Reklama

Poplach: Takmer nulový rast

Nemeckí makroekonómovia bijú na poplach: v septembri tohto roku poklesli celkové daňové príjmy krajiny oproti tomu istému obdobiu v minulom roku o 16,8 percenta. Najrozvinutejšia ekonomika Európy vykazuje ku koncu roka 2001 hospodársky rast vo výške 0,7 percenta, teda takmer nulový. Minister financií Hans Eichel má čo robiť, aby svojich kritikov presvedčil o tom, že jeho "šetriaci kurz" je opodstatnený.
Počet zobrazení: 1635

 

Nemeckí makroekonómovia bijú na poplach: v septembri tohto roku poklesli celkové daňové príjmy krajiny oproti tomu istému obdobiu v minulom roku o 16,8 percenta. Najrozvinutejšia ekonomika Európy vykazuje ku koncu roka 2001 hospodársky rast vo výške 0,7 percenta, teda takmer nulový. Minister financií Hans Eichel má čo robiť, aby svojich kritikov presvedčil o tom, že jeho "šetriaci kurz" je opodstatnený.

Všeobecný pokles svetovej ekonomiky sa začal fakticky už pred rokom a vo veľkej miere ho pocítilo Japonsko i USA. Udalosti z 11. septembra a ich priame či nepriame dôsledky tento proces len urýchlili. Jednako, podľa údajov nemeckého ministerstva financií, najväčší úpadok v tomto roku zaznamenali práve v septembri (miera poklesu ekonomiky počas prvých troch kvartálov t.r. dosahovala oproti vlaňajšku 2,3 percenta).

Nízke príjmy do kasy

Primárnou príčinou tohto stavu je predovšetkým nízky zisk nemeckých koncernov a podnikov, tvrdia analytici. Objem financií pochádzajúcich od platiteľov daní z príjmov právnických a fyzických osôb, ako aj z dane z pridanej hodnoty, sa v posledných mesiacoch enormne znížil, čo sa nevyhnutne odrazí nielen na budúcoročnom rozpočte NSR ako celku, ale logicky aj na rozpočtoch jednotlivých spolkových krajín. "S poklesom konjunktúry sú spojené miliardové daňové výpadky pre republiku, krajiny a kraje," konštatoval minister financií na svojej nedávnej tlačovej konferencii.

Avšak nielen nízke príjmy do štátnej kasy sú dôvodom na nespokojnosť. Výdavky spojené s riešením nezamestnanosti (v roku 2001 bude jej celková miera, podľa všetkého, dosahovať 9,4 percenta) a stabilizácie príspevkov dôchodkového poistenia boli oveľa vyššie, ako sa pôvodne predpokladalo. Hans Eichel preto očakáva neradostnú koncoročnú bilanciu v podobe poklesu celkových príjmov štátneho rozpočtu o 31 miliárd nemeckých mariek.

Zatiaľ čo Eichel je vo svojich vyhláseniach realistický, kancelár Gerhard Schröder sa rozhodol upokojovať verejnosť. Podľa neho, Nemecku nehrozí žiadna recesia a na rok 2002 ráta dokonca s prírastkom, podobným, aký NSR zaznamenala v 90. rokoch. Rovnakú pozíciu zastáva aj minister hospodárstva Werner Müller. Nemecký inštitút pre výskum hospodárstva posudzuje situáciu inak a na rok 2002 prognózuje hospodársky rast podstatne nižší ako predpokladané dve percentá.

Treba konsolidačný program

Ministrovi financií pripadá ako najnevďačnejšia úloha zostaviť štátny rozpočet na budúci rok. Krátko po nástupe do funkcie v roku 1999 avizoval Hans Eichel potrebu zásadného konsolidačného programu pre krajinu. Nešetrný spôsob, akým opísal situáciu verejných financií a charakterizoval svoju úlohu, mu priniesol dôveru odborníkov aj verejnosti, ktorá výrazne posilnila jeho politický kapitál.

V rebríčku popularity dlho obsadzoval popredné miesta - napriek tomu, že jeho kroky sa nie vždy dali označiť za sociálne, resp. majúce aspoň sociálnodemokratický charakter. Stavil na kartu permanentného znižovania dlhov krajiny - preto sa hovorí o Eichelovom "šetriacom balíčku". Znamená to verejný dlh postupne znižovať, čoraz menej si požičiavať - a v roku 2006 predložiť štátny rozpočet nerátajúci s pôžičkami.

Takýto ambiciózny program však potrebuje živú, dynamickú ekonomiku. Hans Eichel sa rozhodol oživiť ju do istej miery liberálnym spôsobom: dôležitú úlohu má totiž hrať zníženie daňového zaťaženia. Reforma, ktorú navrhol, sa nie vo všetkých aspektoch stretla s pochopením jeho kolegov v Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) a v koalícii vôbec. Avšak popularita vo verejnosti bola nástrojom, pomocou ktorého minister vedel presadiť jej schválenie.

Kritika ministrových krokov

Šesť najvýznamnejších ekonomických výskumných inštitúcií krajiny však svorne tvrdí, že šetriaci kurz sa už nedá ďalej udržiavať a požaduje ukončiť odbúravanie dlhov týmto spôsobom. Inštitúcie navrhujú zadĺžiť sa nad plánovaný rámec, čím by sa vykryli rozpočtové výpadky. Zatiaľ čo spolková vláda naplánovala ďalšie reformné kroky na obdobie rokov 2003-2005, výskumné inštitúcie navrhujú začať už v budúcom roku, vzhľadom na oslabenú konjunktúru. Znamenalo by to znížiť daňové zaťaženie a nezvyšovať tzv. ekologickú daň.

Hans Eichel s návrhmi nesúhlasí, hoci si je vedomý, že svoj šetriaci balíček bude musieť podrobiť zásadným škrtom. Samotní pracovníci Eichelovho rozpočtového tímu so svojím ministrom polemizujú: tvrdia, že tohtoročné výdavky môžu vykryť len dodatočné pôžičky, čo Eichel odmieta. V roku 2000 krajine poskytli pôžičky v objeme 46,41 miliardy mariek, v tomto roku to bola suma 43,48 mld. mariek, pričom sa hovorí o potrebe ďalšej miliardy.

Na rok 2002 sa ráta s objemom 41,14 miliardy, avšak len za predpokladu, že neplánované výdavky sa pokryjú príjmami z čiastkovej privatizácie Deutsche Post a Deutsche Telekom. Minister s týmito peniazmi pri zostavovaní štátneho rozpočtu počíta a kritici ho za to nepriamo obviňujú z prikrášľovania stavu verejných financií, pretože podľa rozpočtových pravidiel Európskej komisie sa privatizačné príjmy nepokladajú za regulárne príjmy. "Minister financií, ktorý prikrášľuje bilanciu, prehral," znela Eichelova odpoveď v televíznej debate.

Prognóza na rok 2002

Ako teda prognózujú nemeckí analytici situáciu svojej krajiny v budúcom roku? Deficit štátneho rozpočtu sa odhaduje na 2,3 percenta HDP (v roku 2001 bola jeho výška 2,5 percenta), miera inflácie by sa mala pohybovať vo výške 1,5 až 2,5 percenta, predpokladaná miera nezamestnanosti dosiahne úroveň 9,7 percenta. Objem schodku štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť hranicu 15,6 mld. nemeckých mariek.

Vzhľadom na zvyšujúcu sa nezamestnanosť sa zvyšuje rozpočet ministerstva práce a rátať treba aj so zvýšenými prídavkami na deti a po minulotýždňovom schválení nasadenia 3900 príslušníkov Bundeswehru do vojny v Afganistane aj s výdavkom 1,5 mld. mariek, ktoré na tento účel požaduje minister obrany Rudolf Scharping. Celková suma objemu štátneho rozpočtu sa pohybuje vo výške 510 miliárd nemeckých mariek.

K Eichelovej daňovej reforme plánovanej na roky 2003-2005 sa vyjadrila aj tzv. Rada odborníkov zložená z piatich najuznávanejších profesorov ekonómie. Podľa nich, reforma "zlepšuje konkurenčnú schopnosť nemeckých podnikateľov, ale len v malej miere". Ako uviedli vo svojom posudku celkového hospodárskeho vývoja, sadzby v prípade dane zo zisku sú naďalej veľmi veľké a za najdôležitejšiu úlohu v tejto oblasti považujú práve reformu daní z príjmov podnikateľov, ktorej návrh súčasne predkladajú.

Ďalší posun do stredu

Sociálnodemokratický minister Eichel súhlasí "s mnohými bodmi v posudku Rady odborníkov". Aj to je znak toho, že politika SPD sa čoraz viac posúva smerom do stredu politického spektra, resp. už tam má svoju pevnú pozíciu. Krátko po zostavení vlády odišiel z kresla ministra financií a súčasne z radov sociálnych demokratov zrejme "priveľmi ľavicový" Oskar Lafontaine, pár mesiacov nato predstavili kancelár Gerhard Schröder a premiér Tony Blair program Tretia cesta.

Napriek tomu, že ako celok nezaznamenal program úspech, v súčasnej nemeckej politike sa čiastkovo presadzuje. Samotný Schröder sa netají úvahami o modernej ľavici, ktorá má pri štátnopolitickom rozhodovaní bližšie k stredu ako doľava. Stredným prúdom sa uberá aj Hans Eichel a kancelár vie, čo hovorí, ak vyjadruje svojmu ministrovi financií "absolútnu dôveru a podporu".

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama