Roman Laml: Požadovaný obraz sveta

Počet zobrazení: 1036

Jeden z podstatných rozdielov medzi analýzou a niečím, čo by sa dalo nazvať „mudrujúcou publicistikou“ je v tom, že analýza musí brať do úvahy VŠETKY relevantné aspekty analyzovaného problému a nielen tie, ktoré sa hodia do požadovaného obrazu sveta. Takýchto príkladov by sa našlo viac, ako skutočných analýz. Práve som dopozeral jedného z týchto analytikov na ČT24, ktorý hovoril okrem iného o Minských dohodách, že sú také a makové a že ich Američania nepovažujú za správne a podobne. Zabudol ale povedať jednu veľmi dôležitú vec. Minské dohody nie sú len nejakými dohodami medzi niekým, ale boli schválené Bezpečnostnou radou OSN 17. februára 2015 a sú obsahom rezolúcie BR OSN 2202 /http://undocs.org/S/RES/2202%20(2015)/ Sú teda medzinárodno-právne záväzné. Podobný prístup zvolil aj GLOBSEC, ktorý v dokumente Ukrajina Essential Brief Zero 14.02.2022 taktiež zabudol uviesť, že Minské dohody schválila BR OSN. Tvrdí ale, že „Minské dohody boli od začiatku sporné...“ a „Implementácia 13 bodov (2.) Minskej dohody sa ukázala ako zbytočná“ a podobne. Už ale samozrejme nevysvetľuje, prečo ich ale potom BR OSN schválila? Samozrejme, keď sa Minské dohody reprodukujú len ako dohody medzi zainteresovanými stranami, dajú sa ľahko relativizovať. Keď sa ale prezentujú ako rezolúcia BR OSN, už majú inú váhu. Prečo si ale sťažovať dosiahnutie požadovaného výkladu problému faktami, ktoré sa nehodia? Je potrebné to nevhodné ignorovať a už tu je obraz sveta, ktoré vyhovuje predstave.

(Status na FB 15. februára 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984