Vladimír Manda: NATO a zvyšovanie rizika vojny

Počet zobrazení: 871

Tvrdenie, že členstvo Fínska a Švédska v NATO zabráni konfliktu v Európe, nie je dôsledkom žiadnej analýzy, ale dôsledkom politickej propagandy. Uvedené tvrdenie totiž vychádza z jednostranného predpokladu, že jediným možným útočníkom je Rusko a ak bude proti nemu stáť väčšia vojenská sila, tak nebude mať chuť útočiť. Alebo povedané jednoducho, „analýza" vychádza z predpokladu, že NATO je obrannou organizáciou. Lenže fakty od roku 1999 ukázali, že NATO nie je obrannou, ale agresívnou a útočnou organizáciou. Koniec koncov aj dnešný vojnový konflikt vznikol najmä preto, že NATO sa agresívne tlačilo na Rusko. Posilňovanie NATO tak môže pôsobiť odstrašujúco na Rusko, ale súčasne bude v NATO vyvolávať zvýšený pocit moci, ktorý povedie NATO k väčšej agresivite proti Rusku a to vyvolá jeho reakciu, ktorá už potom nebude mať povahu „špeciálnej operácie", ale povahu veľkej vojny. Teda, rozširovanie NATO, ktoré je zamerané proti Rusku, nepovedie k zabráneniu vojny, ale povedie k zvýšenému riziku veľkej svetovej vojny.

Správa TA SR

(Status na FB 15. mája 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984