Reklama
Reklama

Miroslav Radačovský: Nebezpečenstvo v podobe možného hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Komisii a Rade EÚ

Počet zobrazení: 678

POKIAĽ VLÁDA, A TO VLÁDA AKÁKOĽVEK, BUDE SÚHLASIŤ S REVÍZIOU ZÁKLADNÝCH ZMLÚV EÚ BEZ REFERENDA, TAK JEDNODUCHO PREDÁ SLOVENSKÚ REPUBLIKU.

Včera, 09.06.2022, poslanci EP schválili uznesenie (hlasoval som proti) o zvolaní konventu za účelom revízie zmlúv EÚ.

Ide o dve nosné zmluvy, Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktorými národné štáty, teda aj Slovensko, odovzdali časť právomocí EÚ.

Zjednodušene povedané, národné štáty, vrátane Slovenska, sa rozhodli vstúpiť do EÚ za podmienok, že budú rešpektovať tieto zmluvy, tieto, nie iné, ani zrevidované. Ale čo je dôležité, predchádzalo tomu referendum.

Pokiaľ teda Komisia a Rada EÚ má záujem na zrevidovaní týchto základných zmlúv, nestačí len ich ratifikácia všetkými členskými štátmi, resp. ich zástupcami, ale musí opätovne prebehnúť referendum. Referendum o tom, či občania daného štátu súhlasia s účasťou v EÚ za podmienok zmenených dvoch základných zmlúv EÚ.

O čo teda v podstate iniciátorom revízie základných zmlúv ide? Ich snahou je zmena čl. 48 Zmluvy o EÚ tak, aby sa o dôležitých otázkach v Rade nerozhodovalo jednomyseľne, ale kvalifikovanou väčšinou.

Pre lepšie pochopenie to laicky vysvetlím tak, že pokiaľ sa v Rade rozhodovalo o dôležitých otázkach, tak s rozhodnutím museli súhlasiť všetky členské štáty. Pokiaľ niektorému národnému štátu rozhodnutie nevyhovovalo, napr. jeho národným alebo ekonomickým záujmom, mohol to takýto štát jednoducho vetovať. Rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou by znamenalo, že s rozhodnutím únie musia súhlasiť aj tie národné štáty, ktorých záujmom to nevyhovuje, pokiaľ ich prehlasujú v potrebnom počte iné národné štáty.

Rada a Komisia tvrdí, že mandát na takúto možnú revíziu zmlúv EÚ jej bol daný výsledkami konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), kde sa malo za takýto názor vysloviť státisíce účastníkov konferencie.

Nie je to pravda, je to zavádzajúce tvrdenie. Do konferencie CoFoE sa zapojilo iba 700 000 občanov, pričom EÚ má 450 mil. obyvateľov. Z logiky veci vyplýva, že do tejto konferencie sa zapojilo malé percento občanov a pokiaľ sa týka Slovenska, tak percento snáď minimálne.

Vo svojom vyjadrení pre TASR, čo bolo zverejnené aj v Novom čase 23.05.2022, som uviedol, že za takejto účasti predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa primárne ani nevyjadrovali k zmene zakladajúcich zmlúv EÚ, nemá EÚ mandát na takýto postup, čím by sa porušil aj princíp proporcionality a subsidiarity.

Ale hlasovanie europoslancov včera 09.06.2022, žiaľbohu, preukázalo, že takýto mandát má. Dá sa viac ako predpokladať, že v prípade rokovaní zástupcov našej vládnej garnitúry, ktorí sú viac proeurópski ako proslovenskí, by k takejto revízii zmlúv aj bez súhlasu občanov došlo, čím by sme v podstate stratili zvyšky akejkoľvek suverenity. Jediným riešením je, aby sa občania Slovenska, bez emócií, jednoducho rozhodli, koho budú v nasledujúcich voľbách voliť, pretože len zmenou vlády sa dá dosiahnuť, aby prípadnému schváleniu revízie zmlúv predchádzalo referendum. Strana Slovenský PATRIOT, pokiaľ k takejto situácii dôjde, bude žiadať referendum, pretože je to v súlade s logikou veci, medzinárodným a ústavným právom.

P. S. Snažil som sa čo najjednoduchším a zrozumiteľným spôsobom vysvetliť podstatu veci, a preto sa za niektoré zjednodušené pojmy ospravedlňujem.

(Status na FB 10. júna 2022, titulok Slovo)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy