Z vašich ohlasov

Počet zobrazení: 5248

Martin Greš: História i hystéria sa opakuje
„Martin Greš veľmi výstižne vykresľuje situáciu. Len dve poznámky. Keď sa preberáme novinami z 10. – 30. rokov 20. storočia, narazíme na rovnakú iracionálne rusofóbnu náladu. Azda nie až takú intenzívnu ako dnes, ale citeľnú. Na druhej strane Československo veľkoryso poskytovalo emigrantom z Ruska pomoc, umožňovalo im študovať a vzdelaní ľudia našli uplatnenie ako učitelia na vysokých školách (prof. Novikov, Leporskij, Kolubajiv a ďalší). Tí, ktorí nezískali čsl. občianstvo, resp. nepožiadali oň, dostali spočiatku špeciálne doklady, ktoré im umožňovali normálne sa pohybovať v ČSR, neskôr tzv. Nansenove pasy, s ktorými mohli cestovať po celom svete okrem ZSSR a Turecka. Platili ešte po 2. svetovej vojne. Pokiaľ ide o pasy pre občanov ČSR, boli automaticky vystavované spočiatku prevažne len do konkrétneho štátu, neskôr do celej Európy okrem ZSSR tak, ako uvádza p. Greš, ale kto do ZSSR chcel, na požiadanie dostal pas aj do ZSSR. A cestovalo tam pomerne veľa ľudí, dokonca aj samotné ženy, ktoré si ako manželky priviezli z Ruska priviezli legionári. Toto obmedzenie bolo zrušené až po podpísaní československo-sovietskej spojeneckej zmluvy v r. 1935.
Zbyšek Šustek, 11. 3. 2022

Štefan Nižňanský: Kvalita „Made in Slovakia“
„Veľmi výstižné. Výborné.“
Vladimír Dobrovič, 10. 3. 2022

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984