Karol Farkašovský: Vláda má slovenských dôchodcov za blbcov

Počet zobrazení: 902

Vraj milostivo schválila a vyplatí im všetkým 13. dôchodok v plnej výške! Tak znel bombastický titulok v médiách.

Empatické, až sa hory zelenajú. Tie by sa zelenali tak či tak, veď je jar. Ibaže z tých klamstiev, ktoré nám táto nešťastná garnitúra dennodenne podsúva, už ozelenieme všetci. Najmä seniori, ktorí už majú plné právo žiť pokojný život bez turbulencií a existenčných obáv.

Správa o 13. dôchodku by ich potešila. Keby v tom nebol chyták. Vláda s ministrom práce a sociálnych vecí považujú za 13. dôchodok v plnej výške – štátnu podporu maximálne 300 eur.

Aj to len pre dôchodcov, ktorí majú najnižšie penzie. U dôchodcov s vyššími penziami „13.  dôchodok v plnej výške“ klesá AŽ na 50 eur. Susedné Česko pritom valorizuje dôchodky o 14 %!

Slovenská vláda opäť vymyslela dieru do sveta – vysoko systémové opatrenie, hodné intelektu svojich autorov. Komu tým chce zalepiť oči? Myslí si, že dôchodcovia sú spoločenská príťaž? Že im už zdravý rozum neslúži a možno s nimi robiť akékoľvek experimenty? Bez úcty. Bez rešpektu. Bez vďaky...?

Vari ceny potravín, bývania či liekov sú pre dôchodcov odstupňované podľa výšky ich penzií...?

Vari pre dôchodcu, ktorý odrobil celý svoj život a má trochu vyšší dôchodok, bude chlieb a mlieko lacnejšie?

Kde sú páni novinári, prečo sa nepýtajú ctených politikov na tieto existenčné témy! Prečo nám servírujú iba politické klamstvá, účelové polopravdy a nútia sledovať akurát tak ich slaboduché politické šarvátky...

Bože, už zapáľ sviečku a osvieť toto nešťastie Slovenska.

Už nás zobuď z tohto nechceného zlého sna.

(Status na FB 18. mája 2022)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984