Ja, komunista, Vám ďakujem, pán predseda MSD!

Počet zobrazení: 5079

Marcový snem Mladých sociálnych demokratov som sledoval len okrajovo. Príliš ma nezaujíma, čo sa deje vo vnútri Ficovej mládeže, no zmenu predsedu som zaregistroval. O niekoľko dní nový predseda Juraj Gedra uverejnil blog, za ktorý sa mu chcem úprimne poďakovať.

Dlhodobo sociálna demokracia využívala o.i. aj komunistickú rétoriku, či argumenty charakteristické pre komunistov a ľudia mnohokrát odovzdali hlas SMERu-SD v mylnej domnienke, že sociálna demokracia skutočne začne robiť systémové zmeny, ktoré by zlepšili nelichotivé postavenie obyvateľstva. Pán Gedra teraz prišiel s argumentmi, ktorými chcel sociálnu demokraciu (a teda SMER-SD aj MSD) jasne oddeliť od komunistov. Či sa mu to podarilo dostatočne nechám na vaše posúdenie. Pôvodný blog nájdete TU. Na niektoré postoje sociálnej demokracie som si však neodpustil menšie reakcie:

1. „Sociálna demokracia uznáva potrebu podnikateľov ako tých čo tvoria pracovné miesta a prácu, avšak taktiež tvrdí, že osoby s vyššími príjmami by mali dávať viac finančných prostriedkov vo forme daní do spoločnosti.“

V tomto bode pán Gedra nespomína postoj komunistov, no pristavím sa pri tom, ako funguje realita uznania potreby podnikateľov zo strany sociálne demokracie v praxi.

Určite mnohí z Vás poznajú realitu súčasného Slovenska: nadnárodné podniky dostávajú od štátu dotácie, daňové prázdniny, a to všetko na úkor slovenských malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Spomeniem len prípad vranovského SLOTEXu, keď sa po odchode majiteľa z republiky zistilo, že dlhoval okrem miezd aj Sociálnej poisťovni sumu 868 000 eur. Naproti tomu malý slovenský podnikateľ je zo strany štátu šikanovaný za každú maličkosť. Mimochodom v roku 2011 nám napísal jeden slovenský podnikateľ svoju osobnú skúsenosť zo spolupráce s vládou sociálnej demokracie, ktorá je publikovaná na webe KSS.

2. Sociálna demokracia hľadí na štát, ako na právny subjekt, ktorý má ochraňovať a slúžiť občanom.“

Skutočne? Prečo potom sociálno-demokratické vlády po celom svete zneužívali a stále zneužívajú štát ako represívny nástroj na potlačenie nespokojných más? Prečo sa ľudia nemôžu dovolať spravodlivosti bez ohľadu na to, či vládne pravica alebo sociálna demokracia? Prečo sú nespokojní ľudia bití obuškami rovnako počas pravicovej ako aj počas sociálno-demokratickej vlády?

3. “Sociálna demokracia nepozná pojmy proletariát a buržoázia a ide im o kontrolu cien energií kvôli ochrane občana pred nezmyselným zdražovaním. Nezabudnime ani na to, že komunizmu šlo o zmenu revolučnou cestou, ako bolo vyššie spomenuté, zatiaľ čo sociálna demokracia realizuje zmeny v spoločnosti len  demokratickými cestami.”

Sociálna demokracia by tieto pojmy mala minimálne poznať. Je jedno, či hovoríme o proletariáte a buržoázii, o bohatých a chudobných, o 99% a 1%. Podstata zostáva rovnaká. Ak teda sociálna demokracia tieto pojmy nepozná, nemôže poznať ani mechanizmy a podstatu systému, v ktorom tieto triedy existujú. Nepozná základné zákonitosti systému, ktorý chce riadiť. Ak nepozná tieto pojmy, nemôže ani hájiť záujmy tých, ktorí to potrebujú. Z pojmovej nevedomosti vyplýva následne snaha o „zmeny demokratickými cestami“, čo znamená v podstate fungovanie v rámcoch vymedzenými (kapitalistickými) zákonmi. Prečo by sme mali odmietať revolučnú cestu? Islanďania sa ňou vydali a narobili vo svojej krajine poriadok. Bez krvi.

4. „komunizmus hovorí o koncepte spoločného vlastníctva, zatiaľ čo sociálna demokracia hovorí o forme solidarity z hľadiska produkcie, kde je vyprodukovaný kapitál rovnomernejšie rozdistribuovaný v spoločnosti.“

Z vyššie uvedených argumentov pána Gedru, ale najmä z tohto posledného, vyplýva jedno: Sociálna demokracia nemá ucelenú víziu do budúcnosti. Chce v mantineloch súčasného systému „rovnomernejšie rozdistribuovávať“, kontrolovať, regulovať… V skratke, chce si kapitalizmus skrotiť. Položme si ale otázku, či je skutočne možné skrotiť systém, v ktorom takmer každú oblasť života ovládajú ekonomické elity, či finančné skupiny alebo buržoázia, na margo ktorej pán Gedra povedal, že sociálna demokracia takýto pojem nepozná. Pýtam sa, či sa sociálna demokracia nestane (resp. či nie je) len nástrojom jednej z týchto skupín, ktorá má dať kapitalizmu ľudskejšiu fasádu a pomôcť ho tak udržať pri živote, keď ľudia volajú po zmene a spravodlivosti.

Pevne verím, že pán Gedra v jasnom vymedzovaní sa voči komunistom nepoľaví a začne tento trend presadzovať aj v samotnom SMERe.

Artur Bekmatov

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984