zachráň sa, kto môžeš, od vlády to nečakaj.

Slovensko je stále zelené, ale opatrenia stále platia. To je zo strany vlády neskutočná drzosť! Už len čakám, kedy nám na hlavy, ako v tom filme, nasadia „železnú masku“. Žiť sa bude u nás normálne, až keď táto vláda odíde do minulosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984