Archív článkov

Ivan Korčok, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky Ministerstva zahraničných vecí SR

Ivan Korčok sa narodil 4. apríla 1964. Absolvoval Obchodnú fakultu VŠE v Bratislave, postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov na Inštitúte medzinárodných vzťahov pri UK v Bratislave...

Jaroslav Chlebo, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR

Narodil sa 31. mája 1956 v Poprade. Na UPJŠ v Košiciach získal titul doktora práv v odbore medzinárodné právo. V roku 1986 vstúpil do diplomatických služieb. O tri roky ho vyslali ako tlačového atašé na veľvyslanectvo v Dillí. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa stal...

Pri našej dvadsaťpercentnej nezamestnanosti sa pre niekoho možno zdá výhodné čím skoršie začlenenie do Európskej únie, no situácia nie je taká ružová, ako ju laici vykresľujú.

Jednak budú štáty únie po určité prechodné obdobie chrániť svoj trh pred očakávaným prílivom nových uchádzačov o zamestnanie z Východu a navyše si budú môcť krajiny EÚ vyberať...

Oľga Keltošová

Narodila sa 27. februára 1943 v Pezinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 1966 na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Pôsobila ako tlmočníčka, prekladateľka a redaktorka vo viacerých detských a mládežníckych časopisoch. Po novembri 1989 vstúpila do obnovenej Demokratickej strany. V rokoch 1990 až 1992 pôsobila ako...

Ivan Mjartan

Narodil sa 31. 8. 1958. Je absolventom Fakulty technickej kybernetiky a automatizovaných systémov riadenia v Moskve. Od roku 1982 pôsobil v Československom rozhlase na Slovensku najskôr ako zahraničnopolitický redaktor a komentátor a po novembri 1989 stál na čele relácie Rádiožurnál. V roku 1992 ho zvolili za poslanca Federálneho...

Rastislav Blaško

Narodil sa 19. 1. 1971 v Ilave. Po maturite na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK a postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave. V období 1990-93 pôsobil ako zahraničnopolitický redaktor v Slovenskej televízii a v denníku Práca. V rokoch 1994-...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984