Reklama
Reklama

Obyvatelia Chile majú nového prezidenta

Chile má po 28 rokoch opäť socialistického prezidenta. Stal sa ním Ricardo Lagos (61), ktorý v druhom kole prezidentských volieb porazil kandidáta pravice Ricarda Lavína rozdielom len 30 tisíc hlasov. R. Lagos o sebe vyhlasuje, že nebude druhým socialistickým prezidentom Chile, ale tretím prezidentom koalície Uzmierenie (Concertación).
Počet zobrazení: 772

Chile má po 28 rokoch opäť socialistického prezidenta. Stal sa ním Ricardo Lagos (61), ktorý v druhom kole prezidentských volieb porazil kandidáta pravice Ricarda Lavína rozdielom len 30 tisíc hlasov. R. Lagos o sebe vyhlasuje, že nebude druhým socialistickým prezidentom Chile, ale tretím prezidentom koalície Uzmierenie (Concertación).

S politikou sa R. Lagos začal stretávať už v detstve, keď ho strýko Ernesto Escobar, poslanec za Liberálnu stranu, zoznamoval s čílskym politickým životom. Na Národnom inštitúte, kde študoval začiatkom 50. rokov, sa začal aktívne zapájať do študenských hnutí. Pri týchto aktivitách spoznal aj Patricia Aylwina Azócara, vtedy profesora politickej ekonómie, ktorý sa v roku 1990 stal prvým demokratickým čílskym prezidentom po 17 rokoch vojenskej diktatúry. R. Lagos vyštudoval právo na Čílskej univerzite a počas svojho štúdia vydáva svoju prvú publikáciu s názvom "Koncentrácia ekonomickej moci". Na univerzite v Severnej Karolíne získava doktorát z ekonómie, po návrate sa stáva riaditeľom Ekonomického inštitútu a Školy politických vied a administratívy. Krátko pred vojenským prevratom ho prezident Salvador Allende menoval za veľvyslanca Chile v Sovietskom zväze, čílsky kongres však jeho nomináciu neschválil. R. Lagos Neskôr pôsobil v OSN a v Medzinárodnej organizácii práce.

Historický televízny moment V 80. rokoch Lagos zohrával významnú úlohu v boji za opätovné nastolenie demokracie v Chile. Bol jedným z dvoch lídrov Socialistickej strany i predsedom Demokratickej aliancie, ktorá zoskupovala väčšinu demokratických strán postavených proti vojenskému režimu generála Pinocheta. V noci na 7. septembra 1986, pár hodín po pokuse o atentát na Pinocheta, bol Lagos spolu s ďalšími významnými osobnosťami čílskej ľavice zatknutý. Po troch týždňoch ho bez akýchkoľvek obvinení prepustili. Stalo sa tak aj v dôsledku silného medzinárodného tlaku, ku ktorému významne prispeli i americký exprezident Jimmy Carter a členovia talianskej vlády.

Ricardo Lagos bol jedným z najhorlivejších zástancov myšlienky zúčastniť sa na referende o zotrvaní Pinocheta v kresle v roku 1988. Pinochet v ňom bol porazený, a to na základe pravidiel, ktoré stanovil on sám. Lagosovým cieľom bolo obnoviť v krajine demokraciu. V roku 1987 predsedal Ľavicovému výboru za slobodné voľby. Z tohto postu vyzýval občanov a politické strany, aby sa zapísali do volebných registrov a prekonali tak strach, ktorý diktatúra vyvolávala. V apríli 1988 v televíznom programe zosobnil jeden z historických momentov na ceste k obnove demokracie: s pohľadom upreným do televíznej kamery ukázal prstom smerom dopredu a vyzval generála Pinocheta, aby odstúpil. Tento krok uchvacujúci čílsku spoločnosť, na ktorý sa dovtedy nikto neodvážil, ho kvalifikoval ako nového lídra demokratických síl. V tom istom roku založil Stranu za demokraciu (PDD), ktorá je dnes druhou najsilnejšou stranou v rámci koalície Zmierenie (Concertación).

Zmena musí nastať Ľavicová vláda sa už dlhšiu dobu nachádza pod stále silnejúcim politickým a verejným tlakom. Dôkazom toho je nespokojnosť demokratických opozičných strán so spôsobom a obsahom vládnutia. Najdôležitejší však je a bude hlas Občianskej demokratickej strany, ktorá rozhoduje o bytí či nebytí Zemanovej vlády. Na druhej strane vplyv a moc, ktoré ODS podpisom tzv. opozičnej zmluvy získala, jej zväzuje ruky pri kritike a nátlaku na sociálnu demokraciu. Dnes je isté, že nejaká zmena nastať musí, na tom sa zhodujú obaja lídri najsilnejších politických strán. Pomaly dochádza k realizácii najväčšieho politického obchodu roka. Premiér M. Zeman na žiadosť Klausovej strany odvolá niekoľko ministrov výmenou za to, že poslanci ODS na tretí pokus podporia štátny rozpočet. Zmena nijako prevratná, skôr kozmetická. Pritom existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako vyriešiť situáciu, ktorá bráni radikálnejšiemu dokončeniu transformácie. Celkom iste sa tak zabudne na varianty, akými sú napríklad vytvorenie prechodnej úradníckej vlády, vznik novej vlády pri rešpektovaní súčasného pomeru síl v snemovni, či vypísanie predčasných volieb. Pritom práve ďalšie predčasné voľby (už tie v 1998 boli predčasné) by boli veľmi užitočným riešením súčasných neštandardných a nedobrých pomerov. Existuje pre to niekoľko dôvodov, a to aj v prípade využitia toľko kritizovaných dnešných volebných pravidiel. (Súčasťou dohody ČSSD a ODS je zmena pomerného systému na väčšinový pri voľbách do snemovne.)

Politik s víziou budúcnosti Po obnove demokracie v roku 1990 ho prezident Patricio Aylwin - člen Kresťanskej demokracie, ktorá je tiež súčasťou koalície Concertación - menoval za ministra školstva. Počas svojho funkčného obdobia začal R. Lagos rozsiahlu reformu vzdelávania, pričom na prvé miesto staval rovnosť príležitostí v prístupe k vzdelaniu a zvýšenie jeho kvality. V roku 1994 za vlády Eduarda Freia Ruiza prevzal funkciu ministra verejných prác. Zaviedol revolučný systém cestných koncesií, ktoré umožnili výstavbu diaľnice vysokého štandardu v dĺžke viac ako 2000 km. Zároveň podporil rozvoj infraštruktúry a regionálnu integráciu výstavbou a rekonštrukciou ciest a diaľničných spojení so susednými krajinami.

Lagosova politika je plná ideálov. Isabel Allendeová o ňom pri jednej príležitosti hovorila ako o jedinečnom človeku, ktorému nechýba optimizmus, sebadôvera, odvaha, skromnosť i zmysel pre humor. Vyjadrila sa o ňom ako o politikovi, ktorý si pamätá minulosť, pozná súčasnosť a má víziu pre budúcnosť. Jeho ambíciou je zmeniť krajinu. Podobne ako život, aj politika je pre neho otázkou hodnôt. Úprimne verí, že politiku nemožno oddeliť od etiky. Túžbu po moci možno ospravedlniť len vtedy, ak ju sprevádza etická predstava o vláde a o budúcnosti. Podľa Lagosa demokracia existuje len vtedy, keď ju miluje a bráni veľká masa obyvateľov.

Rovnosť vo všetkom Do volieb išiel s jasným posolstvom rovnosti a morálneho kompromisu. Postavil sa proti nerovnosti v príjmoch, vo vzdelaní, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti a ku konaniu pred súdmi. Rovnako je proti nerovnosti medzi ženami a mužmi, medzi mladými a dospelými a proti nerovnakému zaobchádzaniu s etnickými menšinami. Podobne ako francúzsky premiér Lionel Jospin, aj Lagos vystúpil s heslom "trhové hospodárstvo áno, trhovú spoločnosť nie".

Jeho humanistickú víziu pre Chile asi najviac vystihujú slová: "Každý z nás má sny. Ten môj sen je o Chile, kde bude prevládať rovnosť v zákone a v zaobchádzaní, kde sa budú všetci ľudia navzájom rešpektovať bez ohľadu na pôvod alebo farbu, kde sa otvoria široké horizonty pre ženy, deti, mladú generáciu, kde ten najslabší nebude ponechaný sám na seba. Snívam o Chile silnom a šľachetnom. Otvorenom a tolerantnom. S demokratickými inšitúciami, ktoré povzbudia k účasti. O jednotnej spoločnosti. O slušnej a solidárnej krajine."

Autorka (1975) je viceprezidentka MDĽ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama