Pozvánka na seminár: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

Počet zobrazení: 4322


logo_agro1.jpgNezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Pozvánka na seminár


Názov: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku
 

Miesto: penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č.3173

Termín: 25. januára 2017 od 11:00 hod.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu pre obce, neziskové organizácie a podnikateľov z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Poukázať na potrebu spolupráce obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri ich propagácii a popularizácií na výstavách cestovného ruchu doma a v zahraničí. Zároveň uskutočniť aj vzájomnú výmenu skúseností pri realizácii úspešných projektov vo vidieckej turistike a agroturistike na Slovensku.

Združenie Malokarpatská vinná cesta (ZMVC) v roku 2016 si pripomenulo 20. výročie svojho vzniku. ZMVC má viac ako štyristo členov, predovšetkým vinohradníkov, vinárov, ubytovateľov a ďalších podnikateľov v cestovnom ruchu. Členmi sú i mestá, obce, spolky vinárov a ďalšie organizácie neziskového sektora. Projekt ZMVC patrí medzi najúspešnejšie realizované agroturistické projekty na Slovensku. O skúsenostiach, aktivite podnikateľov a spolupráci subjektov sa chceme odeliť s poznatkami o cestovnom ruchu na slovenskom vidieku.

Seminár nadväzuje na 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave.

Program seminára a exkurzie

25. januára 2017 (streda)
11:00 – 12:00 hod.- prezentácia v penzióne Harmónia*** v Modre - Harmónii, ubytovanie
12:00 – 13:00 hod. – obed
13:00 privítanie a otvorenie seminára, Štefan Píri, Ing. František Mach, CSc.
13:15 – 13:45 Možnosti podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu pre obce, tretí sektor a podnikateľov na slovenskom vidieku. – Mgr. Petra Šupáková, ZMOS
13:45 – 14:15 Investovanie a spájanie pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. – Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR
14:15 – 14:45 Propagácia vidieckeho cestovného ruchu a trendy rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. – Ing. Marián Bujna, odborník v cestovnom ruchu
14:45 – 15:15 Skúsenosti z činnosti Združenia Malokarpatská vinná cesta, spolku VINCÚR, MATIK a ďalšie zámery. –PhDr. Anna Pichová, ZMVC, Vincent Jakubec, spolok VINCÚR, Ing. František Mach, CSc., NORVT
15:30 – 18:00 hod – exkurzia do vybraných zariadení cestovného ruchu na Malokarpatskej vínnej ceste (napr. hotel Zochova chata, ELESKO winne park, reštaurácia PAVÚK v Modre, hotel MAJOLIKA, galéria Ignáca Bizmayera)
18:30 – 19:30 – večera
19:30 – 22:00 - spoločenské posedenie, prezentácia skúsenosti z rozvoja vidieckej turistiky v regiónoch Slovenska, ochutnávka regionálnych produktov – degustácia malokarpatských vín od vinárov spolku VINCÚR v Modre, výmena skúsenosti, premietanie filmu o MVC, výmena propagačných materiálov

26. januára 2017 (štvrtok)
7:30 – 8:30 - raňajky
9:00 – Odchod od penziónu na návštevu 23. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 konaného v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

Organizačné zabezpečenie

1. Účastnícky poplatok úhrada za suma (eur)
ubytovanie 20,-
stravovanie (obed, večera, raňajky) 19,-
prednášky, študijné texty, exkurzia, doprava, občerstvenie,
vstupné na výstavy, organizačný poplatok 38,-
spolu 77,-

2. Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy:
Bratislava, autobusová stanica NIVY - Modra, Harmónia (čas cestovania cca 1 hod.)
čas odchodov z Bratislavy, autobusová stanica: 6:40, 7:45, 8:35, 10:35

3. Odborný garant: informácie poskytne Ing. Juraj Kerekeš, tel.: 0949413423, e-mail: jurker@centrum.sk
4. Organizačný garant: informácie poskytne Ing. František Mach, CSc., tel. 0918124794, fax 0336474302, e-mail: feromach@gmail.com

5. Prihlášku zaslať do 20. januára 2017 na e-mail: feromach@gmail.com

6. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s., IBAN: SK5811000000002661060018

V Modre 12. januára 2017

Štefan Píri, predseda SZVTA
Ing. František Mach CSc., NORVT v Modre


Miesto seminára: penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č.3173

harmonia.jpg
Zdroj: www.penzionharmonia.com/kontakt/

Malokarpatská vínna cesta

plagat_mvc_c._2.jpg
Zdroj: Združenie Malokarpatská vínna cesta

Miesto konania 23. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017,
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

itf_slovakia.jpg
Zdroj: www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-11266.html?page_id=11266

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984