Nahrávka Denníka N je vytrhnutá z kontextu

Počet zobrazení: 4941

Stanovisko k zverejneniu nahrávky zo stretnutia predsedu URSO s členmi Asociácie vodárenských spoločností.

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) nemala žiadnu informáciu o zriadení zvukového záznamu zo stretnutia so zástupcami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rokovanie zvolal samotný úrad na základe požiadavky Asociácie vodárenských spoločností, ktorého cieľom bolo zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v rezorte vodného hospodárstva v oblasti dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Išlo predovšetkým o analýzu novej vyhlášky a zadefinovanie pojmov použitých v nej. Nie je pravda, že predseda úradu navádzal vodárenské spoločnosti na zvyšovanie cien. Zverejnená nahrávka je vytrhnutá z kontextu záverov uvedeného rokovania.

Asociácia vodárenských spoločností je otvorená organizácia, ktorej cieľom je skvalitňovanie služieb v oblasti zásobovania obyvateľov pitnou vodu a odvádzaní a čistení odpadových vôd. Nahrávka, ktorú dňa 3. februára 2017 zverejnil Denník N, nezobrazuje skutočný priebeh rokovania zástupcov AVS s vedúcimi predstaviteľmi URSO. Medializované preceňovanie majetku spoločností bolo uvedené len ako jedna z možností ako zabezpečiť finančné zdroje na obnovu jestvujúcich inžinierskych sietí a dofinancovanie výstavby nových projektov na rozvoj vodárenskej infraštruktúry, čo súvisí s plnením požiadaviek Európskej komisie voči Slovensku pri vstupe do EÚ.

Členovia AVS sa stretávajú s nedostatkom informovanosti úradu, čo súvisí s absenciou zástupcu z radu vodohospodárov v Regulačnej rade.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984