Reklama
Reklama

Dezider Banga

Tento rómsky básnik sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti, okres Poltár. Základnú a strednú školu navštevoval v obci Uhorské neďaleko Poltára. Po ich skončení získal učiteľské vzdelanie na Pedagogickej škole v Krupine. Potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Počet zobrazení: 864

Tento rómsky básnik sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti, okres Poltár. Základnú a strednú školu navštevoval v obci Uhorské neďaleko Poltára. Po ich skončení získal učiteľské vzdelanie na Pedagogickej škole v Krupine. Potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stredoškolský profesor pôsobil šesť rokov na gymnáziu v Trebišove a okrem tejto profesie si vyskúšal aj prácu v médiách. Desať rokov bol dramaturgom Literárnej redakcie Slovenskej televízie v Košiciach. Roku 1979 odišiel do Bratislavy a stal sa redaktorom a od roku 1986 šéfredaktorom spoločenského mesačníka Nová cesta, kde pôsobil až do zániku periodika v roku 1990. Potom sa stal predsedom občianskeho združenia Romani kultura a šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Romana a detského časopisu Luludi, ktoré vydáva toto združenie rómskeho etnika v Slovenskej republike. V súčasnosti podniká v oblasti polygrafického priemyslu - je majiteľom kníhtlačiarne. Žije v Bratislave. K jeho básnickým zbierkam patria: Záružlie a lekno (1967), Rozhovory s nocou (1970), Modrá búrka (1970), Horiaca višňa (1983), Slnečný vánok (1999). Vyšli mu aj dva výbery z poézie: Magnólie zhasínajú (1989) a Lyrika (1992). Medzi Bangove antológie patria Pieseň nad vetrom (1964 - antológia rómskej ľudovej poézie), Čierny vlas (1970 - výber z rómskych ľudových rozprávok), Paramisa (1993 - antológia rómskych ľudových rozprávok), Verše z vrbiny (1993 - antológia rómskej umelej poézie). Televíznu tvorbu pre deti a mládež predstavujú: Epaš (1969), Buroviarko (1971), Barborkin pavúk, Čierny vlas, Rozprávky z dlane, Tehliar a kráľ (všetky 1972), Slimáčik bubienok (1977), Dievča s ružami v šľapajach (1978), Rozprávky z lúky (1979).

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama