Reklama
Reklama

Obsah autora

Iba málokedy vie, že práve v londýnskom Hyde parku stál Krištáľový palác – miesto, kde sa v roku 1851 uskutočnila prvá svetová výstava. Vzápätí sa podobné ambície objavili prakticky vo všetkých najrozvinutejších krajinách tých čias: Francúzsko, Spojené štáty americké, Rakúsko-Uhorsko... Prestížne výstavy boli frekventované, prístup však čoraz živelnejší a situácia...

„Slovensko patrí medzi prvé krajiny, ktoré sa môžu pochváliť získaním ďalšieho stupňa stavebného povolenia, ktorého proces je na svetovej výstave EXPO Šanghaj mimoriadne prísny a zdĺhavý,“ povedala k protokolárnemu prevzatiu ďalšej stavebnej etapy v našom pavilóne v závere januára 2010 generálna komisárka účasti SR na výstave Ivana Magátová. Na Slovensku nie je veľa ľudí,...

Presun kompetencií na úseku školstva je súčasťou reformy verejnej správy a v jej rámci decentralizácie, teda aj posilňovania územnej samosprávy. Na úseku škôl ide predovšetkým o právomoc zriaďovať a rušiť podľa siete škôl a školských zriadení základné školy, predškolské zariadenia, základné umelecké školy, školské kluby detí, školské jedálne a spravovať ich.

...

Parlament a ministerstvo školstva v ústraní, ministerstvo financií ako záchranca, neštátne subjekty v krutom ohrození a obce v úlohe nenásytnej hydry, ktorá nemá nikdy dosť. Asi tak sú rozdelené roly v dráme o financovaní neštátnych základných umeleckých škôl (ZUŠ) a školských zariadení (ŠZ). Tie zriaďujú obce a samosprávne kraje. Existujú vo vyše 2 300 sídlach Slovenska. V...

Oľga Gáfriková, tlačová tajomníčka a hovorkyňa ZMOS

Narodila sa 29. septembra 1958. V roku 1981 ukončila Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor žurnalistika. Na tej istej fakulte absolvovala aj rigorózne štúdium. V rokoch 1981 - 1990 bola redaktorkou týždenníka Nové slovo, kde sa venovala najmä oblasti pamiatkovej starostlivosti, miestnej...

Po schválení tzv. kompetenčného zákona znie pre predstaviteľov územnej samosprávy jedna z najčastejších otázok takto: "Zákony sú schválené, ste spokojní, nie?" Odpoveď však nie je taká jednoduchá, ako by sa zdalo na prvý pohľad.

Na prijatie zákonov sa musel vyvinúť enormný tlak napriek tomu, že zámer reformovať verejnú správu obsahovalo aj programové...

Projekt verejno-prospešných prác (VPP), ktorý sa začal 1. augusta, je i nie je novým prvkom v riešení slovenského problému číslo jeden: vysokej miery nezamestnanosti. Nové je jeho financovanie.

Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sa vytváranie verejno-prospešných miest hradilo z rozpočtu Národného úradu práce (NÚP), dnes sa hradí z kapitoly štátneho...

Priznám sa, že k reakcii na článok Braňa Ondruša Slovensku hrozí kolaps (SLOVO č. 16/2000) ma nepodnietili ani tak viaceré konštatovania, s ktorými sa nestotožňujem, ale najmä odkazy na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), s ktorým, naopak, sa v mnohom stotožňujem nielen preto, že tam pracujem.

Reforma verejnej správy je celkom iste zložitý komplex...

Tak sme sa dočkali - splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy v polovici januára 2000 zavŕšil spolu so svojím odborným tímom prácu na Koncepcii decentralizácie a modernizácie verejnej správy v SR. Bol to dlho očakávaný dokument, ktorý viacerí posudzovali a hodnotili už pred jeho vznikom.

Čo táto koncepcia naozaj ponúka? Predovšetkým "generálne...

Medzi najväčšie riziká reformy verejnej správy zaradili v uplynulých dvoch mesiacoch účastníci diskusií o nej možné politické zásahy, mysliac tým najmä hrozbu neodborného posudzovania celého komplexu otázok, presadzovanie úzko chápaných záujmov politických subjektov, vytrhávanie jednotlivých návrhov z celkových súvislostí reformy a neznalosť skutočných, hlbokých problémov...

Pod pojmom reforma verejnej správy si väčšina ľudí predstavuje organizačnú zmenu a problémy: ďalšie úrady, nové alebo aspoň iné okresy a kraje, na tú istú vec znovu vynakladané finančné prostriedky, boje o stoličky funkcionárov a úradníkov, zmätok, kým sa nový systém ako-tak vžije. Vtedy sa všetci chytia za hlavu: Zase?! Musí každé práve vládnuce politické zoskupenie takto...