Vladimír Manda: Druhá krajina, ktorá...

Počet zobrazení: 1076

Po tejto informácii (darovaní systému S-300 Ukrajine, pozn. red.) môžeme očakávať veľký oslavný a radostný chór, ozývajúci sa od politikov, a najmä ministra obrany USA až po obhajcu „humanitárneho bombardovania" M. Dzurindu na našich politikov za ich dôsledný boj za demokraciu a podporu Ukrajiny. Keď už oslavný chór zanikne a čin našej vlády sa začne vecne hodnotiť z pozície najmä ekonomických záujmov Slovenska, tak sa ukáže, že okrem Ukrajiny sme druhou krajinou, ktorá sa vydala na cestu boja nie za vlastné, ale za americké záujmy. Uvedeným krokom sme sa definitívne stali obyčajnou handrou v rukách záujmov USA a jeho spojencov rovnako ako Ukrajina. A ak budeme mať rovnaké „šťastie" ako Ukrajina, tak skončíme v rovnakom sociálno-ekonomickom a politickom marazme ako Ukrajina. Čakať niečo iné od politiky súčasnej garnitúry by bolo možné len v prípade, že by sme sa zbavili svojho rozumu a prešli na náboženskú vieru. Lenže aj podľa tejto viery vieme, že keď si pomôžeme sami, tak možno nám aj Boh pomôže.

(Status na FB 8. apríla 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984