Kniháreň Slova – február

Počet zobrazení: 3334

Boris Zala: Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku | Štefan Luby: Invektívy a inzultácie | Paul Hacker: Slovensko 1990 – 1993. Spomienky amerického diplomata | Marek Hrubec a kol.:  Kritická teorie společnosti. Český kontext | Petr Žantovský: Česká politika a média po roce 1989 | Jaroslav Čejka: Odcizená krajina | Adrian Johns: Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese | John Hemingway: Hemingwayové

europeizmus_2.bmp_.jpgBoris Zala: Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku

Europoslanec Boris Zala vo svojej práci: Europeanizmus (Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku), ktorá je sumárom štúdií, predkladá na svoje videnie konceptu hodnotového založenia Európy, ktoré autor nazval „europeanizmom“. Podľa B. Zalu ide o filozofický projekt opretý o historické, politické a sociálnovedné analýzy, ktorým sa venoval posledné desaťročie. Tento text umožňuje ktorémukoľvek čitateľovi preniknúť hlbšie do problematiky hodnotového dedičstva Európy a aktuálneho diškurzu o jej minulosti i budúcnosti.
Kalligram, 2013, 318 strán
Súvisiace: Koncept hodnotového založenia Európy

luby_invektivy-a-inzultacie.jpgŠtefan Luby: Invektívy a inzultácie

Autor, známy fyzik, dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied, ale aj autor literatúry faktu, nadväzuje v Invektívach a inzultáciách na svoju predchádzajúcu knižku Aforizmy, bonmoty, maximy (2011). Svoje invektívy a inzultácie smeruje na jednej strane do vlastných (akademických a vedeckých) radov, ale adresuje ich aj našim „obľúbeným“ politikom, podnikateľskej sfére, manažérom... Do knižky zaradil aj poučenia, najmä z fyziky, ktoré ukazujú, že jej poznatky sa dajú zovšeobecniť na život spoločnosti. Knihu ilustroval akad. maliar Ľudovít Hološka.
Veda 2013, 128 strán

hacker.jpgPaul Hacker: Slovensko 1990 – 1993. Spomienky amerického diplomata

Kniha Slovensko na ceste k samostatnosti je svojím spôsobom jedinečná. Prináša zainteresovaný a zároveň nezávislý popis udalostí, ktoré sa odohrali v Československu v rokoch 1990-1993. Autor, americký diplomat, prináša vlastnú interpretáciu oficiálnych jednaní aj neformálnych diplomatických stretnutí, na ktorých sa osobne zúčastnil. V knihe nechýba subjektívny pohľad na udalosti a osobností, ktoré sa podieľali na rozdelení federácie. Dôležité je, že dokázal zachovať odstup, nevyhnutný pre dielo, ktoré si robí ambície stať sa objektívnym dokumentom o dobe, v ktorej sa rozhodovalo o budúcnosti Slovenska a jeho obyvateľov.
Artforum 2014, 225 strán

kriticka_teoria.jpgMarek Hrubec a kol.:  Kritická teorie společnosti. Český kontext

Základem kritické teorie je kritika sociálních, ekonomických, politických, kulturních i obecně civilizačních problémů. Odtud kritická teorie odvozuje své výklady toho, jak je společnost uspořádána, i své pojetí toho, jak by uspořádána být měla. Kniha nabízí výklad kritické teorie společnosti v českém jazykovém prostředí, s přesahy do jazykově příbuzného prostředí slovenského. Autorky a autoři svou pozornost věnují především spornému období, jímž prošla společnost a kritická teorie za poslední necelé čtvrtstoletí od událostí roku 1989, i když se zčásti zabývají také starším obdobím. Kniha je vhodná pro zájemce o filosofii, sociologii, politologii, kulturní studia, globální studia apod.

Autori: M. Hrubec, Milan Kreuzziger, Ladislav Hohoš, Ľubomír Dunaj, Oleg Suša, Ondřej Lánsky, Zuzana Uhde, Michal Pullmann, Ondřej Štěch, Lucie Cviklová, Petra Gümplová, Lenka Vochocová, Michael Hauser, Ondřej Krochmalný, Pavel Siostrzonek
Filosofia 214, 718 stran

zantovsky.jpgPetr Žantovský: Česká politika a média po roce 1989

Knížka analyzuje jednotlivá období české politiky a žurnalistiky od pádu komunismu do současnosti: epochu přelomu (1989-1992), nový český stát (1993-1996), epochu procitnutí (1996-2002), epochu dozrávání (2003-2006), nové výzvy (2006-2010) a období 2010-2013. Autor nepíše o tom, jak by média měla či neměla vypadat, ale jen o tom, co média jsou a nejsou. Jde o knihu, která se zabývá vzájemným dotykem dvou světů: politiky a žurnalistiky.
CEP 2013, 176 stran

cejka.jpgJaroslav Čejka: Odcizená krajina

Odcizená krajina je román z novodobé české historie, který nezapře, že jeho autor je rovněž úspěšným tvůrcem detektivek (píše je pod pseudonymem Michal Fieber). Začíná v předvečer druhé světové války a zachycuje osudy lidí, kteří postupně zažili nejen hnědou potopu při zabrání Neveklovska pro účely dělostřeleckého cvičiště SS, ale také mrazivé perzekuce v 50. letech, dočasnou oblevu let šedesátých, absurdní drama roku 68, normalizační smog a polistopadovou grotesku divokých privatizací. Strhující sága nakonec vrcholí v současné době, a to kriminální kauzou odcizeného obrazu s magickými vlastnostmi, ke které autora inspiroval skutečný případ krádeže plátna slavné surrealistické malířky Toyen.

Jaroslav Čejka napsal a publikoval více než 30 knih a divadelních her, vystřídal v životě 18 zaměstnání a poznal tak řadu různých socioprofesních prostředí. Jeho Odcizená krajina zvítězila v loňské soutěži nakladatelství MOBA O brněnský dukát a redaktor deníku Právo František Cinger ji při výročním hodnocení událostí v kultuře zařadil mezi 5 nejlepších knih, které loni četl.
MOBA 2013, 351 stran
Ukážka z románu tu

piratstvi.jpgAdrian Johns: Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese

Je stahování z internetu legální? Jak stará jsou autorská práva? Od chvíle, kdy se začal šířit Napster a jiné služby na sdílení souborů, se většina z nás smířila s faktem, že duševní pirátství je produktem digitální éry. Například společnost The Motion Picture Association of America uvádí, že v roce 2005 přišel filmový průmysl kvůli internetovému pirátství o 2,3 miliardy dolarů. Adrian Johns však ukazuje, že pirátství má mnohem delší a bohatší historii, než jsme si mysleli. Historii dlouho zapomenutou a málo pochopenou.

Johns popisuje boje o duševní vlastnictví od dob prvních tiskařských technologií v šestnáctém století až po internet ve století jednadvacátém. Jeho kniha překypuje detaily a širšími souvislostmi, které přispívají k současným debatám na téma volného přístupu k informacím a jejich užívání, svobody kultury atp. Pirátství podle autora vždy stálo v centru pokusů nastolit rovnováhu mezi kreativitou a obchodem a bývalo jak stimulem sociálních, technologických a duševních inovací, tak i jejich nepřítelem. Od Cervantese po Steva Wozniaka, od Marie Callasové k Windows, od nechvalně proslulé ulice Grub Street ke Googlu – žádná kapitola dějin pirátství neunikne Johnsově analýze v knize, jež se bezesporu stane základním pramenem k tomuto tématu na mnoho dalších let.
Host  2013, 636 strán

hemingwyaovia.jpgJohn Hemingway: Hemingwayové

Kniha Hemingwayova vnuka je tvrdým svědectvím o nelehkém životě potomků rozvětvené rodiny slavného spisovatele. Ernest Hemingway trpěl depresemi, které ho dovedly až k sebevraždě. Otec autora knihy, lékař Gregory Hemingway, nejmladší z Ernestových synů, se celý život převlékal tajně do ženských šatů a nakonec zemřel po chirurgické změně pohlaví v ženské věznici. Ani ženy z této rodiny na tom nebyly lépe: Johnova matka trpěla schizofrenií a duševními nemocemi byla sužována i jeho babička a první Ernstova žena. Autor, obdařený nepochybným literárním talentem, o tom vypravuje s pochopením, bez odsudků a bez snahy o vyvolání literární senzace.
Paseka 2014, 232 stran
Ukážka z knihy tu

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984