Reklama
Reklama

Skanska, Devín a Alvastra

„Výborné architektonické riešenie celej štvrte a dôsledné prelínanie pôvabných viladomov s okolitou prírodou dodáva projektu Viladomy Devín punc naozajstnej výnimočnosti a exkluzivity.
Počet zobrazení: 571

„Výborné architektonické riešenie celej štvrte a dôsledné prelínanie pôvabných viladomov s okolitou prírodou dodáva projektu Viladomy Devín punc naozajstnej výnimočnosti a exkluzivity. Viladomy Devín sa pýšia nielen výnimočnou lokalitou...“ uvádza internetová stránka firmy Skanska. „Výstavba v Devíne sa až doposiaľ riadila prísnymi podmienkami pamiatkarov. Tomu sa vo všetkých smeroch prieči projekt viladomov. Skanska plánuje postaviť sídlisko pozostávajúce z 23 štvorposchodových viladomov, ktorých architektúra vážne naruší celkový vzhľad Devína. ...Sídlisko má stáť v ochrannom pásme tretieho stupňa, v tesnej blízkosti lesostepi, pre ktorú platí štvrtý stupeň ochrany prírody,“ uvádza sa v tlačovej správe starostky Devína. Mohlo by ísť „obyčajný“ prípad, v ktorom nespokojní obyvatelia nesúhlasia s projektom developera, keby nešlo o Devín. Ak totiž existuje niečo ako národné povedomie, musí sa nevyhnutne spájať práve s týmto miestom. Nemusí ísť ani tak o národnú hrdosť, stačí pocit dávnej histórie a kontinuity, spolupatričnosti k priestoru, v ktorom žijeme, z ktorého vzniká potreba chrániť. Devín je národným symbolom. Švédsko, krajina, kde sídli materská firma Skanska, má internetovú stránku vlastných pamätihodností. Sú krásne a reprezentujú svojbytnosť švédskej kultúry. Preklikal som ich všetky – niekoľko desiatok – a čuduj sa svete, nikde v okolí žiadne viladomy. Možno Skanska aj vo Švédsku navrhla ich „modernizáciu“ výstavbou nejakého toho malebného sídliska a neuspela len preto, že nikto nie je doma prorokom. Skôr je však pravda, že to firmu ani nenapadlo. A pritom napríklad taká Alvastra – ruiny kláštora z 12. storočia, prírodnou scenériou nápadne pripomína lokalitu Devína. Kopcovitý terén priam láka postaviť na nich „pôvabné viladomy s puncom naozajstnej výnimočnosti a exkluzivity“. Našťastie je Slovensko krajinou neobmedzených možností, a tak už Skanska stihla uskutočniť „šetrné odstránenie náletovej zelene a zanedbaných krovinatých porastov“ a rozbehnúť kanalizačné práce. Na všetko má vybavenú pečiatku príslušných štátnych orgánov. Mimochodom, podľa údajov, ktoré poskytla pani starostka, by sa firma mohla začať špecializovať iným smerom ako doteraz. Zrejme nikto totiž nedokáže komunikovať so slovenskými úradmi tak, ako to dokáže Skanska. Ak by sa s takou vervou pustila do agendy verejného ochrancu ľudských práv, tento úrad by bol na Slovensku za dva týždne zbytočný. Napriek niekoľkoročným protestom väčšiny občanov Devína má totiž Skanska príslušné úrady na svojej strane. A čo vláda? Zatiaľ sa tejto kauze venovať nestíha. Zdá sa, že ju celkom zaneprázdňuje agenda Matice slovenskej. A to je viac než smutné. Už sme zvykli, že Ján Slota najprv s dešpektom vyhlási, že Maďari by mali byť malého vzrastu a mať šikmé oči, a potom sa v priateľskom objatí vyfotografuje s ľuďmi, ktorí nápadne pripomínajú daný opis, pod nadpisom SlovaKIA – nie, žiadne maďarsko – slovenské zmierenie, len obyčajný biznis. Nechceme si však zvykať na to, že premiér pravidelne nastoľuje tému národnej hrdosti a Devín mu je ukradnutý. Nezdá sa totiž, že by zámer developera zastavil ktokoľvek iný ako vláda. A tak sa Devín stáva lakmusovým papierikom vlastenectva. Slovenská Skanska sa už stihla vyhrážať podaním trestného oznámenia za znevažovanie dobrého mena. Skôr, než by o tom začala uvažovať aj v našom prípade, si chceme vyjasniť jednu vec. Nechceme špiniť meno firmy, chceme len jedno – aby to bolo tak ako vo Švédsku: v okolí kultúrnych a prírodných pamiatok a národných symbolov žiadne viladomy, ani tie najpôvabnejšie z pôvabných.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama