Reklama
Reklama

Vladimír Manda: Nezlyhali občania, ale vláda

Počet zobrazení: 754

Je neuveriteľné, že odborník na ústavné právo opiera súhlas so zavedením povinného očkovania o argument, že štát má pozitívny záväzok „chrániť životy a zdravie svojich občanov“. Pán Kresák vo svojej „ústavnej argumentácii“ prehliadol niekoľko podstatných faktov.

Prvým faktom je to, že za to, či sa dá občan očkovať alebo, nie je plne zodpovedný občan, pretože negatívne dôsledky plynúce z vakcíny si tzv. informovaným súhlasom berie na vlastnú zodpovednosť. Ani štát, ani farma firmy a ani lekári, ktorí očkujú, nie sú zodpovední za negatívne dôsledky vakcíny na zdravie človeka a ani za jeho prípadnú smrť, ktorú mu spôsobia. Inak povedané, štát nemôže garantovať očkovaným, že na covid neochorejú alebo nezomrú. Navyše, aj keď je možné, že vakcína krátkodobo človeku pomôže, nikto dnes nemôže garantovať, že významným negatívnym spôsobom neovplyvní jeho nasledujúci život, pretože o jej dlhodobých účinkoch nie je nič známe. Ak teda odhliadnem od nekonečného počtu negatívnych dôsledkov na zdravie človeka, ako aj od úmrtí občanov na následky vakcinácie, ktoré náš úrad ŠUKL skôr úspešne zatajuje, než eviduje, tak existuje už dosť dôkazov o tom, že vakcína život človeka nechráni a ak, tak len čiastočne. Informácie, ktoré sa k nám dostávajú od centra zdravotných informácií, sú už dlhodobo veľmi jednostranné. Pôvodne sa jednoducho tvrdilo, že asi 80 % nakazených sú nezaočkovaní. Potom sa prešlo k tvrdeniu, že medzi tými 80 % sú aj zaočkovaní, ale jednou dávkou. Koľko ich je, však stále nevieme. Pritom odborníci tvrdia, že po podaní vakcíny je imunitný systém na nejaký čas oslabený, čo by inak malo znamenať, že v čase aktuálnej pandémie by sa očkovať vôbec nemalo. Rovnako nevieme, koľko nakazených už covid prekonalo, čo by mal byť tiež údaj, ktorý by mohol napomôcť praktickému riešeniu problémov. Rovnako sa do úvahy vôbec neberie fakt, že aj plne zaočkovaní zomierajú na covid. Napríklad podľa údajov zverejnených bavorským krajinským úradom pre zdravie LGL sa 30 % úmrtí za mesiac október týkalo kompletne zaočkovaných osôb. (https://www.hlavnespravy.sk/najnovsie-oficialne.../2760296).

Ďalší dôležitý moment, ktorý plynie z vyššie uvedeného, je ten, že úvahy premiéra Hegera o povinnom očkovaní nemajú za cieľ zdravie občanov, ale cieľom je odvrátiť kolaps nemocníc. To je pravý dôvod dnešného tlaku na očkovanie. Naše zdravotníctvo je dlhodobo postupne likvidované a dnes nie je schopné vyrovnať sa s nárastom covidu. Vláda na čele s Hegerom svojou politiku rečnenia a vyhadzovania peňazí na zbrojenie, lotérie a iné nezmysly doteraz neurobila absolútne nič významné pre pozdvihnutie nášho zdravotného systému a už vôbec nič pre prípravu nemocníc na očakávanú vlnu covidu, okrem plánu rušenia ostatnej zdravotnej starostlivosti. Kde sú napríklad tie stovky nových nakúpených prístrojov na umelé dýchanie, keď pri počte 250 pacientov na umelej ventilácii sme už na hranici možnosti? Kolaps našich nemocní nie je dôsledkom nárastu počtu ochorení na covid, to je len bezprostredná vonkajšia príčina. Skutočnou príčinou je dlhodobé zanedbanie celého systému zdravotnej starostlivosti. Inak by predsa len v tomto roku nemohli odísť zo zdravotníctva stovky sestier a lekárov. Ako je organizovaná naša ambulantná starostlivosť o občanov, keď podľa údajov, ktoré zverejnil bývalý minister zdravotníctva Zajac, len 5 % občanov, ktorí sa dostávajú do nemocnice, prešlo nejakou ambulantnou liečbou, teda väčšina nakazených je proste ponechaná sama na seba.

Dnešné úvahy politikov o zavedení povinného očkovania nie sú zlyhaním občanov a už vôbec nie sú zlyhaním nezaočkovaných občanov, ale výsledkom zlyhania politikov a je politicky absolútne neprijateľné, aby premiér verejne tvrdil, že sú to nezaočkovaní občania, kvôli ktorým sa chorým a zaočkovaným občanom nedostáva zdravotnej starostlivosti, lebo všetok personál sa musí starať o covid pacientov namiesto toho, aby priznal zlyhanie svojej vlády. Vláda namiesto toho, aby hľadala reálne riešenia, tak sa vydáva na cestu zámerného rozoštvávania občanov, čo je inak bežný politický postup na to, aby sa odvrátil zrak občanov od skutočného zlyhania politikov. Na záver chcem konštatovať, že plne súhlasím s tým, že je povinnosťou štátu sa starať o zdravie svojich občanov, ale zaviesť v prípade covidu povinné očkovanie nie je prejav starostlivosti štátu o zdravie občanov, ale je v záujme odvrátenia pozornosti občanov od faktického zlyhania vlády.

(Status na FB 21. novembra 2021, titulok Slovo)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy