Čestný doktorát MGIMO Miroslavovi Lajčákovi

Počet zobrazení: 3690

Dňa 9. októbra sa uskutočnilo slávnostné udelenie čestného doktorátu Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, absolventovi Fakulty medzinárodných vzťahov z roku 1987 Miroslavovi Lajčákovi. M. Lajčák sa stretol s vedením Univerzity a predniesol študentom a vyučujúcim doktorskú prednášku.

Rektor A. V. Torkunov pri predstavovaní hosťa prítomným pripomenul, že na MGIMO často prichádzajú zahraniční hostia, ale dnešný hosť je výnimočný „nielen preto, že pán Lajčák stojí na čele Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, s ktorou má náš štát dobré partnerské vzťahy, ale aj preto, že M. Lajčák je absolventom našej rodnej univerzity, preto ho vítame mimoriadne srdečne a s mimoriadnym potešením“. Anatolij Vasilievič povedal o pozoruhodnej životnej ceste úspešného diplomata, politika, štátneho činiteľa, ktorú má za sebou M. Lajčák. „Samozrejme, medzi našimi absolventmi sú viacerí ministri zahraničných vecí, ale ešte sme nemali absolventa, ktorý by bol predsedom Valného zhromaždenia OSN, a pán Lajčák len nedávno skončil svoje pôsobenie v tejto funkcii. Sme hrdí na našich slovenských absolventov: dvaja námestníci M. Lajčáka sú absolventmi MGIMO, a rovnako aj mnohí slovenskí veľvyslanci,“ dodal rektor.

m._lajcak_2016.jpg
Miroslav Lajčák. Foto: EU2016 SK

Potom za zvukov hymny Gaudeamus A. V. Torkunov vyhlásil uznesenie Vedeckej rady Univerzity o udelení titulu Čestného doktora MGIMO M. Lajčákovi, odovzdal hosťovi talár a diplom a udelil mu slovo na prednesenie tradičnej doktorskej prednášky.

M. Lajčák zdôraznil: „Udelenie čestného doktorátu MGIMO je pre mňa obrovská česť a radosť, a táto radosť je o to väčšia, že sa nachádzam na pôde svojej alma mater. Skončil som štúdium na MGIMO pred 31 rokmi a denne používam vedomosti a skúsenosti, ktoré som tu nadobudol.“

Doktor honoris causa MGIMO povedal, že štúdium na Univerzite je pre neho predovšetkým prvotriedne vzdelanie, ale aj čas osobnostných a historických zmien. Spomenul, že jeho prvá diplomatická cesta viedla do Moskvy: „Tak sa prihodilo, že v roku 1991 som odišiel z Československa do Sovietskeho zväzu, a v roku 1993 som sa vrátil z Ruska na Slovensko. Naučilo ma to neprijímať veci ako raz a navždy dané, rozmýšľať o príčinách a následkoch. A toto vám chcem dať ako svoju prvú radu,“ povedal minister študentom Univerzity, „nevnímajte svet len v čiernobielych farbách, preciťujte jeho komplexnosť.“ M. Lajčák vyzdvihol, že nesieme zodpovednosť za našu planétu, ktorú tak systematicky ničíme, za budúce generácie, za rozvoj nielen svojho štátu, a to nielen voči občanom svojej krajiny, ale aj voči celému medzinárodnému spoločenstvu. „Moja druhá rada: zachovávajte v pamäti a buďte zodpovední. Ako kapitán opúšťa loď ako posledný, tak aj vy buďte poslední, čo opustia rokovací stôl, a prví, čo sa zaň posadia,“ povedal minister.

Apeloval tiež, aby sa nezabúdalo na princíp multilateralizmu v medzinárodných vzťahoch a na ten systém inštitúcií, ktorý pomohol stabilizovať situáciu po druhej svetovej vojne. „Globálne výzvy súčasnosti sa dajú prekonať iba spolu, potrebné sú dôsledné a skoordinované kroky zo strany celého medzinárodného spoločenstva. Moja tretia rada: chápte sa navzájom. Cestou k pochopeniu sú vedomosti a najlepšou formou nadobúdania vedomostí je vzdelanie, ktoré vedie k prekonávaniu predsudkov. Nevedomosť je totiž živnou pôdou strachu, strach rodí nenávisť a nenávisť rodí konflikty,“ zdôraznil M. Lajčák.

Na konci svojho prejavu dal čestný doktor MGIMO študentom ešte jednu radu: „Moja štvrtá rada znie: Vážte si. Vážte si svoju alma mater: MGIMO nie je len diplom, je to v prvom rade spoločenstvo ľudí. Vážte si vzdelanie a vedu, dejiny a fakty, vážte si svojich pedagógov, ktorí vám odovzdávajú svoje vedomosti, vážte si svojich spolužiakov, veď ste na MGIMO, nikto nevie, kto z nich sa v budúcnosti stane ministrom.“

Po skončení doktorskej prednášky sa ako obvykle uskutočnila diskusia s množstvom otázok a odpovedí.

V súlade s pravidlami udeľovania čestného titulu Doctor honoris causa MGIMO tento titul dostali mnohí vynikajúci zahraniční štátnici, politici a spoločenskí činitelia, diplomati, ale aj vedci pôsobiaci v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Zdroj:Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984