Reklama
Reklama

Obsah autora

V dejinách sa vraj všetky významné udalosti opakujú: raz ako tragédia, druhý raz ako fraška. Možno je to tak, možno to tak kedysi aj bolo. Sledujúc súčasné dianie to vyzerá skôr tak, že udalosti sa síce opakujú, ale opakujú sa ako frašky. Uvážme len: titulky svetových ako aj provinčných médií nám ako novinku oznamujú všadeprítomný tlak ruskej propagandy. Ruskí hackeri...

Autor prekladu tohto textu si veľmi dobre uvedomuje, kto bol Carl Schmitt a v akých kontextoch bola jeho úvaha o amnestii napísaná. Takže, prosím, nevŕtať! Prekladateľ si tak isto si uvedomuje, že na Slovensku je mnoho právnikov, ktorí inštitútu amnestie rozumejú možno lepšie ako Carl Schmitt. Jeho názory na amnestiu však stoja za to, aby sme o nich aspoň porozmýšľali.

...

Hosťom Klubu Nového slova 7. novembra 2013 bol prof. PhDr. František Novosád, CSc, téma bola zvolená vzhľadom na súčasnú prezentáciu kolektívnej monografie Dejiny sociálneho a politického myslenia. Moderátor Jozef Lysý vyzdvihol jej význam: Po mnohých desaťročiach sa na Slovensku podarilo zostaviť publikáciu dejín sociálnych teórií. Do kolektívnej monografie Dejiny...

Slovenskí politici to radi horúce, radi konflikty zostrujú, radi svojho protivníka diabolizujú. Možno ich týmto nakazil jeden, možno je to choroba všetkých a u jedného sa len výraznejšie prejavuje, možno to patrí k povahe politiky ako takej. Povedzme, že ide o tretí prípad, že totiž konfliktnosť patrí k povahe politiky a niet sa teda čo čudovať ostrým slovám, ktoré tak často...

Čitatelia Slova sa s menom Egona Matznera, profesora finančných vied na Viedenskej technickej univerzite, vedúceho viacerých tvorivých zoskupení, stretávali už niekoľko rokov. Egon Matzner bol stelesnením tých najlepších rakúskych a sociálno-demokratických intelektuálnych tradícií. Analytická precíznosť spojená s humorom a vecnou iróniou mu umožňovala bez zjednodušovania...

Film režiséra Martina Scorseseho Gangy New Yorku má zrejme všetky predpoklady stať sa trhákom. Dobre profilovaný dej, vzostupy a pády ústredných postáv, zápas o moc a osobnú česť, násilie a láska, moc ako samoúčel a moc ako premyslene používaný prostriedok na udržanie poriadku. To všetko je predstavené tak, aby si na svoje prišiel ten, kto sa prišiel len dívať, ale aj ten, kto...

Skoro všetci komentátori sa zhodujú v jednom. V Iraku to vraj dopadlo inak, ako si to washingtonskí stratégovia predstavovali.

Ako prehrali Američania diplomatický spor o možnosť legitimizácie vojenského zásahu v Iraku, tak vraj prehrávajú vojnu o „obraz“ vojny v médiách a do neriešiteľných ťažkostí sa dostali aj na „vojnových javiskách“. Vraj ide o...

Sú voľby, ktorých výsledok viac problémov spôsobuje, ako rieši. Tieto slovenské medzi také určite nepatria. Neoliberálmi zbožňovaná neviditeľná ruka, ktorá sa vraj vždy postará o to, aby zo samostatných individuálnych rozhodnutí predsa len vznikol ako tak rozumný celok, tentoraz zasiahla. A tak vieme, že všetci spolu, i keď si to mnohí z nás nechcú pripustiť, chceme, aby...

Delo Jürgena Habermasa sa na našom myšlienkovom horizonte objavilo vlastne trikrát: vždy ako most k súčasnému mysleniu. V šesťdesiatych rokoch ho vnímali ako most k súčasnosti tí, ktorí sa pokúšali marxizmus vymaniť z politických a priamych ideologických súvislostí, ktorí ho chceli pochopiť ako kritiku, ako reflexiu skutočnosti na úrovni súčasnosti. Prvé knihy J. Habermasa...

Nechajme si reči o dôležitosti vzdelania na slávnostnejšie príležitosti. Odsuňme nabok aj ideologické táranie sprava a zľava o tom, kto má vlastne vyššie školstvo, teda možnosť získať kvalitné vzdelanie a financovať ho: štát alebo jednotlivec.

Vyjdime však z toho, že právo na vzdelanie patrí dnes k základným právam človeka. Má však zmysel...

 

Politika nemá zmysel sama v sebe. Je tu na to, aby riešila problémy, ktoré sú mimo nej. Práve schopnosť pomenovať problémy spoločnosti, navrhovať ich riešenie, presadiť ho, by mala byť meradlom, podľa ktorého by sme mali posudzovať politické kvality strán. To neznamená, že strany by sa mali starať o "dobro pre všetkých". Nakoniec, každá...

 

Na nedostatok politických strán si na Slovensku sťažovať naozaj nemôžeme. Ministerstvo vnútra ich registruje vyše stovky a zrejme ešte túto jeseň ich niekoľko pribudne. Väčšina z nich je úplne neviditeľná, jedinou stopou sú tri či štyri riadky v agentúrnom spravodajstve, možno aj v niektorých denníkoch. Dokonca sa zdá, že na viaceré zo...

 

Demokracia funguje len vtedy, keď o právo riadiť štát súťažia politické strany, ktoré predkladajú vyhranené predstavy o žiaducom stave spoločnosti. Výber medzi variantmi prebieha na pozadí istej zhody o základných hodnotách spoločenstva alebo aspoň o základných pravidlách, ktoré budú súťaž, resp. zápas strán usmerňovať. Politicky zdravá spoločnosť si...

Situácia na slovenskej politickej scéne silne pripomína začiatok deväťdesiatych rokov: všetky strany dnes musia znovu definovať svoju ideovú orientáciu, prehodnotiť spôsob svojej organizácie, vymedziť väzby k možným spojencom i možným protivníkom. Stoja pred úlohou akejsi obnovy. Dôvody sú jasné: doterajšie orientácie, vypracované pre obdobia radikálnych zmien, sa vyčerpali,...

Bojkot zasadaní parlamentu poslancami HZDS ukázal, že tak vládne strany, ako aj opozícia, si vystačia sami. Majú vlastné témy, vlastné problémy, vlastnú vnútornú opozíciu, teraz dokonca aj svoje spôsoby zdržiavania sa v parlamente. Nie je to šťastná situácia a zrejme je aj dôsledkom toho, že rozloženie politických síl v parlamente nereprezentuje rozloženie politickej vôle v...

 

Keby sme chceli vývoj demokracie na Slovensku v poslednom desaťročí charakterizovať čo najstručnejšie, tak asi by sa nám sotva hodil lepší pojem, ktorý použil nemecký sociológ na charakteristiku základného trendu. Ten určuje mentalitu novoveku: ide o pojem odmytologizovania, odkliatia, straty čara.

V spleti týchto procesov, pre ktoré má...

Objavenie sa Smeru na scéne vyvolalo tichú zlosť vo všetkých parlamentných stranách. Robert Fico totiž berie všetkým, berie im to spôsobom, ktorí nepovažujú za férový a berie im to práve vtedy, keď to potrebujú najviac. Blížime sa predsa k polovici volebného obdobia a vtedy preferencie vládnych strán klesajú na minimum už zo samotnej logiky veci. U nás navyše klesajú aj v...

Kedysi, ešte na začiatku deväťdesiatych rokov, bolo možné dosť často stretnúť v strede našich miest skupinky mladých ľudí. Neviem, skadiaľ boli, pretože vtedy sme ešte nepovažovali za potrebné rozlišovať medzi národnosťami, ktoré lákali chodcov na jednoduchú hazardnú hru. Išlo o to uhádnuť, pod ktorým hrnčekom sa nachádza loptička. Zdanlivo...

Aj klasické novoveké sociálne myslenie počíta so stálou prítomnosťou konfliktov v spoločnosti. Pre Thomasa Hobbesa, Johna Locka alebo J. J. Rousseaua je spoločenská harmónia snom, vecou minulosti alebo vecou vzdialenej budúcnosti. Pre prítomnosť musíme počítať s rozpormi, rozdielnymi záujmami, konfliktmi, dokonca s niečím, čo by sme mohli nazvať skrytou občianskou vojnou....

Je celkom možné, že niektorí slovenskí politici už svoju zlatú rybku chytili. Nič nám o tom nepovedali, prečo by aj, želania, ktoré im mala splniť, boli čisto súkromné. Skúsme si však predstaviť, že by politik myslel i na svojich voličov a prial by niečo aj im. Možnože prvým prianím by bolo, aby sa na Slovensku našli ropné pramene, druhým, aby výmenný kurz dolára a koruny bol...

Zdanlivo ide o problém, ktorý sa dotýka len malého počtu ľudí, možno päťdesiatich, možno je ich sto. Právnická fakulta Univerzity Komenského v kľúčových odboroch stráca akreditáciu, stráca právo zabezpečovať doktorandské štúdium a udeľovať vedecko-pedagogické hodnosti docentov a profesorov. Je to otrasná informácia. Predsa Právnická fakulta UK sa vždy považovala za prestížnu...

Na slovenskej politickej scéne je všetko po starom a všetko ináč. Všetko je po starom, predsa stretávame tie isté tváre, ozývajú sa tie isté hlasy, počujeme tie isté reči. Všetko je ináč, pretože dochádza k veľkým posunom vo všetkých častiach politického spektra. Vytvárajú sa nové zoskupenia, niektoré sú už tu, iné svoju existenciu ešte len naznačujú. Zatiaľ sú viditeľnejšie...

Vari nikde sa kvality a nekvality slovenského politického života neprejavujú tak zreteľne, ako práve vo verejných diskusiách politikov. Z hľadiska politika a aj z hľadiska diváka a poslucháča, pre ktorých je relácia určená, nakoniec vždy išlo najprv o "dojem", o istú formu duelu, zápasu. Tento "duel" však má zmysel len vtedy, keď sa nám...

 

Procesy európskej integrácie najčastejšie vnímame v perspektíve ekonómie a práva. Ekonomickým vyjadrením integračných procesov je vytváranie jednotného trhu, európskej meny a jednotného, resp. postupne sa zjednocujúceho právneho a administratívneho systému. Politika vystupuje predovšetkým ako súbor nástrojov, ktorými sa uvoľňuje miesto...

Politológovia, zberatelia politických kuriozít, si pri tvorení prehľadov o vzťahu predsedov k svojim stranám určite prídu na svoje. S akými rozmanitými podobami vzťahov sa tu stretávame. Veľkým zjednodušením by bolo povedať, že každá strana má takého predsedu, akého si zaslúži. Oveľa častejšie sa stretávame s prípadom, že predseda má takú stranu, akú si zaslúži. Veď niekde je...

Stránky