Reklama
Reklama

Archív článkov

HZDS-ĽS minulý týždeň zorganizovalo medzinárodný seminár pod názvom NATO - stabilita, bezpečnosť a spolupráca, nad ktorým prebral záštitu prezident Rudolf Schuster. Vtip bol v tom, že dotyčný sa na seminári nezúčastnil, a to napriek tomu, že program ohlasoval v úvode podujatia vystúpenia najvyšších predstaviteľov štátu. Ktovie, možno organizátori mysleli na fyzickú výšku,...

Juraj Migaš, veľvyslanec Misie SR pri Európskych spločenstvách

Juraj Migaš sa narodil 13. júna 1957 v Prešove. Po maturite na tamojšom gymnáziu pokračoval v štúdiu na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (1976-81) a v roku 1985 získal na Právnickej fakulte UK v...

Na prelome rokov 1989 a 1990 sa stali úvahy o veľkej Európe prvý krát reálne možné. Mnohé politické osobnosti v západnej časti Starého kontinentu sa vyjadrili v prospech výrazného rozširovania na východ, ktorý je "humanistickou povinnosťou voči izolovanému stredoeurópskemu obyvateľstvu". Nik vtedy nečakal, že sa bude celý tento proces vyvíjať tak pomaly. Humanistický odkaz je...

S prípravou Európskej rady v Laekene, ktorá bude v polovici decembra, sa množia stretnutia veľkých hráčov Európskej únie. Francúzi sa koncom novembra stretli s Nemcami na pravidelnom, už 78. summite v Nantes.

Britský premiér Tony Blair si zas zorganizoval "rande" s európskou politickou a odbornou verejnosťou prostredníctvom zásadného prejavu ohľadom...

Jedenásteho septembra popoludní sa komentáre všetkých televízií, osobností a ľudí jednohlasne zhodli na tom, že už nič nebude tak, ako bolo predtým.

Dá sa s tým súhlasiť, keď si všimneme, s akou ľahkosťou sa štáty alebo integračné celky púšťajú do projektov a plánov, a to tak rýchlo, ako by si to nikdy predtým nemohli dovoliť. V skutočnosti nebol 11....

Ana Revengová a Carlos Silvo Jauregu, vedúci tímu Svetovej banky

Ana Revengová a Carlos Silvo Jauregu sú vedúcimi skupiny odborníkov Svetovej banky, ktorí pripravili štúdiu Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce. Autori sa v jej rámci (na základe údajov z roka 1996, keďže novšie k dispozícii neboli...

Nemecký minister zahraničných vecí Joschka Fischer sa v polovici mája minulého roku ako prvý politik vyjadril v prospech zásadnejších zmien v inštitucionálnej výstavbe EÚ. Jeho dlhodobejšou víziou novej podoby Európy sa stala jednoznačne federácia - kvázi superštát založený na federálnych základoch so silnou aplikáciou subsidiarity.

Fischerovo vyhlásenie...

Ivan Štefunko, predseda Mladej demokratickej ľavice (MDĽ)

Narodil sa 4. marca 1977 v Poprade. Po ukončení tamojšieho gymnázia študoval na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde založil Asociáciu frankofónnych študentov (EFPOLIT). Neskôr absolvoval ročný študijný pobyt na...

Znižovanie nezamestnanosti dnes určite patrí k najväčším výzvam, ktorým musí štát v ére modernej ekonómie a globalizácie čeliť. Veľké množstvo ľudí bez práce však nie je len problémom transformujúcich sa ekonomík, ale celej Európy, ktorá sa pomaly zotavuje z hospodárskej recesie v minulom desaťročí. Pri skúmaní rozličných politík zamestnanosti však môžeme postrehnúť zvláštny...

Francúzsko je dnes krajinou s najrýchlejším rastom počtu vytvorených pracovných miest v Európe. Od roku 1997 sa v tejto krajine znížil počet nezamestnaných o viac ako milión dvesto tisíc a tento trend dynamicky pokračuje ďalej.

Keď nastupovala nová vláda socialistov, bola nezamestnanosť 12,6 percenta a dnes sa môžu chváliť číslom 8,8 percenta. Je pravda,...

Odlišnosť názorov v politických stranách nie je ničím výnimočným. Napriek tomu si zachovávajú vnútornú i vonkajšiu súdržnosť a pri dodržaní často neformálnych pravidiel môžu byť i prínosom.

Názorové odchýlky v stranách sa terminologicky vyjadrujú rozlične, avšak zriedkakedy majú názov platformy. Skôr sa používa označenie prúd, názorová tendencia, či krídlo....