Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Hľadanie nepriateľov

Keď prvý človek zliezol zo stromu, ozbrojil sa palicou. Pred ostatnými, čo zliezli až po ňom,  palicou zamával a ohraničil tak priestor okolo seba, pokiaľ  im oči dovideli.
Počet zobrazení: 1824
slezak.JPG

Odvtedy si ľudstvo zariadilo svoje spolunažívanie na zemi podľa toho, kto mal väčšiu palicu. Palica sa stala rozhodujúcim prostriedkom pri získavaní bohatstva, moci a majetku medzi jednotlivcami i národmi. Premenila sa síce v rukách človeka na dokonalejšiu a účinnejšiu zbraň, no ešte stále je tým najpresvedčivejším nástrojom, ktorým možno udržať v poslušnosti celé národy. Napokon sa o tom podrobne rozpisuje vo svojej štúdii na stránkach Slova aj generálmajor Marián Mikluš. Je to odborná štúdia o vyspelosti súčasnej vojenskej techniky rozmiestnenej po celom svete, ktorá udržuje pod kontrolou a v poslušnosti každého, kto by si zmyslel zaútočiť alebo ohroziť naše životy a našu životnú úroveň. Píšem našu, pretože aj my žijeme v šťastnej rodinke kapitalistických štátov, ktorú niekto ohrozuje, tým pádom teda ohrozuje aj nás. Aj tak mi občas napadá, že je to iba večný zápas o majetok a bohatstvo tých druhých. Každá vojna, každá revolúcia a každý prevrat, aj keď to budeme ospravedlňovať a obaľovať akýmikoľvek vznešenými myšlienkami, náboženskými, politickými a ideologickými dôvodmi, vždy bude znamenať zápas o majetok. Tento zápas sa však nikdy nevedie pre to, aby sme sa všetci mali dobre. Vedie sa pre to, aby sa vždy mal niekto oveľa lepšie.

Prežil som väčšinu života v socialistickom systéme. Dokonca som 26 mesiacov slúžil socialistickej vlasti ako vojak základnej vojenskej služby. Vtedy stáli proti sebe dve ideológie a bolo veľa dôvodov na vypuknutie ozbrojeného svetového  konfliktu. Vďaka Bohu, nestalo sa tak. Komunizmus padol a zdá sa mi, že dôvodov na vypuknutie svetového konfliktu je čoraz viacej. Vôbec sa necítim bezpečnejšie, keď počúvam a čítam o ďalších a ďalších raketových základniach a zbraniach, ktoré sa ako rakovina šíria po celom svete a neuveriteľne sa zdokonaľujú. To všade vo svete je toľko našich nepriateľov, že musíme budovať nové a modernejšie systémy pre vlastnú záchranu? Ako to, že máme vo svete toľko nepriateľov? Nevymýšľame si ich?

Áno, aj to tu už bolo. Dokonca Český spisovateľ Ivan Kríž, o tom napísal aj knihu – „Pravda o zkáze Sodomy“. V tomto biblickom meste, kdesi v púšti, keď sa chceli mestskí hodnostári udržať pri moci, vymysleli si nepriateľov, ktorí vraj ohrozujú životy a majetok obyvateľov mesta. Čo iné, ako strach z nepriateľa, môže ľudí zjednotiť? Slepo počúvali príkazy mestskej vrchnosti, dobrovoľne sa zbavovali svojich majetkov a pôžitkov, len aby stavali ďalšie a ďalšie hradby okolo svojho mesta, zdokonaľovali sa vo výcviku, vyrábali nové, dokonalejšie zbrane. Až do tých čias, než ľudia prekukli dokonalý plán svojich papalášov a vyvolalo to v meste obrovský chaos a krviprelievanie. Sami si zničili svoje mesto Sodomu. Teda nie, ako sa píše v starých legendách, že Stvoriteľ poslal trest z neba na toto mesto za zhýralosť a nemravnosť, ale jeho obyvatelia ho spustošili pre svoju hlúposť, keď uverili, že niekde v púšti žije iný národ, ktorý ich ohrozuje.

Zaniklo mesto Sodoma kdesi v púšti a zachovala sa o ňom iba zmienka v starých legendách. Nepoučilo sa ľudstvo zo starých biblických legiend, nepoučilo sa z koncentračných táborov, holocaustu, Hirošimi, Nagasaki... Znova uverilo teóriám, že iba zbraňami možno zabezpečiť spolunažívanie ľudí na zemi. Akoby si ľudia neuvedomovali, že stačí, aby aj jedna jediná raketa vyletela hoci aj omylom z niektorých základní, ktoré spomína generál Marian Mikluš a znova sa ocitneme na strome. Ak ešte vôbec nejaký strom alebo človek na tejto planéte ostane.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
14. september 2012, 04:44
"Keď prvý človek zliezol zo stromu, ozbrojil sa palicou. Pred ostatnými, čo zliezli až po ňom, palicou zamával a ohraničil tak priestor okolo seba, pokiaľ im oči dovideli. "Toto všetko je moje," oznámil svojmu kmeňu. "Prečo?" spýtali sa ho. "Lebo mám palicu," poučil ich. RUDOLF SLEZÁK

*****************************

Rudolf, uvedomte si, že zo stromov zliezli ateistickí komunisti s Darvinom na čele podľa ich pseudovedeckej materialistickej legendy!!!

Odporúčam vám občas si pozrieť dokumentárne filmyz výskumov paleontológov z Južnej Ameriky, kde sa dozviete, že ani dnes nie sú ľudia schopní niekoľko sto tonové opracované kamene zo žuly ako pred 8-10.000 rokmi v dobe kamenej. Dokátali vytvoriť umelé geomagnetické polia a s desatinovou presnosťou opracovať a poukladať na seba. Medzi kamene sa nedá vsunúť ani papier, tak presne lícujú k sebe.

Takže je na čase bilické a iné "legendy" vedecký prehodnotiť!

Ale v "pohode" môžete podporovať so Zalom a Beňovou sexuálne zvrhlíčky z Pussy Riot a vysmievať sa Božiemu trestu za homosexualitu páchanú v Sodome. Nakoniec uveriť môžete aj v nesmrteľnosť chrústa, alebo vo väčší nezmysel! Fantázií sa medze nekladú, zato morálke rozhodne áno.

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
14. september 2012, 05:45
Jednak človek nemohol zliezť zo stromu, pretože to urobili už jeho predchodcovia, pitekantropi, ktorí chodili takmer vzpriamene. Museli zliezť, pretože ich k tomu donútil ústup lesov. A až pohyb na savanách ich prinútil adaptovať sa na nové prostredie. Ale to nie je také podstatné.

Podstatnejšie je to, že v prvobytnej spoločnosti si človek neohradzoval palicou svoj pozemok. Okrem osobných zbraní a vecí platilo spoločné rodové, kmeňové, občinové vlastníctvo. Preto napr. na mnohých polynézskych územiach založili obchody Čiňania. Domorodec si nemohol založiť obchod, pretože členovia jeho rodu, či kmeňa mohli prísť a voľne si brať predmety z obchodu, pretože boli spoločným vlastníctvom.

Súkromné vlastníctvo pôdy a vecí sa začína rozvíjať pred 5100 rokmi (resp. počas neolitickej revolúcie, ktorá pred 5100 rokmi vyvrcholila), keď už človek dokázal produkovať aj nadprácu, nadprodukt, ktorý si bolo možné privlastniť. Načo by bol jednotlivcovi v kmeni kúsok ohradenej pôdy, hlavne niekoľkonásobne väčšej, ako dokázal obrobiť? Ekonomicky to nemalo zmysel, pretože sám to neobrobil, cudziu pracovnú silu nemohol využiť, pretože každý prakticky obrobil len toľko, čo stačilo na jeho živobytie. Otroka, či poddaného by tým zabil. Až po vzniku dostatočne veľkého nadproduktu to malo zmysel, pretože bolo možné využiť aj cudziu pracovnú silu a nezabiť ju.

A tak ako to začalo mať ekonomický zmysel až v určitom období, dnes to prestáva mať ekonomický zmysel. Triednosť, súkromný charakter sa stali silnou brzdou vysokej efektívnosti ekonomiky a civilizovanosti. Výrobné sily nadobudli silne spoločenský charakter a ich súkromné využívanie plodí neefektívnosť a krízy, narastajúci život na dlh západného kapitalizmu.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 06:44

Súkromné vlastníctvo pôdy a vecí sa začína rozvíjať pred 5100 rokmi (resp. počas neolitickej revolúcie, ktorá pred 5100 rokmi vyvrcholila), keď už človek dokázal produkovať aj nadprácu, nadprodukt, ktorý si bolo možné privlastniť. Načo by bol jednotlivcovi v kmeni kúsok ohradenej pôdy, hlavne niekoľkonásobne väčšej, ako dokázal obrobiť? Milan Antal

****************************

Z listinných prameňou je zrejme, že na strednom a blízkom východe napr. v Izraeli dochádza k prvému ohradzovaniu pozemkov už v 8. storočí pred Kristom. Prorok Izaijáš (v 8. kapitole) tvrdo odsudzoval toto chamtivé počínanie! Predtým sa ohradzovali len vinice a to na ochranu pred divou zverou, nie za účelom privlastnenia na pkor iných! Dokonca si ani kráľ v Izraeli nemohol privlastniť ohradené pole, lebo každému pripadala egalitárna časť pôdy!(okrem kmeňa Levitov)!!!

U Slovanov bolo občinové spoločné vlastníctvo až do príchodu Maďarov do Panónie! Tento chamtivý spôsob privlastňovania prebrali od Frankov za Svätopluka!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 07:50
je vymedzená dobou medzi 8 tisíc až 3 tisíc rokov pred naším letopočtom. Tvorí prechod medzi prvobytným spôsobom a triedno-štátnou spoločnosťou. Prvky miest (napr. Jericho v dobe pred 8 tisíc pred n.l.), súkromného vlastníctva sa začali objavovať v tomto období. Ale tento proces v pravom slova zmysle začal pre 5100 rokmi.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 08:01
neexistovalo v prvobytnej spoločnosti, spočíva v tom, že ekonomicky začalo mať zmysel až po vzniku dostatočnej veľkosti nadproduktu a utvorení triedno-štátnej spoločnosti.

Obmedzené zdroje bolo efektívnejšie sústrediť v rukách malej skupiny ľudí, aby sa zabezpečil rýchlejší spoločenský rozvoj. Zároveň úroveň nástrojov nevyžadovala vysokú kvalifikovanosť pracovnej sily, aby sa zdroje museli nutne použiť na jej vzdelávanie.

Dnes je to však opačné. Ľudstvo má k dispozícii mohutné výrobné sily, ktorých kapacity dokážu bez problémov vyrobiť dostatok prostriedkov pre všetkých ľudí. Dnes nie je problém vyrobiť, ale nájsť odbyt. Zároveň úroveň pracovných prostriedkov, techniky si vyžaduje vysokú úroveň kvalifikácie pracovnej sily, jej neustále prekvalifikovávanie na modernejšie spôsoby a techniku.

Sústreďovanie zdrojov v rukách úzkej skupiny ľudí už neslúži efektívnemu využitiu, ale ich vytrháva z výrobného obehu do neproduktívnej sféry. Väčšine pracovnej sily sa preto nedostáva dostatku zdrojov na svoj rozvoj, čo brzdí ekonomický i spoločenský rozvoj.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 08:14
...Môžete podporovať so Zalom a Beňovou sexualné zvrhlíčky z Pussy Riot a vysmievať sa Božiemu trestu za homosexualitu páhanu v Sodome---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Ak by se nenapísali tieto riadky,vôbec by som nereágoval na Váš ohlas.Skáčete totiž ako opica zo stromu na strom a vyberáte si, čo sa Vám zachce, aby ste mohli v diskúziach ziapať na každého a na všetko,čo nevyhovuje Vaším predstavam o luďoch a ich názoroch. Chováte sa ako arogantný vlastník,ktorý si tieto diskúzie sprivatizoval.Nebolo cieľom môjho uvažovania, aby som niekoho presviedčal, čí človek skutočne zliezol zo stromu, čí sa vynoril zo šera dejin už s kyjakom v ruke, alebo ho Stvoriteľ uhnietol z hliny a vdýchol do neho dušu.Išlo mi predovšetkým o to,že človek, bez tohoto kyjaka, ani dnes nedokáže riešiť svoje spolužitie na zemi.Každá jedna základňa vo svete, je toho dôkazom.Tým,že ma posielate medzi zvrhlíčky z Pussy Riot,ste ma urazili, takže aj moja rada pre Vás bude iba primeranou odpoveďou:Choďte k lekárovi, nech s Vami niečo urobí. Mate v sebe toľko arogacie, neznášanlivosti a zádrapčivosti, že sa stávate nebezpečnou sama sebe.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 11:48
Neolitická revolúcia je vymedzená dobou medzi 8 tisíc až 3 tisíc rokov pred naším letopočtom. Tvorí prechod medzi prvobytným spôsobom a triedno-štátnou spoločnosťou. Prvky miest (napr. Jericho v dobe pred 8 tisíc pred n.l.), súkromného vlastníctva sa začali objavovať v tomto období. Ale tento proces v pravom slova zmysle začal pre 5100 rokmi. Milan Antal

*************************

Milan opäť sa vo vašich ahistorizujúcich úvahach zaplietate. Ak v tzv. mladšej dobe kamennej (neolit) ľudia vedeli s presnosťou na desatinu milimetra opracovať obrovské žulové bloky so sto tonovou hmotnosťou, čo je dnes možné len diamantovými nástrojmi a obrovskými žeriavmi, tak ako to podľa vašej "pazurkovej" pseudovedeckej teórie dokázali urobiť, ak "práve zliezli zo stromov"? Niečo v tej ahistorizujúcej teórií poriadne škrípe!!! ALEBO JE VšETKO INAK?

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 11:56
"Význam faktu, že súkromné vlastníctvo pôdy a majetku neexistovalo v prvobytnej spoločnosti, spočíva v tom, že ekonomicky začalo mať zmysel až po vzniku dostatočnej veľkosti nadproduktu a utvorení triedno-štátnej spoločnosti."Milan Antal

*************************

Milan uviedla som, že Slovania mali ešte v 8. storočí po Kristovi občinové hospodárstvo, hoci bola dostatočná nadprodukcia!

Nakoniec aj franský kupec Samo sa zapojil do obchodu a zjednotenia Slovanov proti Avarom.

Nakoniec čo by chodil Samo kupčiť, ak by mali nen toľko, čo spotrebovali a na ďalšiu obnovu úrody (osivo a sadivo)

Odporúčam vám navštíviť pôvodné sídla Slovanon na Morave a zistiť ako to bolo v tom čase od vedeckých pracovnníkov, ktorí tam pracujú? Ja mám tieto informácie od nich.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. september 2012, 12:03

"Sústreďovanie zdrojov v rukách úzkej skupiny ľudí už neslúži efektívnemu využitiu, ale ich vytrháva z výrobného obehu do neproduktívnej sféry. Väčšine pracovnej sily sa preto nedostáva dostatku zdrojov na svoj rozvoj, čo brzdí ekonomický i spoločenský rozvoj." Milan Antal

**************************

V časti z tohoto, čo ste uviedli môžem súhlasiť, ale potom nechápem prečo ste tak vehementne proti tomu, aby proletariát vlastnil všetky vyrobné prostriedky egalitárne rozdelené? Ak by každý robil pre seba a na svojom ako spoluvlastník, tak by iných nevykorisťoval, ale s nimi fairovo kooperoval.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. september 2012, 02:18
čo bolo umožnené existenciou nadproduktu. Na rozdiel od klasickej antickej otrokárskej spoločnosti však tento nadprodukt bol nevýznamný. Dejiny sa neodvodzujú od bočných prúdov, ale od hlavného. Ak dnes existujú na Zemi aj prvobytné spoločenstvá, to neznamená, že dnešnú spoločnosť nazývame prvobytnou. Starí Slovania preto ani neslúžili ako klasický vzor rozvoja európskej civilizácie. Deľba práce, výrazný nadprodukt a otrokárstvo umožnilo práve antickej (starej gréckej a rímskej) spoločnosti výrazný spoločenský rozvoj. Podobne jeden kus bloku nesvedčí o celkovej tendencii. To, že ľudia sa pokúšali lietať aj v minulosti, Leonardo da Vinci kreslil lietadlá, neznamená, že existoval letecký priemysel. Máte jeden veľký zmätok v hlave, Inga.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. september 2012, 03:47
Dejiny sa neodvodzujú od bočných prúdov, ale od hlavného. Ak dnes existujú na Zemi aj prvobytné spoločenstvá, to neznamená, že dnešnú spoločnosť nazývame prvobytnou. Starí Slovania preto ani neslúžili ako klasický vzor rozvoja európskej civilizácie. Milan Antal

***********************

Mne úplne postačí ak Marx vychádzal podľa vášho názoru z "bočného" Slovanského občinového prúdu, ktorý pretransformoval na celú spoločnosť.

Mňa nejaké mainstreamové pseudovedecké ahistorizovanie nezaujíma. Dôležitý je dopad na pracujúcu časť spoločnosti a to, či je to morálne a prospešné pre proletariát?

Aby bolo jasné aj pre tých, čo majú podstatne väčší zmätok v hlave ako mám ja!

PS: Ak niekto príde s morálnejším riešením ako Marx a bude vychádzať hoc aj zo socialno-politického usporiadania z novobjaveného kmeňa v Amazonskom pralese a bude sprvodlivejší ako leninský komunizmus, tak ho vysoko ocením. Aby bolo a priori jasné, ja nejdem s mainstreamom (s davom chamtivých buržujov)!

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama