Reklama
Reklama

Pošlite list biskupom a vláde

V slovenskej spoločnosti stále pretrváva diskriminácia homosexuálov a ignorovanie ich práv. Ľudia, ktorí sú orientovaní na osoby rovnakého pohlavia, sa stretávajú vo svojom okolí s ponižovaním a o ich požiadavky neprejavujú záujem ani politici. Pre Slovensko je hanba, že naši poslanci ešte stále neprijali antidiskriminačný zákon a homosexuálne partnerské zväzky nie sú rešpektované tak ako heterosexuálne.
Počet zobrazení: 503
04_tip pre aktivistov-m.JPG

V slovenskej spoločnosti stále pretrváva diskriminácia homosexuálov a ignorovanie ich práv. Ľudia, ktorí sú orientovaní na osoby rovnakého pohlavia, sa stretávajú vo svojom okolí s ponižovaním a o ich požiadavky neprejavujú záujem ani politici. Pre Slovensko je hanba, že naši poslanci ešte stále neprijali antidiskriminačný zákon a homosexuálne partnerské zväzky nie sú rešpektované tak ako heterosexuálne. Niektorými svojimi vyjadreniami a postojmi podporuje diskrimináciu aj katolícka cirkev a niektoré „kresťanské“ politické strany, hlásiace sa ku konzervatívnej ideológii. Jedným zo spôsobov, ako vyjadriť nespokojnosť s nimi, je poslať z internetovej stránky Mladých sociálnych demokratov www.mladi.sk list predstaviteľom Konferencie biskupov Slovenska a vlády SR. Ak súhlasíte s jeho obsahom, stačí vypísať len vaše meno a odoslať ho. Táto iniciatíva okrem toho, že vyjadruje nesúhlas s diskrimináciou gejov a lesieb, má za cieľ podporiť myšlienku plánovaného rodičovstva, potreby sexuálnej výchovy na školách a zodpovedného sexuálneho správania sa, predovšetkým v súvislosti s AIDS. V neposlednom rade chce upozorniť aj na to, že charakter štátu sa pod tlakom niektorých politických strán čoraz väčšmi vzdáva svojho svetského charakteru, čo znepokojuje najmä tých, ktorí sa nehlásia k nijakej cirkvi. O tejto iniciatíve informujte aj svojich známych a priateľov a požiadajte ich, aby o nej informovali ďalších. Samozrejme, z vlastnej iniciatívy môžete vyjadriť svoj nesúhlas s krokmi cirkvi aj inými spôsobmi.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama