Vytrhnuté z Internetu

Spisovateľ píšuci po anglicky Arthur Koestler sa neprávom dostal do tieňa Georga Orwella. Známy je predovšetkým jeho politicko-filozofický román Darkness at Noon (český preklad bol vydaný v roku 1992). Tento román je podobným svedectvom o praktikách stalinizmu ako Orwellove knihy. Žiaľ, stránka venovaná Koestlerovi na adrese www.freedomstnest.com/fn/koestler.html ma nepríjemne prekvapil.
Počet zobrazení: 1235

Spisovateľ píšuci po anglicky Arthur Koestler sa neprávom dostal do tieňa Georga Orwella. Známy je predovšetkým jeho politicko-filozofický román Darkness at Noon (český preklad bol vydaný v roku 1992). Tento román je podobným svedectvom o praktikách stalinizmu ako Orwellove knihy. Žiaľ, stránka venovaná Koestlerovi na adrese www.freedomstnest.com/fn/koestler.html ma nepríjemne prekvapil. Namiesto podrobnejšej informácie o tejto zaujímavej, no aj protirečivej osobnosti nájdeme iba niekoľko stručných informácií a pár citátov. Príjemnejším prekvapením bola stránka venovaná českému Orwellovi Závišovi Kalandrovi. Na adrese www.phil.muni.cz/~jokr/fil/scf/kalndr.html nájdeme podrobnú životopisnú informáciu a bibliografiu prác tohto originálneho českého filozofa a žurnalistu, ktorý bol obeťou jedného z prvých politických procesov v 50. rokoch. Je však českou záhadou, že kým v každom meste tejto krajiny je ulica inej obete tohto procesu, Milady Horákovej, po Kalandrovi sa ulice nepomenúvajú. Asi nemal ten správny kádrový profil.

Na stránke Vatikánu www.vatican.va som našiel naozaj zaujímavú informáciu. Počítač vie niekedy vyvádzať také veci, že nám chudákom neostáva nič iné, iba sa modliť. Príslušným svätým, ku ktorému sa možno pomodliť, ak nám počítač vyvádza nezhody, sa stal svätý Izidor zo Sevilly. Ja sám by som skôr očakával svätého Alberta Veľkého, ale na túto problematiku sú naozaj kompetentní vo Vatikáne.

Mal by som však pokračovať stránkou, ktorá by si naozaj zaslúžila plnú vážnosť. O politike, aj tej našej súčasnej, napísal už všetko florentský renesančný mysliteľ Nicolo Machiavelli. Na stránke www.sas.upenn.edu/~pgrose/mach nájdeme nielen online verziu knihy Vladár s niekoľkými komentármi, ale aj údaje o živote veľkého mysliteľa a základné informácie o renesancii. Slovenský prekladateľ tohto Machiavelliho diela mi rozprával, že vydal aj výber z najaktuálnejších myšlienok zakladateľa politológie a knižku venoval aj prezidentovi Kováčovi. Hlava štátu položila prekladateľovi naozaj signifikantnú otázku: "Venovali ste túto knižku aj pánovi premiérovi Mečiarovi?".

Cestovanie po internete ukončím sťažnosťou na adresu telekomunikácií: na www.telecom.sk som nenašiel informáciu o zvýšených tarifách za telefonovanie, hoci by tam bola žiadúca. Chcem dodať, že je to jedna z mála vecí, ktoré sa mi na internete nepodarilo nájsť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984