JUDr. Peter Šamko: „Preparácia“ obvineného ako vyšetrovacia metóda slúžiaca na získanie priznania obvineného

Autor je sudca Krajského súdu v Bratislave; publikované v Právnych listoch 3. 1. 2022
Počet zobrazení: 1650

Čitateľom Slova dávame do pozornosti ďalší článok JUDr. Petra Šamka uverejnený v Právnych listoch. Poukazuje v ňom na „vyšetrovaciu metódu, ktorá slúži na ,výrobu‘ kajúcnikov, teda na to, aby sa z popierajúcich (spupných) obvinených stali pokorní (skrotení) kajúcnici schopní posúvať obvinenia aj na ďalšie osoby. Jednou z doposiaľ využívaných efektívnych metód ako ,dotlačiť‘ obvineného k ,dobrovoľnému‘ priznaniu a aj k prípadnému udávaniu iných osôb je metóda ,preparácie“ obvineného (vo význame postupného pripravenia, spracovania obvineného, aby vypovedal želateľným spôsobom), ktorá bola dobre známa už v minulosti a ktorá sa zjavne s priaznivými výsledkami využíva orgánmi činnými v trestnom konaní doposiaľ.“

Celý článok: „Preparácia“ obvineného ako vyšetrovacia metóda slúžiaca na získanie priznania obvineného

(V článku sú odkazy aj na ďalšie súvisiace texty)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984