Korupcia je dôsledkom, partokracia príčinou

Protesty proti Gorile, zdá sa, nateraz utíchli. Niektoré z ich požiadaviek však vo verejnosti zarezonovali - dokonca tak, že k nim pocítili potrebu vyjadriť sa aj príslušníci establišmentu. Chcel by som zareagovať na takéto vyjadrenie Gabriela Šípoša (Priama demokracia korupciu nezničí) k demokratizačným požiadavkám protestov.
Počet zobrazení: 3720
PriamDem.JPG


Kým Gabriel Šípoš vníma korupciu len ako akýsi kaz inak dobrého systému, nemalá časť obyvateľstva nadobudla za posledných dvadsať rokov presvedčenie, že prehnitý je práve celý politický systém. A to z veľmi dobrého dôvodu. Vládu jednej strany, ktorá vlastnila celý štát, nahradila vláda strán viacerých, ktoré si ho delia medzi sebou. Ak je toto pokrok, tak dosť úbohý. Rozhodne v porovnaní s nádejami novembra´89.

Kapry si samé nevypustia rybník

Partokracia je nepriedušne uzavretým systémom, ktorý na jednej strane robí stranícke mašinérie nepostrádateľnými, ale na druhej zároveň neovládateľnými. Jediný spôsob, ako môže bežný občan zasiahnuť do politického života, je zahlasovať vo voľbách za ono povestné menšie zlo. Alternatívou je už len vzdať sa postavenia bežného občana a k nejakému tomu menšiemu zlu sa aktívne pridať, stať sa poslušným kolieskom v stroji s dobre zabehanými pravidlami. Obroda straníckeho systému je v súčasnosti takisto nemožná – aj vzhľadom na volebnú kauciu –, keďže umožňuje vstup do politickej arény iba marketingovým projektom pochádzajúcim vždy znova len z prostredia veľkých peňazí. Za takýchto okolností politická trieda ako celok funguje odtrhnuto od života ostatného obyvateľstva, ktoré má iba minimálnu možnosť zasahovať do deja. Pochopiteľne, že takáto odtrhnutosť, takýto zasmradený skleník je potom ideálnym prostredím, v ktorom sa darí gorilám, sasankám a iným nevábnym stvoreniam. Korupcia je dôsledkom, ale partokracia príčinou. Samozrejme, príčinou čiastočnou a lokálne i časovo špecifickou. Ale stále príčinou.

Isteže je pravda, že výrazne väčšia vymáhateľnosť práva by určitou brzdou týmto tendenciám bola. Básni sa však o nej u nás už dlhé roky a výsledky sú mierne povedané skromné. Niet dôvodu namietať potom proti snahe zaviesť brzdu inú, v podobe účinnej kontroly zo strany verejnosti. S dôrazom na slovíčko „účinnej“. Potrebujeme dosiahnuť, aby voličstvo mohlo neprijateľné správanie elít skutočne potrestať, zasiahnuť ich tam, kde ich to bude bolieť. Za súčasného stavu, keď maximálny možný trest zo strany voličov je dať prednosť zase inej časti partokracie – a aj táto možnosť je pre voličov vzhľadom na príťažlivú silu ideológie obmedzená – nemá politická trieda ako celok žiadny dôvod svoje správanie zmeniť.

Demokratizačné požiadavky protestov isteže nie sú samospásne. Ale to ani byť nemajú. Sú súčasťou širšieho balíka zmien, ktoré sa navzájom podporujú a dopĺňajú. Účinná reforma financovania strán, či tvorivo poňaté obmedzenia na možnosť viesť politickú kampaň, sú, samozrejme, takisto dôležité. Predstavy organizácií, ako je Transparency International či Aliancia Fair Play, takisto majú svoje miesto. Jednoducho, jedno nevylučuje druhé. Ba naopak, jedno s druhým výrazne súvisí. Kapry si málokedy samé vypúšťajú rybník. Ak je vplyv občanov na správanie politickej triedy obmedzený, potom nemá žiadna jej časť výraznú motiváciu meniť stav, ktorý vyhovuje častiam všetkým. Očakávať možno zmeny čiastkové alebo kozmetické – alebo dokonca také, na ktoré je už dopredu vymyslený spôsob, ako ich obchádzať. Presne z týchto dôvodov je potrebné, aby bolo možné na politické elity vyvinúť tlak od nich nezávislý. Tlak, ktorý nie je súčasťou ich pohodlného rovnovážneho stavu, ale s cieľom tento rovnovážny stav rozbiť doň zasahuje zvonka. 

Ako voliť Žitňanskú, ale nie Dzurindu?

Nuž, nijako. Podobne ako nemožno v súčasnom systéme voliť Procházku a nehlasovať pritom za Ďurkovského. Dalo by sa tvrdiť, že aj táto nemožnosť potrestať konkrétneho kandidáta je jedným z dôvodov trvácnosti našich politických lídrov. Niečí osobný škandál môže síce poškodiť jeho stranu, ale pokiaľ v nej má vybudované dobré pozície, osobne sa ho daný problém vlastne dotkne minimálne. V okamihu, keď by však voliči mohli priamo potrestať daného politika, motivácia držať sa straníckej funkcie za každú cenu sa vytráca –  s veľkou pravdepodobnosťou mu to udržať sa v politike nepomôže.

Systém jedného prevoditeľného hlasu, alebo po slovensky zrozumiteľnejšie, preferenčné hlasovanie, by zachoval spravodlivú pomernosť. Neviedol by k donebavolajúcim výsledkom väčšinového systému, pri ktorom tridsaťpercentný volebný výsledok môže viesť k sedemdesiatpercentným parlamentným väčšinám. Zároveň by však preferenčné hlasovanie umožnilo voličovi rozhodovať o konkrétnych osobách, nielen o stranách, ktoré zastupujú. Okrem ideológie by teda svoju úlohu zohrala aj osobnosť kandidáta. Bolo by možné hlasovať za SDKÚ, ale nie za Mikuláša Dzurindu. A čím viac takýchto dzurindov, ďurkovských či uhliarikov na kandidátke, tým väčšmi by sa to prejavilo na výsledku strany. Pravdaže, za ďalšej podmienky, ktorú preferenčné hlasovanie tiež spĺňa – kandidatúry nezávislých, a pri odstránenia bariér na vstup novým politickým formáciám. Racionálne uvažujúca politická strana by si za takýchto okolností dobre rozmyslela, aké percento dzurindov si môže do volieb dovoliť postaviť. Zmyslom demokratizačných požiadaviek protestu Gorila teda nie je nutne, aby sa každodenne využívali. Účelom je, aby ako uveriteľné hrozby politickým stranám ovplyvnili ich vlastné správanie.

Hľadať riešenia či čakať na zrod „nového človeka“?

Pokiaľ ide o referendum, požiadavky neznamenajú nič iné, než v podstate veľmi konzervatívnu snahu navrátiť mu pôvodnú funkciu. V podobe, v akej momentálne existuje, je totiž tento ústavný inštitút ako nástroj vyjadrovania vôle voličstva prakticky celkom ochromený. Stalo sa tak postupnými krokmi – okrem iného i Vladimíra Mečiara – ktorých motiváciou bolo presne možnosť nezávislej iniciatívy verejnosti udupať do zeme. Návrhy na jeho opravu sú len snahou opäť ho sfunkčniť. Praktické, dostupné a deliberatívnymi prvkami obohatené referendum by bolo opäť výrazne účinnou silou pôsobiacou zvonka na partokratický systém, efektívnou hrozbou proti prílišnej arogancii straníckych mašinérií.

Dokonca ani zdanlivo „šibnutejšie“ požiadavky protestujúcich, ako je odvolateľnosť poslancov, či koniec trestnoprávnej imunity, nie sú vo vyspelejších demokratických krajinách bez precedensu. Odvolateľnosť volených zástupcov bolo nedávno možné sledovať v praxi v prípade senátorov amerického štátu Wisconsin a na neexistenciu trestnoprávnej imunity zase tento mesiac doplatil funkciou britský minister energetiky Chris Huhne.

Hovoriť ako Gabriel Šípoš o tom, že zákony na Slovensku nie sú nepodobné tým západným, no problém je „v prístupe“ k nim, a spoliehať sa na „kultúrne zmeny“, ktoré trvajú desaťročia, znamená v skutočnosti rezignovať na analýzu. Jednou zo základných poučiek ekonomickej vedy napríklad je, že ľudia reagujú na motivátory. V žiadnej krajine sveta sa k jej súčasnému stavu nedospelo čakaním na „kultúrne zmeny“, všade museli vzniknúť lákadlá a hrozby, ktoré nasmerovávali a obmedzovali správanie elít. Niektoré z nich na Slovensku z hlbších dôvodov mať nemôžeme. No niektoré iné, akou je napríklad praktická možnosť bežného obyvateľstva zasahovať elitám do ich čachrovania, by sme si dopriať mohli.

Martin Bútora vyzýval demonštrantov proti Gorile, aby vylepšovali liberálnodemokratický režim namiesto hľadania „nového človeka“. Je vskutku výživnou iróniu, že z prostredia protestujúcich skutočne vzišli požiadavky na úpravy tohto režimu, kým recept, ktorý ponúka Gabriel Šípoš v závere svojho článku, je práve čakaním na zrod takéhoto „nového človeka“.

Foto: Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
29. február 2012, 09:50
Čo mám z toho, že bezpochyby skvelý odborník v práve ako poslanec KDH hlasuje za neľudskú novelu zákona o sociálnych službách. Je členom toho KDH, ktoré chcelo sprivatizovať vzdelanie a zdravie, odsúhlasilo a umožnilo bombardovnie Juhoslávie, zničilo naše poľnohospodárstvo a podielalo sa na extrémnych sociálnych experimentoch druhej Dzurindovej vlády. A dotiahlo by to do konca pri Sulíkových šialených nápadoch, ak by neboli predčasne skončili (a ešte to dotiahnuť môžu). Ako tu pomôže krúžkovanie jedného "dobrého človeka", ktorý v skutočnosti vôbec nie je dobrý, pretože je členom takéhoto spolku. A na záver, keďže toto je fórum úprimných ľavičiarov (aspoň dúfam), dávam do pozornosti TV šoty KDH, kde Fígeľ ako hrdinský inkvizítor "bojuje proti socializmu" a klame o Grécku. Je mi zle...
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
29. február 2012, 11:28
zastupiteľskej demokracie navrhujem, aby kandidovali. Schopní si nájdu cestu do im vyhovujúceho spolku (exihibicionistický psychopat ponúkal "nezávislé osobnosti"), a potom ... bude potrebné tvoriť, pripravovať a realizovať riešenia, ... Ďalej na http://www.nas2kriz.sk/
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
29. február 2012, 11:37
koalichy partner.Neruhaj sa:)
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
29. február 2012, 17:34
Na diskusiách ku ekonomickej demokracii nám dlho trvalo, kým sme sa dokázali vymotať z chimér a pomýlených ideí o "novom človeku", o tom, že treba začať s morálkou a presadzovaním etiky, že treba viesť zápas o akéhosi "nového človeka", ktorý by prijal a akcpetoval, ba dokonca tvorivo rozvíjal ideály "desatora", rozvíjal by sa v súlade s tými najlepšími humanistickými ideálmi a predstavami o "dobre" pre ľudí...

Nie, nezhadzujem pekné želanie, ktoré akosi z Tvojho príspevku, Michal, záverom vychádza. Písal si príspevok ako reakciu na jednoznačnejšie vyjadrenia pána Šípoša, ktoré som povedzme, nezachytil, takže TENTO môj diskusný príspevok pobvažuj skôr ako doplnenie k myšlienke na záver o idee "nového človeka".

Potvrdzujem iba, že sme si na ekonomickej demokracii podebatili o doterajších ideáloch človeka, potvrdili sme si, že ani liberalizmus a klasickí ekonómovia neuspeli s ideálom ôhomo economicus", pretože sa tak nespráva každý, čo nám nakoniec minule potvrdil sociálny antropológ M.Kanovský na Klube NS. V ľuďoch je akosi pudovo zabudovaný zmysel pre spoločenskú spravodlivosť, pretože sú tvory spoločenské, takže žiadny nadradený individualizmus "homa economica" sa v skutočnosti naplno nedá uplatniť.
Ale neuspel ani "nový človek", človek socialistický, sovietsky človek a je sklamaním starých leninistov, že v tretej generácii v socializme vychovaných ľudí sa zrodila až taká chuť vrátiť sa ku kapitalizmu.

Nehľadáme preto "nového človeka", taký sa nezrodí z hopmo.sapiens, iba ak by sme ruským autorom sfience-fiction Strugackým dali za pravdu, že "kvantita sa raz zmení nečakane na inú kvalitu" a ich hrdinovia z románu ",Vietor tíši vlny", teda LIDENOVE, ktorí majú anjelskú pozitívnu ľudskú povahu a pritom sú od narodenia vybavení "nadpozemskými schopnosťami" (Strugacki písali o ľuďoch za komunizmu), môžu byť skutočne zrodení odrazu a v generačnom skoku.

Chcem sa preto vrátiť na zem, v rámci diskusií k ekonomickej demokracii sme dospeli k záveru, že správanie sa ľudí, či už na osi jednotlivec-tím-skupina-dav, alebo na osi podriadený -partner- nadriadený, môžeme skutočne usmerňovať a ovplyvňovať iba NORMAMI správania sa a tieto normy predsa všetci poznáme pod pojmom PRÁVO, LEGISLATÍVA.
On totiž i v tom najlepšie myslenom ideále "vyskočil" niekde spoza rohu nejaký ten "homo Homolka ( malý český človíček)", ktorý špekuluje, čo mu prinesie viac výhod, a správa sa iba tak, ako mu normy povoľujú, alebo spoza buka vyskočí nejaký "prašive" či "krivák" ( aby to nebolo, že to bolo národnostné - toto sú zas naše slovenské "archetypy"), ktorý bude veľmi pozorne sledovať, kam až zákon siaha a čo si môže/nemôže dovoliť a žiaľ, v ľudskej populácii je priveľa týchto typov, aby ten pokrok a tú morálnu vznešenosť krásnych ideí mohli zachraňovať ideálne pozitívni hrdinovia doby.

A tak zááverom a iba k tej myšlienke či povzdychju o nových ľuďoch - žiadni noví neprídu, záleží iba na už žijúcej populácii ľudí, aké normy spolužitia pripravia pre dorastajúcu generáciu i pre seba, inak to ani nejde.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
29. február 2012, 17:57
Až teraz reagujem priamo na Tvoj text, Michal:

Isteže, ani mne sa nepáči, ak sa vytvára "partokracia", a to už pri kandidátkach do zastupiteľských zborov. Lenže akí sú ľudia, také sú i kandidátky. Vyvstáva otázka, prečo sa práve tí renomovaní odborníci, zrelé osobnosti, ľudia, ktorí majú potenciál organizovať, riešiť a spravodlivo rozhodovať, prečo sa práve títo ľudia nedokážu dostať na kandidátky strán a prečo pri "straníckom preosievaní" končia znechutení mimo kandidátok, alebo ani sa nehlásia a majú hrôzu z toho, že by ako odborníci museli "vstúpiť do politiky"???

Dodal som tri otázniky nie emotívne ale ako zdôraznenie, že akosi sami ľudia nedokážu a ako keby ani nechceli počúvať takých ľudí, pretože to sú väčšinou ľudia, ktorí hovoria príliš "suchopárno" o pravdách, ktoré "veď všetci poznáme" a preto i na straníckych plénach sa presadzuú skôr tí, ktorí "strhnú" rečou, strhnú svetovosťou a ako sa u nás po slovensky hovorí, "majú GULE" na to, aby išli do bitky o voliča, boli osočovaní, osočovali, bránili sa a útočili...

... a že ich práca v skutočnosti je sedieť v nudnom parlamente a študovať a dávať do súvislostí a rokovať a vyjednávať a brať do úvahy tisíce podrobností ( a tisíce strán textu), to sa stáva až druhoradým... preto môže vyhrávať primitívna celebrita ..., holohlavý frajer superman ...., neprevychované dospelé decko ...ič, kedysi "tato národa",neskôr po ňom pomenovali celý ...izmus, alkoholicky pôsobiaci hulvát, či večná plačka na kameru... ale nikdy nie odborník na pôdohospodárstvo alebo seriózny vysokoškolský pedagóg či lekár.

Jednoducho takých si akosi pomýlená a značná časť populácie vyberá, je tak vychovaná v rôznych tých celebrity-súťažiach...

A predsa len, zastupteľská demokracia nemá za cieľ, aby "JOZEF" bol v parlamente a "zastupoval nás". Ide predsa o oveľa viac - ide o kolektívnu, tímovú prácu zákonodarcov, ktorí ale zákonmi usmerňujú vývoj našej spoločnosti.

A na to sa zabúda. Hovoríte, že je to partokracia. Lenže iba organizácia schopná zo všetkých kútov krajiny pozbierať kandidátov a potom z nich vytvoriť v zákonodarnom zbore aktívny tím, iba tá dosiahne ciele, ktoré kladie riadenie spoločnosti normami. Alebo myslíte, že aj s.r.o. by bola vhodnou organizáciou? 150 vybraných ľudí bez organizačného zázemia, strčených do jednej sály, ktorí by vytvorili takú "spoločnosť s ručením obmedzeným" na 4 roky?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
29. február 2012, 18:05
keď predseda Kresťansko demokratického hnutia na Slovensku hrmel hlasom z volebného tv-šotu, že v Európe najviac zla narobil socializmus a ukazovala sa mapka južných stredomorských krajín, kde všade vraj socialisti zapríčinili rozvrat a ekonomickú krízu, a potom sa objavil na obrazovke seriózny európsky politik v kravate, ktorý s tými istými socialitsami dral europarlamentné lavice a zdôrazňoval hlasom, že "to socializmus" spôsobil všetko zlo a preto voľte kádehá...

...chvíľu som nevedel, či to STV nevysiela nejaký program pre pamätníkov z ľudáckych čias, ale potom som si povedal, že fuj a vypol som tv. "Začali sa nám volebné cirkusy", pomyslel som si a bol som rád, že nie som veriaci, aby vo mne predseda KHD nespôsobil dezintegráciu osobnosti ako človeku, ktorý verí a zároveň má sociálne cítenie...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. marec 2012, 03:46
V poslednom období tu máme ohňostroj nápadov. Od šialených typu "poďme ich všetkých zvrhnúť, defenestrovať..." a pod., cez tvorbu novej ústavy celým národom až po priamu demokraciu úplne všade a odvolateľnosť poslancov kedykoľvek sa niekto zle vyspí. Ale ak máme ďalej zachovať voľby (a to snáď chceme), potom je absolútnym základom všetkého čitateľnosť subjektu uchádzajúceho sa o hlasy občanov. Každá strana by mala mať podľa volebného zákona povinnosť zverejniť jasný program v rozsahu max. 3 strany A4, kde by podľa rezortov stručne napísala, čo chce prípadne nechce zmeniť v zdravotníctve, sociálnom zabezpečení, poľnohospodárstve atď... a len o tom viesť diskusiu vo volebnej kampani. Proste odstrániť politicko-marketingovú show. Myslím, že ľudia by potom rozoznali, kto a čo chce urobiť v nasledujúcich 4 rokoch. Pochopili by, že sa netreba rozhodovať podľa infantilných hesiel a vyretušovaných ksichtov na bilboardoch.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. marec 2012, 12:10
koalichy partner.Neruhaj sa:)
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
01. marec 2012, 15:20
Michal kritizoval toho autora Šipoša a preto je ok, čo písal.
Horšie je to s nami mnohými, čo sa teraz zaoberáme zlepšovaním demokracie a dumáme, ako zefektívniť tú zastupiteľskú demokraciu, pretože tá "partokracia" už prekračuje únosnú mieru.

Lenže je to trochu akoby
PONAD RIEKY, čo sa vylievajú z brehu, povedal by som.

Lebo veď, čo vlastne nefunguje SKUTOČNE?
Nie je to demokracia, čo nefunguje poriadne. Je to kapitalizmus, ekonomický spôsob organizácie ľudskej spoločnosti v 21.storočí, čo prestal fungovať.

Je to kapitál, ktorý prestal prinášať vysoké zisky a stratil svoju produktívnosť. Je to ekonomika, ktorá je zadĺžená a nepdorukuje, všetky peniaze odtekajú, či skôr "sublimujú" kamsi do virtuálnej ekonomiky, a keď doteraz SLOVAČ naša nevedela, ako virtuálna ekonomika pôsobí, dnes 1.marca už osemstotisíc Slovákov vie, že zaplatili alebo musia zaplatiť za BEZCENNý KUS papiera z rokov 1992-1996 od 9,60 do 196 eur.
A čo potom hypermobilita, po slovensky "skákavosť" kapitálu? Dnes je firma tu, zajtra na Kajmanských ostrovoch, dnes má Samsung výrobnú halu na zelenej lúke na Slovensku, od 1.mája bude možno táto hala niekde na Ukrajine...
Takže, nie sú naše problémy s demokraciou trochu "ponad rieky"?
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
02. marec 2012, 02:32
kym kapitalizmus ako tak prosperoval - u nas vdaka rozsiahlym vypredajom narodneho majetku - tak sme budovali demokraciu a vyznavali sme demokraticke principy a ten kto ich porusoval (mal iny nazor), tak sa hned naslo plno hlasov, ktore ho umravnovali na spravnu cestu. lenze ten nas kapitalizmus je a bol len bublinou, podobne ako technologicke akcie koncom minuleho storocia. bublina splasla, milion ludi, ktorym slovensko nevie poskytnut pracu je toho dokazom, ktory este caka na svoje "objavenie", dokaz absolutneho krachu cesty, po ktorej sme sa vydali. v clanku Michala Polaka je za povod zla vratane modnej korupcie povazovana "partokracia". hladanie chyb v sucasnom zastupitelskom systeme je len zastieracim zastupnym problemom, je ziskavanim casu, ktory nasa pravica potrebuje na preskupenie svojich sil po prevaleni afery okolo stamilionovych uplatkov ktore tu lietali v procese lacneho vypredaja narodneho majetku...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. marec 2012, 05:43

"keďže toto je fórum úprimných ľavičiarov (aspoň dúfam), dávam do pozornosti TV šoty KDH, kde Fígeľ ako hrdinský inkvizítor "bojuje proti socializmu" a klame o Grécku. Je mi zle..." Imrich Juhár

***************************

Neviem z čoho vám má byť zle? Potrebné je si jasne uvedomiť základne fakty:

KDH je konzervatívna strana. Z čoho vyplýva, že je to pravicová (kozervatívna) katolícka strana. Jej politické hodnoty a zásady vyplývajú z katolicizmu a encyklik pápežov.

Od čias Leva XIII. sú socialisti nepraiateľom č. 1 pre katolicizmus a pápežstvo. Nemennými zásadami katolicizmu sú sociálna nerovnosť a súkromné individuálne vlastníctvo. Komunisti a do značnej miery aj socialisti tieto "nemenné " zásady flagrantnýn spôsobom narušujú. Takže logický postoje a názory Figeľa a spol z KDH sú také aké sú.

2, Kto je to podľa vás (resp. ako by mal vyzerať?)ten úprimný ľavičiar? Ja žiadneho nepoznám, a ani si ho neviem predstaviť.

Ak aspoň píšete:

"keďže toto je fórum úprimných ľavičiarov (aspoň dúfam)"

Lebo tu sú diskusie o všetkom možnom len nie o úprimnej ľavici, či ľavičiaroch.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. marec 2012, 05:55

"v clanku Michala Polaka je za povod zla vratane modnej korupcie povazovana "partokracia". hladanie chyb v sucasnom zastupitelskom systeme je len zastieracim zastupnym problemom, je ziskavanim casu, ktory nasa pravica potrebuje na preskupenie svojich sil po prevaleni afery okolo stamilionovych uplatkov ktore tu lietali v procese lacneho vypredaja narodneho majetku..." anton b.

************************

Antonko uvedomte si, že všetky politické strany vrátane vášho Smeru brali predvolebné úplatky od Penty, J&T a ďalších finančných žralokov! Takže Michal Polák má hlbokú pravdu, že je problém v partokracií!

Pokiaľ sa budú platiť politické strany zo štátneho rozpočtu a nie z členských príspevkov, tak budú bojovať o tieto príspevky s peniazmi od Goril!

Treba zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu!

Zakázať politickú kampaň v médiach a na bildbordoch.

Stanoviť najvyšší maximálny možný členský príspevok od člena!

Politickú stranu, ktorá prekročí čiastku vybranú z členských príspevkov na politickú kampaň zrušiť zo zákona!!!

A bude kľud a poriadok!!!

Obrázok používateľa Anonymný
#6
(neuvedené)
03. marec 2012, 05:44
Problém je v predstave o zmysle ľudského života Partokracia, demokracia, korupcia, teokracia, byrokracia a iné kracie možno kvalitatívne zlepšiť, čiže skvalitniť. Ale ani dokonalá technika vládnutia nezabezpečí dokonalé vládnutie pod čím si predstavujem servis, verejné služby v prospech človeka, tvora to spoločenského. Preto sa pozrime na ciele, ktoré chcem dosiahnuť aj napríklad pri odstraňovaní partokracie a s ňou spojenou korupciou. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Myslíte si, spolu s blogerom pod menom Inga, že citujem, Treba zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu! Zakázať politickú kampaň v médiach a na bildbordoch. Stanoviť najvyšší maximálny možný členský príspevok od člena! Politickú stranu, ktorá prekročí čiastku vybranú z členských príspevkov na politickú kampaň zrušiť zo zákona!!! A bude kľud a poriadok!!! , koniec citátu, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& bude skutočne pokoj a poriadok? Ako to prispeje k zrušeniu druhého piliera? Ako to vyrieši verejné financie v prospech občana? Ako to vyrieši a zlepší bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Ako to vyrieši verejnú dopravu a kvalitu životného prostredia? Ako to prispeje k rozvoju, podotýkam, že nie rastu životnej úrovne? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ja si myslím, že treba zmeniť celkový prístup k budúcnosti človeka a spoločnosti. Zavrhnúť súčasný fetiš v podobe maximalizácie individuálneho zisku!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 07:35
Ani pocasie to nezmeni.Netvrdim ,ze ma inga pravdu .Ale ta argumentacia je fakt o nicom.Co by to zmenilo? 1.Ak by bolo mozne odvolat poslanca volicmi.Aby sa nemohol vyhovarat na svoje vedovie a svedomie ,ktore mu vacsinou chyba. 2.Ak by platilo dvakrat po sebe a dost !!! Aby sme upratali z NR kostlivcov,ktori sa tam raz dostali a smrdia tam uz 22 rokov 3.Ak budu definovane podmienky vnutrostranickej demokracie,ktore strana musi splnat, aby sa strana mohla uchadzat o ucast na demokratickych volbach.Aby ich ich kandidatky formovala clenska zakladna nie nikym nevoleni partokrati. Opat prevazne neodvolatelni kostlivci. 4. 5. Pokracuj.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 08:43

"bude skutočne pokoj a poriadok? Ako to prispeje k zrušeniu druhého piliera? Ako to vyrieši verejné financie v prospech občana? Ako to vyrieši a zlepší bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Ako to vyrieši verejnú dopravu a kvalitu životného prostredia? Ako to prispeje k rozvoju, podotýkam, že nie rastu životnej úrovne? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ja si myslím, že treba zmeniť celkový prístup k budúcnosti človeka a spoločnosti. Zavrhnúť súčasný fetiš v podobe maximalizácie individuálneho zisku!" jozef schwarz

*******************************

Pán Schwarz, to čo som uviedla platí v kontexte partokracie, na čo som výslovne reagovala. Preto nemožno do toho miešať nekonzistentné (mimo kontex príspevku), hoci pálčivé problémy.

Vy poukazujete na otázku uverejnenú v závere článku (nového človeka). Lenže práve v tom je celý problém ako správne uviedol Chatyv Alkov. Treba "kostlivcov" vyraziť z parlamentu! Lenže ako? Pokiaľ majú peniaze zo štátneho rozpočtu a ešte úplatky od Goril, tak sú tam zabetónovaný do dôchodkov a ešte aj počas nich.

Nedá sa robiť nová konštruktívna politika s deštrukčnými starými "Gorilami" v parlamente! Takže otázkou je ako týmto "dinosaurov" zobrať moc, ak nie obmedzením na minimum ich manipulačného vplyvu na spoločnosť cez masovo komunikačné média a bildbordy?

Ak sa mýlim, alebo nemám vo všetkom pravdu, tak navrhnite lepšie riešenie.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 08:58

"Ak budu definovane podmienky vnutrostranickej demokracie,ktore strana musi splnat, aby sa strana mohla uchadzat o ucast na demokratickych volbach.Aby ich ich kandidatky formovala clenska zakladna nie nikym nevoleni partokrati. Opat prevazne neodvolatelni kostlivci. 4. 5. Pokracuj." Chatyv Alkov

***************************

Máte pravdu, lenže na politickej scéne nexistuje politická strana, ktorá by sa takto vnútrostranícky demokratický riadila.

Zoberme si napr. Smer-SD (keďže diskutujeme stránkach na jeho tlačového "internetového" orgánu). Tam dokonca aj okresných predsedov dosadzuje politbyrum na Súmračnej. Keby to bolo obyčajné široké predsedníctvo strany, ale rozhodujúce slovo v tom kto bude okresným predsedom má predseda strany a "hard core" pozostávajúce zo zakladajúcich členov.

Takže členská základňa je úplne k ničomu, lebo nemá žiadnu reálnu demokratickú moc, ale tú majú "prevazne neodvolatelni kostlivci", ktorí sú tam od 2/2 r. 1999!

Takže pokračujte...

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 09:08

" Vyvstáva otázka, prečo sa práve tí renomovaní odborníci, zrelé osobnosti, ľudia, ktorí majú potenciál organizovať, riešiť a spravodlivo rozhodovať, prečo sa práve títo ľudia nedokážu dostať na kandidátky strán a prečo pri "straníckom preosievaní" končia znechutení mimo kandidátok, alebo ani sa nehlásia a majú hrôzu z toho, že by ako odborníci museli "vstúpiť do politiky"???" PZV

*****************************

Odpoveď je jednoduchá. pretože v politických stranách rozhoduje "hard core" zakladajúcich členov, ktorí si držia dlhoročne pozície. Tak tomu je v HZDS, KDH, SNS, SDKÚ,..., ale aj v Smere!

Kto nie je zakladajúcim členom s dlhoročnou politickou skúsenosťou a priateľstvami s predsedom a "tvrdým jadrom" a tajnosťami (ktorými sa držia v šachu), tak je outsisderom a nikdy ho k ničomu dôležitejšiemu "hard core" nepustí!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 09:34
co sa naoko tvaria ako laviciari a pritom sleduju zaujmy nenazranej pravice...
Obrázok používateľa Anonymný
#7
(neuvedené)
03. marec 2012, 12:57
Ja súhlasím s vašimi ponaučeniami a vývodmi o problémoch fungovania politického systému u nás. Čo namietam a kritizujem, to je fakt, že sa bavíme, uznávam, že správne, k veci a zmysluplne, ale len o technikách vládnutia. Súhlasím, že politický systém je potrebné personálne skvalitniť, avšak čo mi chýba a čo považujem za najdôležitejšie, to je diskusia o obsahu vládnutia. Musíme zmeniť nielen cestu k nášmu budúcemu šťastiu, ale si to šťastie aj nanovo definovať. Nechcem aby ma niekto o dôstojnú budúcnosť okrádal aj keď to bude morálne i legislatívne čisto.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. marec 2012, 16:18
Dokonca to dnes a denne z kazdej strany omielaju.Lavi aj pravy.To najdolezitejsie je prave ten politicky system.Ten je potrebne zmenit.Toto je ten nastroj ,ktory ma generovat persony schopne vytycit ciel a najst k nemu optimalnu cestu.

Stránky

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984