Predohra česko-slovenskej "nežnej revolúcie"

V novembri 1989 sa Československá socialistická republika naozaj stáva "kolom v plote", ako to vo svojom povestnom prejave na Hrádečku povedal generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Berlínsky múr padol, Maďarsko už nebolo ľudovou republikou, v Poľsku bola pri moci vláda zložená z predstaviteľov bývalej opozície...
Počet zobrazení: 1715

V novembri 1989 sa Československá socialistická republika naozaj stáva "kolom v plote", ako to vo svojom povestnom prejave na Hrádečku povedal generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Berlínsky múr padol, Maďarsko už nebolo ľudovou republikou, v Poľsku bola pri moci vláda zložená z predstaviteľov bývalej opozície...

Aj v Československu bolo na jeseň roku 1989 jasné, že "to" čoskoro príde, otázne bolo už iba "ako". Boli zrejmé signály, že vedenie KSČ je rozštiepené. Nielen pre radových členov, ale aj pre časť vedenia bol už neprijateľný jeden z organizátorov kolaborantskej, tzv. robotnícko-roľníckej vlády z augusta 1968 a masových čistiek z roku 1970, Miloš Jakeš. Dodnes ostalo záhadou, kto zhotovil a po krajine rozšíril videozáznam jeho prejavu, kde sa prezentoval ako obmedzenec nechápajúci situáciu smerujúcu k výbuchu.

Z manifestu Niekoľko viet

Prvé mesiace roku 1989 znova a jasne ukázali, že hoci sa súčasné československé vedenie veľmi často zaklína slovami "prestavba" a "demokratizácia", v skutočnosti sa dosť zúfalo vzpiera voči všetkému, čo demokraciu vytvára alebo čo ju aspoň vzdialene pripomína. Petície a iniciatívy občanov, ktoré samo neorganizovalo, odmieta ako "nátlakové akcie"; odlišné politické názory odsudzuje ako "antisocialistické" a "nepriateľské"; pokojné ľudové zhromaždenia rozháňa, do prípravy nových zákonov nedovoľuje verejnosti hovoriť. Tieto mesiace však zároveň ukázali, že občianska verejnosť sa už vymaňuje z letargie a že stále viac ľudí má odvahu verejne prejaviť svoju túžbu po politických zmenách. Pohyb v spoločnosti sa tak začína čoraz povážlivejšie zrážať s nehybnosťou moci, rastie spoločenské napätie a začína hroziť nebezpečenstvo otvorenej krízy. Takúto krízu si nik z nás neželá. Preto vyzývame vedenie našej krajiny, aby pochopilo, že prišiel čas na skutočné a dôkladné systémové zmeny a že sú možné a môžu mať úspech iba vtedy, ak im bude predchádzať naozaj slobodná a demokratická diskusia. Prvým krokom k akýmkoľvek zmysluplným zmenám, novou ústavou počínajúc a ekonomickou reformou končiac, musí byť teda zásadná zmena spoločenskej klímy v našej krajine, do ktorej sa musí vrátiť duch slobody, dôvery, tolerancie a plurality...

Václav Havel pre poľský denník Gazeta Wyborcza 8. októbra 1989

Václav Havel zdôraznil nebezpečenstvo krvavej konfrontácie, ktoré podľa neho v ČSSR hrozilo v auguste pri príležitosti 21. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Podľa jeho názoru ovzdušie niekoľko dní pred výročím bolo také napäté, že sa mohla odohrať tragédia. Nasadenie zbraní poriadkovými silami bolo najpravdepodobnejším finále hysterickej kampane, ktorú viedli hromadné oznamovacie prostriedky. Preto som vyzval k pokoju, hoci som si bol vedomý, že sa moja výzva všetkým nepáčila.

Po dlhodobom prenasledovaní signatárov manifestu Niekoľko viet sa vláda rozhodla pre neočakávané gesto - prijala petíciu podpísanú 22 osobami, ktorá je pokračovaním Niekoľkých viet. Môže reakcia vedúcich orgánov znamenať prelom?

Kampaň ohováračiek a vyhrážok na adresu opozície sa zo dňa na deň skončila a propaganda nabrala zmierlivejší tón (údajne po intervenciách z Moskvy, ale môžu to byť iba klebety). Začalo sa však policajné šikanovanie signatárov dokumentu Niekoľko viet... Teraz sa najmenej proti 50 ľuďom vedie vyšetrovanie za rozširovanie manifestu a zbieranie podpisov. Takéto chaotické a neskoordinované ťahy sú vždy znamením krízy vo vedúcich orgánoch. Na budúci týždeň sa má navyše konať zasadnutie ÚV KSČ, na ktorom sa môžu uskutočniť nejaké personálne zmeny a jednotlivé skupiny vo vedení strany preto volia vyčkávací postoj.

V porovnaní s rýchlymi zmenami v celom našom bloku Československo budí dojem oázy stagnácie. Týka sa to nielen vedúcich orgánov, ale do značnej miery aj spoločnosti.

Po roku 1968 bola spoločnosť vystavená systematickej demoralizácii a rozdrobovaniu. V porovnaní s inými krajinami tábora má navyše stále ešte pomerne vysokú životnú úroveň. Myslím však, že pasivita je iba jednou z tvárí československej spoločnosti. V krajných situáciách už niekoľko ráz zo dňa na deň odhalila úplne inú tvár. Ostatne, už samotná jej aktivita v posledných piatich rokoch je prekvapujúco novým prvkom. Nemáme samozrejme žiadne veľké masové spoločenské hnutie, ale ľudia sa už prestali báť verejne vyjadrovať svoje názory. Som presvedčený, že je to iba začiatok.

Nedávno si dostal odpoveď Tadeusza Mazowieckého na svoju výzvu v prípade Miroslava Kusého a Jána Čarnogurského.

Bol som veľmi potešený, keď mi prvý tajomník poľského veľvyslanectva priniesol list od pána Mazowieckého, a to nielen preto, že to bol v mojom živote prvý list od premiéra. Najväčšiu radosť som mal z uistenia, že osud mojich uväznených priateľov je mu blízky, a že v tejto veci podnikne príslušné kroky, o ktorých vo svojom liste píše konkrétnejšie.

Vezmi so sebou kvet

Z letáku rozširovaného v Prahe pred 17. novembrom 1989

17. novembra si pripomenieme 50. výročie slávnych i tragických udalostí...

Nechceme iba pietne spomínať na vtedajšie tragické udalosti, ale sa chceme aktívne prihlásiť k ideálom slobody a pravdy, za ktoré ich účastníci obetovali životy. Pretože aj dnes sú tieto ideály vážne ohrozené a my sa nechceme dať zahanbiť svojimi vysokoškolskými kolegami, ktorí za ne pred 50 rokmi odvážne vystúpili.

Dňa 17. novembra po 16. hodine preto pôjdeme od Patologického ústavu na Albertove, odkiaľ vyšiel pohrebný sprievod Jana Opletala, cez Karlovo námestie, Štěpánsku ulicu do Opletalovej ulice, kde v parku pred Hlavnou stanicou položením kvetov pietny akt ukončíme.

Vyhlásenie študentov pražských vysokých škôl

Dokument ohlasujúci štrajk študentov, ku ktorému sa o niekoľko dní prihlásili všetky vysoké školy v ČSSR: Pod vplyvom udalostí z piatka, 17. novembra 1989, keď bola v centre Prahy brutálne potlačená pokojná demonštrácia pražských študentov, nevidíme už inú cestu ako vyjadriť svoj nesúhlas a zdesenie nad súčasnou vnútropolitickou situáciou v našej krajine, a preto vstupujeme do týždenného štrajku s týmito požiadavkami:

 1. Žiadame ustanovenie nezávislej vyšetrovacej komisie Federálneho zhromaždenia s účasťou zástupcov štrajkových výborov VŠ a zástupcov ostatných občianskych iniciatív.
 2. Okamžité potrestanie osôb zodpovedných za rozpútanie pražského masakra a jeho priamych vykonávateľov. Zverejnenie mien a funkcií. Zároveň žiadame zverejnenie pravdivého svedectva očitých svedkov o zdravotnom stave hospitalizovaných.
 3. Vyzývame pracovníkov všetkých oznamovacích prostriedkov, aby sa nepodieľali na šírení nepravdivých informácií o súčasnom dianí v ČSSR.
 4. Okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a zastavenie trestného stíhania nespravodlivo obvinených.
 5. Žiadame legalizáciu Lidových novín a všetkých nezávislých tlačovín.
 6. Začatie účinného dialógu so všetkými zložkami spoločnosti bez výnimiek.
 7. Žiadame, aby ústavou zaručené zhromažďovacie právo nebolo fakticky znemožnené vykonávacími predpismi. Tieto predpisy musia byť zrušené.
 8. Žiadame uverejnenie tohto vyhlásenia a pravdivé priebežné informovanie verejnosti o prebiehajúcom študentskom štrajku.
 9. Ďalej žiadame, aby toto naše prehlásenie bolo prediskutované v živom vysielaní Československej televízie s účasťou zástupcov štrajkových výborov VŠ.
 10. Vyzývame všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajný stav v našom štáte, aby vyjadrili svoj odpor generálnym štrajkom 27.11. 1989 od 12.00-14.00.
 11. Obraciame sa na pedagógov všetkých škôl so žiadosťou o materiálnu podporu.

Z hesiel na transparentoch študentského pochodu 17. novembra 1989

Na Vianoce slobodu! Možno príde aj kúzelník. Študenti všetkých fakúlt, spojte sa! Študenti, už nikdy o nás bez nás! Európu bez politických väzňov. Prestaňte biť študentov. Rešpektujme akademické slobody! Nechceme Miloša! Zrušte výuku marxizmu-leninizmu! Bez tolerancie niet slobody. Lidové noviny študentom! Nezávislý zväz študentov. Buďte realisti, žiadajte nemožné! Pravdu o našich dejinách! Jan Opletal - Jan Palach. Nechceme byť kôl v plote. Chceme novú vládu. Chceme náhradnú vojenskú službu. Lží bolo už dosť. Načo sa učiť nezmysly. Slobod nú republiku v slobodnej Európe! Demisiu dinosaurov!

Vlády ČSSR, ČSR a SSR k udalostiam 17. novembra 1989

Zo stanoviska prijatého na mimoriadnej plenárnej schôdzi vlád ČSSR, ČSR a SSR zo dňa 20. novembra 1989:

...Sme pre čestnú poctivú politiku. Odmietame preto provokácie. Nechceme ísť cestou konfrontácie, ktorú sa nám pokúšajú vnútiť určité protisocialistické živly. Žiadna vláda v právnom štáte však nemôže trpieť porušovanie ústavy a zákonov svojej krajiny. Preto vlády ČSSR, ČSR a SSR súhlasia s opatreniami, ktoré mali za cieľ obnoviť poriadok, chrániť majetok a životy občanov....

Vlády ČSSR, ČSR a SSR sa obracajú k študujúcej mládeži s výzvou, aby chápala zložité procesy vo všetkých súvislostiach, aby nepodliehala ilúziám o možnosti jednoduchých riešení zložitých otázok... Rovnako sa tak obraciame na náš umelecký front. Ľudu tejto krajiny môžu byť prospešní iba tí, ktorí tvorivými, ale nie deštruktívnymi činmi pomáhajú spoločenskému vývoju.

Vlády ČSSR, ČSR a SSR budú v súlade so svojimi ústavnými povinnosťami energicky chrániť záujmy socialistickej spoločnosti i zákonné práva občanov ČSSR.

Keď sa skončil sprievod

Z článku denníka Mladá fronta z 18. novembra 1989 o udalostiach na Národní třídě:

Masové zhromaždenie v Prahe zneužila skupina osôb smutne známych z rôznych protispoločenských vystúpení v minulom období. Vykrikovala heslá hanobiace socialistický štát, ústavných činiteľov a predstaviteľov strany a štátu. Znova dokázala, že jej nejde o dialóg, o prestavbu a demokratizáciu, ale o destabilizáciu, narušenie a rozvrat spoločenského života. Zhromaždenie chceli využiť pre svoje osobné ambície aj niektorí známi exponenti z obdobia krízy 1968-1969. Vzhľadom na to, že pokusy o protispoločenské vystúpenie, ku ktorému boli strhnutí ďalší ľudia, pokračovali aj po skončení spomienkovej akcie, boli poriadkové jednotky nútené prijať opatrenia k zaisteniu pokoja.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984