Princípy demokracie a náš volebný systém

Blížia sa parlamentné voľby, významná udalosť, ktorá závažne ovplyvňuje život spoločnosti. Preto chcem povedať niekoľko myšlienok k platnému volebnému systému, o ktorom aj výsledky posledných volieb nasvedčujú, že je nedemokratický a protiústavný. Koaliční politici pritom často vyhlasujú: vláda vládne z vôle občanov, pretože na to dostala mandát v/ demokratických voľbách./
Počet zobrazení: 4087
narodnaRada.jpg

Demokracia už v starogréckej filozofii je proklamovaná ako forma vlády ľudu, pri ktorej platí princíp o podriadení sa menšiny väčšine. Demokratický charakter vlády a vládnutia v našom štáte je stanovený v Ústave SR. V čl. 1 ods. 1 sa hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát a čl. 2 ods. 1 dokonca znie: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“

U nás je to, žiaľ, iba zbožné želanie väčšiny občanov. Súčasný volebný systém nie je demokratický, ale „aristokratický“, v ktorom vládne malá menšina nad väčšinou. Dokonca ide o vládu predsedov koalično-politických strán, ktorí svoje záujmy a svoje ciele dosahujú prostredníctvom koaličných poslancov a ministrov, používaním príkazných mandátov. Celý vládnuci systém je uspôsobený tak, aby paralyzoval politickú aktivitu a prirodzené záujmy početných skupín obyvateľstva a znemožňoval im účasť na politicko-ekonomickom živote spoločnosti. Aj posledné voľby sú jasným dôkazom, akým mechanizmom dochádza k zmanipulovaniu volieb za účelom získania nadvlády skupiny „aristokratov“ nad značným počtom živoriacich radových občanov.

Potenciál voličov zapísaných vo volebných zoznamoch v roku 2010 bol vyše 4 300 000 občanov. Podľa výsledkov volieb platných hlasov bolo iba 2 529 385 občanov, t. j. iba 58, 83 %, z čoho vyplýva, že volieb sa nezúčastnilo 41,17 % občanov, ktorí nemajú svojich zástupcov v parlamente. Okrem toho v dôsledku platnosti 5-percentného kvóra asi 15 %, t. j. vyše 390 000 voličom neboli ustanovení poslanci v parlamente, ktorým voliči pri voľbách delegovali svoju právomoc v zmysle Ústavy SR, čl. 2 odst. 1. Ešte výraznejšie sa oslabovanie, resp. porušovanie princípov demokracie prejavuje pri porovnaní počtu koaličných poslancov, ktorí získali politickú moc v parlamente a vo vláde, s celkovým počtom voličov zapísaných vo volebných zoznamoch. Tento podiel je iba 26 %, t. j. jedna štvrtina z celkového počtu občanov s volebným právom.

Kde a ako sa teda uskutočňujú princípy demokratickej formy vlády väčšiny nad menšinou? Je to práve naopak, vládne menšina nad väčšinou. Ide výslovne o „aristokratický“ mechanizmus spôsobu vládnutia, čo je v rozpore s Ústavou SR. Nedemokratické výsledky volieb podľa súčasne platného volebného poriadku boli zapríčinené okrem drahej, zavádzajúcej a neserióznej kampane predovšetkým:
- neúčasťou veľkého počtu občanov na voľbách;
- ustanovením 5 % kvóra pre účasť politickej strany v parlamente;
- jediným volebným obvodom, v ktorom si kandidátku navrhujú politické strany, a nie občania podľa optimálne stanovených  územných volebných obvodov.

Neúčasť občanov vo voľbách je veľmi nezodpovedná. Kto nevie pochopiť, že takýmto činom negatívne ovplyvňuje nielen svoje sociálne pomery a práva, ale aj svojich spoluobčanov, musí byť značne politicky negramotný. Protestovať proti politike vládnucich „aristokratov“ neúčasťou vo voľbách je príliš primitívny omyl, ktorý nepriamo prispieva k ich víťazstvu.

Ak má byť volebný systém demokratický a spravodlivý, musí obsahovať ustanovenie, ktoré uloží všetkým občanom nie povinnú, ale zodpovednú a aktívnu účasť vo veľmi významnom celospoločenskom referende, akým voľby sú, kde sa deleguje právna subjektivita občanov na ich zástupcov v najvyšších zákonodarných a vládnych orgánoch.

Nedemokratický prvok vo volebnom zákone je aj 5-percentné kvórum pre účasť politických strán v parlamente. Toto ustanovenie slúži na obmedzenie politických a zákonodarných aktivít menších politických strán tým, že blokuje účasť ich volených zástupcov v parlamente. Je to v rozpore s č. 2 ods. 1 Ústavy SR. Z toho vyplýva, že uvedené ustanovenie volebného zákona je protiústavné. Argument, že kvórum má obmedziť počet politických strán v parlamente, je zavádzajúci. Toto je nutné riešiť pri schvaľovaní a registrácii strán pre voľby podľa ich politických programov. Program politických strán mal by byť zameraný predovšetkým na riešenie akútnych ekonomicko-sociálnych problémov spoločnosti. Strany s recesistickým, nehumánnym ideologickým a občiansky irelevantným programom, resp. nepočetným zázemím, nepatria do politiky.

Ešte výraznejšie obmedzenie politickej aktivity veľkej väčšiny občanov na vládnej výkonnej moci je pri nedemokratickom ustanovení členov vlády. Na tento účel slúži koaličný systém. Tento systém umožňuje zoskupenie do parlamentnej väčšiny nie podľa víťazstva vo voľbách alebo príbuzných sociálno-ekonomických programov, ale na základe záujmov a sympatií vodcov politických strán bez zreteľa na ich predvolebné programy, kde kritériom je iba väčšinový počet poslancov parlamentných strán. Koaličný systém je proces ustanovenia vlády iba podľa návrhov zástupcov koaličných strán, čo mení demokratický charakter vlády  na vládu „aristokratickú“, vládu finančných magnátov.

V posledných voľbách vznikla koalícia štyroch strán, ktorú volilo iba 26 % z celkového počtu zapísaných voličov. Ako to zodpovedá č. 2 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého štátnu moc majú  vykonávať občania prostredníctvom svojich zástupcov v ústavných parlamentných a vládnych orgánoch? Vláda, ktorá má iba 26 % voličskú základňu, nemôže o sebe vyhlasovať, že je zvolená z vôle väčšiny ľudu. Takéto vyhlásenia vládnucich politikov sú nemorálne a kto to tvrdí, nezaslúži si dôveru občanov.

Súčasný volebný systém  je aj veľmi drahý. Ťažko je túto drahú volebnú hru pochopiť, keď štát je chudobný a väčšina občanov nemá na lieky, na vzdelanie, na bývanie a ďalšie existenčné životné potreby. Na financovaní politických strán by sa mali zúčastňovať iba ich členské základne. Politická strana s dobrým, spravodlivým a morálnym programom v sociálnej politike si dokáže získať širokú členskú základňu, a prostredníctvom nej aj potrebné finančné prostriedky na demokratické voľby a svoju existenciu.

Krátko pred voľbami zrejme nie je možné prestavať rozporný „aristokratický“ volebný systém na demokratický. Myslím si však, že uvedené myšlienky by mohli zorientovať zákonodarcov a občanov už pri budúcich parlamentných  voľbách. Aby sme sa mohli domôcť svojich autentických, ústavou garantovaných občianskych práv, a tým aj ukončiť vládu finančných skupín a arogantných, sociálne bezcitných politikov.

Foto: Emil Polák

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
31. január 2012, 05:22
popisany stav veci.Chyba koncovka.Co s tym?Ako ma vyzerat demokraticky system?Ako ho proti voli privrzencov dnesneho systemu,ktori drzia moc presadit? Na tu druhu by som recept mal.Spojit kazde volby s referendom o sposobe tych nasledujucich.V referende ponuknut alternativy ,z ktorych si obcan demokraticky vyberie.Uz len zadefinovat alternativu tomu dnesnemu volebnemu systemu a presadit referendum.Ak to nepojde cez "zasupcov ludu"tak peticiou.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
31. január 2012, 06:45
Alkov vy ste hádam zabudol, kto tu zlikvidoval referendum. o mŕtvych len dobre, ale jeden právnik čo žiaľ bol zavraždený vlani. ten sa tiež podieľal práve na tom,že referendum stratilo svoju funkciu v zákone. a to bola aj požiadavka z EU ale o tom sa mlčí. a Švajčiari ho majú ale je falošné a slúži len horným 10 tisícom podľa ich vzorky sa rozhoduje. teda podľa ankety a tie sa skresľujú a falšujú. už nefunguje ani referendum, iba sa zneužíva pre ich politické ciele. ved referendum je drahé a nákladné zadávanie pre psychológov. a psychológovia sa priživujú na nálade v referende. je to klam a hra na demokraciu. už dávno, lebo podľa štatistiky sa už nedozviete nič podstatné iba čo berú plat a nedávajú žiadne riešenie do diskusie do pléna.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. február 2012, 19:21
Je znovu čas zamyslieť sa nad tým , kto by mal mať volebné právo. Počas väčšiny obdobia trvania demokracie vo svete nebolo nikdy volebné právo tak liberalizované ako je tomu od druhej polovice dvadsiateho storočia. Nehovorím, že to nebolo myslené dobre, ale pozrime sa aj na to ako sa odvtedy zmenila skladba voličstva. Dnes je značná časť tých s právom voliť odkázaná na sociálne dávky štátu a na druhej strane evidentná menšina tzv. strednej triedy ktorú štát dojí. Komu teda dám hlas ak som odkázaný na tútorstvo tzv. sociálneho štátu, bude mi ležať na srdci zlepšenie podmienok na existenciu tvorcov hodnôt alebo odovzdám hlas najveľkohubejšej sľubotechne. A to nehovorím o politickej gramotnosti určitej skupiny takýchto voličov, ktorú v poslednom čase mnohí kandidáti najmä na primátorské miesta aktivizujú nie vždy košér spôsobom.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
02. február 2012, 08:54
Súhlasím, že už 5 % kvorum do NR SR robí SR len 95 % demokratickým štátom. Matematika nepusti ani pri hodnotení demokracie.Pozrite si Raciokraciu, ktorá je určite lepšim volebným systémom ako Demokracia.Viď. http://www.politikon.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=847
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. február 2012, 09:19

"Pekne analiticky popisany stav veci.Chyba koncovka.Co s tym?Ako ma vyzerat demokraticky system?Ako ho proti voli privrzencov dnesneho systemu,ktori drzia moc presadit? Na tu druhu by som recept mal.Spojit kazde volby s referendom o sposobe tych nasledujucich.V referende ponuknut alternativy ,z ktorych si obcan demokraticky vyberie.Uz len zadefinovat alternativu tomu dnesnemu volebnemu systemu a presadit referendum.Ak to nepojde cez "zasupcov ludu"tak peticiou." Chatyv Alkov

**************************

Čo s tým? Pri pasívnenom prístupe občanov a najmä politickej uvedomelosti aká je, tak odpoveď znie: žiaľ nič.

Pokiaľ by boli ľudia uvedomelí, tak by vedeli zacvičiť aj partokratickými aristokratmi aj cez referendum.

Nebolo by až také ťažké nazbierať 350.000 podpisov za zásadne referendové otázky. Lenže ak ľudia sú neuvedomelí a darobní, že sa im nechce prijsť k referendu a vyjadriť svoj názor, tak si môžeme za to my všetci v akom marazme žijeme.

2, "Dnes je značná časť tých s právom voliť odkázaná na sociálne dávky štátu... Komu teda dám hlas ak som odkázaný na tútorstvo tzv. sociálneho štátu,..."?

**************************

Tento problém tiež spočíva v neuvedomelosti napr.nezamestnaných. Ak je nezamestnaných cca 400.000, tak to je druhá najväčšia "politický" neorganizovaná skupina, po dôchodcoch. Pokiaľ by si nezamestnaní založili politickú stranu, tak len pri účastí a odvzdani hlasov polovicou nezamestnaných v prospech "svojich nič nerobiacich kolegov" by jej zástupcovia boli v pohode v parlamente. Dokonca by nebol problém na obsadenie kandidátok inteligenciou s VŠ z pracákov. Pretože až 1/3 absolventov vysokých škôl rozširuje rady UoZ na úradoch práce. Viac na:

http://www.topky.sk/cl/7/1276496/Az-tretina-absolventov-VS-ostava-nezamestnanych

Prečo takáto politická strana neexistuje? Pretože buď tento systém väčšine vyhovuje, alebo sme natoľko ľahostajní a darobní, že sa nám ani nechce niečo urobiť pre seba? Fakt neviem. A ono o tom to je.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. február 2012, 09:36

"Raciokraciu, ktorá je určite lepšim volebným systémom ako Demokracia."TiBi

****************************

O niečom takom ako je raciokracia sa pokúšal filozofovať napr. Platón. Predstavoval si to ako vládu najlepších a najmúdrejších, alebo monarchiu "kráľa filozofa".

Lenže to, že niekto je inteligentný a múdrý, ešte vôbec neznamená, že bude čestným, spravodlivým, altruistickým a žijúcim na veľmi vysokej morálnej úrovní. Takže tadiaľto asi cesta nevedie, pretože vysoko inteligentný človek môže byť egoistickou prešpekulovanou, chamtivou "sviňou". Skôr sa prikláňam k názoru, že takýchto bezcharakterných IQ-áčov je drvivá väčšina.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. február 2012, 02:29
Demokracia diskriminuje vzdelanie, lebo volebné hlasy len počíta a nie váži, teda uprednostňuje kvantitu pred kvalitou, čo je systémovou chybou.Len múdri a vzdelaní ľudia môžu posunúť svet ďalej. Nie je to hlúposť a nespravodlivosť, keď nevzdelané etniká majú rovnaký hlas, ako ľudia, ktorý politike rozumejú viac a nedajú sa tak ľahko zmanipulovať? Samozrejme múdrosť bez morálky nefunguje a preto vždy tvrdím, že musí fungovať systém, ktorý zabezpečí MMMMM, tzn.Moc Musia Mať Morálni a Múdri.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
03. február 2012, 12:48
to by si mohol ovládať, ak sa snažíš vystupovať ako vzdelaný človek. V duchu Tvojej logiky by som Ti odobral volebné právo:-)
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
06. február 2012, 07:22
Pán Antal podľa Vás potom nevzdelanosť sa rovná múdrosť? Neviem si predstaviť krajinu, ktorá by rástla bez rastu vzdelania. Treba si vážiť Komenského a jeho pravdy, ktoré platia aj dnes.Samozrejme aj nevzdelaný človek môže byť múdrejší, ako vzdelaný, ale to sú len výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, že bez vzdelania a jeho uprednostňovania sa k múdrosti dá ťažko dopracovať.Určite viac múdrych ľudí nájdete medzi vzdelanými, ako medzi nevzdelanými a to by malo rozhodovať aj v tomto prípade.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984