Absolútne nepresvedčivá obhajoba

Počet zobrazení: 3812

Na včerajšej tlačovej besede (23. 6.) predseda NR SR Boris Kollár pred novinármi obhajoval svoju diplomovú prácu. Obhajoba bola absolútne nepresvedčivá, naopak dokazuje, že Boris Kollár nemá ani poňatie, ako to pri ozajstnom štúdiu vyzerá. Ako vysokoškolská pedagogička som viedla viac ako 100 diplomových prác a nemôžem súhlasiť ani s tým, že všetci si to zľahčujú. Väčšina mojich študentov pracovala samostatne a téma, ktorú rozoberali, ich zaujímala a hľadali svoje vlastné prístupy. A ich práca mala aj konkrétny prínos podľa cieľa, ktorý si stanovili. Áno v teoretickej časti preberali myšlienky druhých autorov, ktoré ale riadne citovali. Nebolo to však žiadne ctrl c + ctrl v. Prevzali myšlienku jedného autora, ktorú často konfrontovali s názorom druhého autora. A v tom je ten prínos, že dokážu kriticky pozerať na danú problematiku z pohľadu ich vlastných vedomostí a poznatkov.

plagrod_843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Neobstojí postoj Petry Krištúfkovej, ktorá vo svojom stanovisku bohorovne tvrdí, že každá bakalárska práca je iba kompilátom. Všetky záverečné práce musia odrážať poznanie a schopnosti jej autora, a nie schopnosti kopírovania. Aký by bol potom vôbec význam týchto prác?

Ku koncu tlačovej besedy Boris Kollár vypustil ešte jednu perlu, ktorá dokumentuje, že vôbec nemá predstavu o vysokoškolskom štúdiu. Pri otázke redaktorov na jeho kritiku rigoróznej práce Andreja Danka, Boris Kollár povedal, že pri rigoróznej práci ide o 3. stupeň, a teda sú tam kladené úplne iné nároky. Haló, pán Kollár, nároky na záverečné práce sú rovnaké – vlastný prístup k naplneniu stanoveného cieľa; je jedno, či ide o bakalársku, diplomovú, rigoróznu alebo doktorandskú prácu, rozdiely sú v stupni hĺbky skúmania a následných záverov. Rigorózna práca je stále 2. stupeň, v podstate nehrá žiadnu rolu z hľadiska kvalifikácie, ide iba i získanie titulu, nie o odbornosť. Či je človek Mgr. alebo napríklad PhDr., JUDr., PaedDr. atď. je to stále rovnaká kvalifikačná úroveň.

Takže pán Kollár, chodili ste Vy vôbec do školy, ktorá Vám udelila titul? Ak áno, o jednotlivých stupňoch vzdelávania na VŠ by ste mali mať aspoň elementárny prehľad a vedieť, že 3. stupeň je štúdium, nie iba napísanie práce. A práca na tomto stupni sa volá doktorandská, a nie rigorózna – a končí sa titulom PhD. (v minulosti CSc.).

(Status na FB, 24. 6. 2020)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984