Reklama
Reklama

Archív článkov

Toto centrum sa venuje predovšetkým rómskej mládeži. Medzi jeho aktivity patrí vzdelávanie, komunikácia a poznávanie rómskej kultúry, histórie a iné. Pre Rómov organizuje besedy a semináre o ľudských právach a tolerancii, predovšetkým pre mládež besedy o drogách a plánovanom rodičovstve a podobne. Pri centre pôsobí folklórny súbor Ternipen, ktorý sa zúčastňuje na našich i...

Jiří KŘíŽ Slavní, ale „jiní“ aneb Známe homosexuální osobnosti Autor prináša portréty 22 homosexuálnych osobností, ktoré dosiahli mnohé pracovné úspechy aj napriek problémom so svojou orientáciou. Okrem životopisov Kříž približuje ich partnerský život a ich skúsenosti s homofóbiou. V tejto malej brožúre nájdu čitatelia aj prehľad mien ďalších osobností, ktoré sa orientujú na...

Tento rómsky básnik sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti, okres Poltár. Základnú a strednú školu navštevoval v obci Uhorské neďaleko Poltára. Po ich skončení získal učiteľské vzdelanie na Pedagogickej škole v Krupine. Potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stredoškolský profesor pôsobil šesť rokov na gymnáziu v...

V slovenskej spoločnosti stále pretrváva diskriminácia homosexuálov a ignorovanie ich práv. Ľudia, ktorí sú orientovaní na osoby rovnakého pohlavia, sa stretávajú vo svojom okolí s ponižovaním a o ich požiadavky neprejavujú záujem ani politici. Pre Slovensko je hanba, že naši poslanci ešte stále neprijali antidiskriminačný zákon a homosexuálne partnerské zväzky nie sú...

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi nemohli poskytnúť informácie o Ľuďoch proti rasizmu, a to konkrétne, koľko nás je a či Vám píšu skôr raperi alebo punkáči. Mimochodom, aj ja som sa stal obeťou útoku. Bolo to 28. júna minulého roku na konci školského roka, keď sme šli pre vysvedčenie. Išiel som do školy po jednej uličke, keď ma niekto surovo kopol zozadu do...

Slovenská republika je multikulturálna krajina s množstvom národnostných menšín, žijúcich na jej území. Spôsobené to je tým, že naša krajina bola križovatkou medzi severom a juhom i východom a západom. Dôkazom tohto je aj historicky prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov v samostatnej Slovenskej republike, ktoré uskutočnil Štatistický úrad SR 26. mája 2001. Na základe tohto...

V bratislavskej krčme U Matúša si vo februári roku 1997 skupina kamarátov z dvoch študentských organizácií rezervovala jednu miestnosť. Nevedeli, že ide o miesto, kde sa stretávajú mladí neonacisti, a tak tam prišli spolu s nimi aj praktikanti tmavej pleti z Indie a Južnej Afriky. Ich spoločné stretnutie malo priateľskú atmosféru, pokiaľ nedošlo k nečakanému incidentu. Keď ich...

Občianske združenie Ľudia proti rasizmu sa stane národným monitorovacím centrom v rámci Európskeho monitorovacieho centra rasizmu a xenofóbie (EUMC). Túto prestížnu inštitúciu pre monitoring rasizmu zriadili štáty Európskej únie a manažuje sieť národných monitorovacích centier rasizmu a xenofóbie - RAXEN, ktorá pracuje vo všetkých štátoch Európskej únie. V súvislosti s...

Kultúrno-výchovná organizácia Komunitné Centrum ROMA ZEMPLÍN sa usiluje o zdokonalenie, rozvoj a zachovanie rómskej kultúry v oblasti Zemplína. Jej členovia sa venujú talentovanej rómskej mládeži a prostredníctvom prednášok a besied vedú Rómov k poznaniu vlastnej histórie. Pomáhajú im zvyšovať životnú úroveň, kultúru bývania, pocit zodpovednosti za životné prostredie a podobne...

Ingrid Antalová Chaos Totalos - Správa z geta Riaditeľka Nadácie Milana Šimečku posielala svojim blízkym priateľom elektronickou poštou listy, v ktorých im opísala svoje zážitky a dojmy z rómskej osady v Hrminciach, ktorú navštívila v roku 2001. Približuje v nich aj prácu samotných obyvateľov komunity. Čitatelia sa môžu dozvedieť, s akými problémami sa každodenne stretávali a...

Občianske združenie Existencia Banská Bystrica pripravuje v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Sloboda zvierat, Ľudia proti rasizmu, Vlk, Food not bombs a s Československou anarchistickou federáciou hudobný festival propagujúci slobodu zvierat, ekológiu a ľudské práva. Uskutoční sa 22. - 23. augusta na Dubníku pri Žiari nad Hronom. Počas dvoch dní vystúpia na tomto...

Steven Spielberg sa narodil 18. decembra 1947 v Cincinnati v židovskej rodine. Aj keď jeho rodičia nemali šťastné manželstvo a ustavične sa hádali, Steven utekal do svojho sveta fantázie. Ako dvanásťročný objavil otcovu 8 mm kameru a úplne sa jej zmocnil. Nakrúcal zrážku svojich vláčikov, nočnú oblohu i neporiadok v kuchyni. So spolužiakmi nakrútil ako štrnásťročný...

Na Slovensku pracuje veľa mimovládnych organizácií, združení či spolkov, ktoré sa zaoberajú rasizmom, právami menšín, ľudskými právami a podobne. Činnosť niektorých z nich je natoľko bohatá, že všetky aktivity si vyžadujú veľa času. V takýchto organizáciách často pracuje len niekoľko ľudí a tí by ocenili pomoc, ktorá by im prácu urýchlila, uľahčila a skvalitnila. Aktivisti či...

Národný socializmus. Tento magický a zároveň taký sprofanovaný politologický pojem má dve „výhody“: spája kolektívny prvok národa a triedy, a zároveň si svojou historickou tradíciou nárokuje nadregionálne pochopenie. Práve národný socializmus v novom prevedení - neonacizmus - rozširuje rady svojich stúpencov aj na Slovensku. Neonacizmus čerpá svoju ideológiu z nemeckého...

V máji roku 1997 sa 70-ročná žena vybrala na poštu v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Keď kráčala smerom k pošte, pred ňou šiel muž tmavej farby pleti - Afričan. Po chvíľke si všimla, že z neďalekej pizzerie náhle vybehla skupina asi siedmich mladých neonacistov a smerovala tiež na poštu. Len čo došli k nej, piati z nich zostali čakať vonku a dvaja vošli dnu. Jeden z...

K šíreniu rasizmu a fašizmu na neonacistických internetových stránkach, ktoré donedávna boli na slovenských serveroch, pribudla výzva na napadnutie ľudí na novej stránke. Zatiaľ neznámi páchatelia ju umiestnili na ruskom serveri a uverejnili na nej zoznam mien a adries dvadsiatich ôsmich „nepriateľov“, ktorých život je teraz ohrozený! Vzhľadom na to, že pri niektorých menách je...

Autor