Monika Beňová: Aj o užitočnom idiotovi

Počet zobrazení: 1426

Pekný deň zo Štrasburgu, dopoludňajšia diskusia bola dnes o zabezpečení ochrany pre ukrajinské deti a mladistvých. Do pozornosti Vlády SR a jednotlivých ministerstiev by som chcela dať najmä implementáciu European Child Guarantee, Európsky sociálny fond a REACT-EU, Next Generation, Európsky fond regionálneho rozvoja, InvestEU, Erazmus+ a Fond pre azyl a imigráciu.

Všetky tieto nástroje EÚ a teda ich využitie môžu predchádzať sociálnemu vylúčeniu a pomôcť v prístupe detí v núdzi k súboru kľúčových služieb.

Nelimituje to štát v pomoci slovenským deťom, práve naopak. European Child Guarantee ako súčasť EU piliera sociálnych práv, ktorý funguje od marca 2021, umožňuje vládam členských štátov využívanie tohto nástroja pre deti z ohrozených skupín v rámci členských štátov.

A ešte jedna poznámka na margo I. Mikloša a jeho „vyhlásení“ o R. Sulíkovi. Možno by p. Mikloš mohol povedať, za akých okolností prestal byť „poradcom“ ukrajinskej vlády :). Ja teda chápem, že sociálna empatia R. Sulíka je mizerná, ale jeho názor na ropu a plyn je racionálny.

I. Mikloš údajne chce založiť ďalšiu pravicovú stranu na Slovensku. Tak to bude fakt zábavné. Sám sa tak stane tým užitočným idiotom. Sorry, to je jeho výraz len v inom kontexte.

(Status na FB 5. apríla 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984