Reklama
Reklama

ĽPR sa stanú národným monitorovacím centrom

Občianske združenie Ľudia proti rasizmu sa stane národným monitorovacím centrom v rámci Európskeho monitorovacieho centra rasizmu a xenofóbie (EUMC). Túto prestížnu inštitúciu pre monitoring rasizmu zriadili štáty Európskej únie a manažuje sieť národných monitorovacích centier rasizmu a xenofóbie - RAXEN, ktorá pracuje vo všetkých štátoch Európskej únie.
Počet zobrazení: 492
01+hlavna+spravaX-m.jpg

Občianske združenie Ľudia proti rasizmu sa stane národným monitorovacím centrom v rámci Európskeho monitorovacieho centra rasizmu a xenofóbie (EUMC). Túto prestížnu inštitúciu pre monitoring rasizmu zriadili štáty Európskej únie a manažuje sieť národných monitorovacích centier rasizmu a xenofóbie - RAXEN, ktorá pracuje vo všetkých štátoch Európskej únie. V súvislosti s rozširovaním Európskej únie EUMC vypísalo konkurzy na svoje nové centrá v desiatich krajinách, ktoré sa stanú novými členmi EÚ. Na Slovensku ho vyhralo práve naše združenie. „Znamená to pre nás výrazný krok vpred. Posilňuje vplyv našej organizácie a zvyšuje dosah našich aktivít. Je to rovnako ocenenie našej doterajšej práce,“ komentuje úspech Marcela Piloušková, predsedníčka združenia. Hlavnou úlohou novozriadených centier bude zber údajov o aktivitách, organizáciách a publikáciách zameraných na boj proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii na Slovensku. Takáto databáza umožní zefektívniť činnosť zameranú proti rasizmu, ktorú v súčasnosti vykonávame a zlepšiť koordináciu všetkých takýchto aktivít. Pri tomto projekte budeme spolupracovať s viacerými renomovanými inštitúciami a subjektmi, ako napr. Inštitút pre verejné otázky, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity SR, sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR, Ministerstvo vnútra SR a iné. V polovici septembra sa uskutoční prvé stretnutie zástupcov novovytvorených centier s predstaviteľmi EUMC. Ľudia proti rasizmu vznikli ako iniciatíva v roku 1997 a naša činnosť sa zameriava na boj proti mäkkému, tvrdému a inštitucionálnemu rasizmu. Stali sme sa partnerom vlády a členom Komisie ministerstva vnútra pre riešenie rasovo motivovanej trestnej činnosti. Venujeme sa analýze a monitoringu neonacistického hnutia na Slovensku, iniciujeme stíhania prípadov rasového násilia a propagácie fašizmu, poskytujeme právnu pomoc obetiam rasových útokov, pripomienkujeme legislatívu a podobne.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama