Reklama
Reklama

Ad: Nerobte z južného Slovenska vojnovú zónu (Slovo, 33/ 2008)

To čo dokázal eklekticky vyprodukovať „historik“ Eduard Chmelár v príspevku Nerobte z južného Slovenska vojnovú zónu (Slovo, č. 33, 6. – 12. augusta 2008), prekonáva všetky nenávistné výplody Grigorija Mesežnikova a jemu podobných odchovancov vedeckého komunizmu bývalého režimu.
Počet zobrazení: 913

To čo dokázal eklekticky vyprodukovať „historik“ Eduard Chmelár v príspevku Nerobte z južného Slovenska vojnovú zónu (Slovo, č. 33, 6. – 12. augusta 2008), prekonáva všetky nenávistné výplody Grigorija Mesežnikova a jemu podobných odchovancov vedeckého komunizmu bývalého režimu. Žonglovanie s historickými a politickými faktami, s formovaním poloprávd je v rozpore s vyváženým a odborným hodnotením činov okolo nás. Dokazuje to aj uvedený príspevok, ktorý je napísaný kŕčovitou zaujatosťou k Robertovi Ficovi a k politike sociálnodemokratickej strany SMER. Maximálne povrchné narábanie s premiérovým textom vystúpenia, ktoré odznelo na oslavách 145. výročia založenia celonárodnej ustanovizne Matice slovenskej v Martine, je toho dôkazom. Bol som tam, poznám celý text, mám dobré uši, ale takúto účelovú ekvilibristiku som ešte nečítal. Predkladá nám len povytŕhané časti viet z celkového kontextu vystúpenia, ktoré bolo konzistentné. Neviem, čo k tomu autora viedlo. Dokázal ma však presvedčiť o tom, že je majster, ktorý umne vie prejaviť a pretaviť do súčasnosti najhoršie tradície propagandy dvoch totalitných režimov minulého storočia. Pripomínam, že predseda vlády SR Robert Fico vo svojom prejave vyzval občiansku a aj národnú inteligenciu k spolupráci, a to bez rozdielu jej svetonázorovej orientácie. Pripomenul a citoval skvelého novinára Romana Kaliského, ktorý sa, žiaľ, Eduardovi Chmelárovi nestal príkladom, že „dejiny novej slobody a demokratickej Slovenskej republiky sa nesmú stať dejinami pomsty!“ Aby napokon premiér priklincoval, že národná identita nemôže stáť v opozícii voči zdravému európanstvu. Tieto podstatné myšlienky z prejavu premiéra však autor, zrejme zámerne vynechal. Alexander Matuška takýto prístup označoval veľmi jednoducho – fušerstvo. A čo sa týka výzvy, aby Matica slovenská výraznejšie začala pôsobiť prostredníctvom kultúrnych, a nie politických aktivít na jazykovo zmiešanom území, nie je na tom nič nacionalistické, žiadna nacionalistická taktika. Matica slovenská už dávnejšie mala takto všestranne kultúrne pôsobiť, tak ako to vynikajúco robí Csemadok medzi maďarskou národnostnou menšinou na tomto území pri upevňovaní národnej a národnostnej, kultúrnej i vzdelanostnej identity, používaní jazyka a tradícií. Napokon, mnohé úspešné podujatia sa už urobili spoločne. Dva roky chodím pravidelne do týchto regiónov a viem, že občania pozitívne vnímajú , že práve táto vláda myslí aj na ekonomický a sociálny rozmer svojej politiky, že presadzuje solidaritu. Svedčia o tom názory Slovákov, Maďarov i Rómov, slušných ľudí, ktorí chcú slušne žiť. Stručne, naša vláda nenacionalizuje politiku na slovenskom juhu a nerobí z južného Slovenska vojnovú zónu. Toto sú veľmi nebezpečné tézy, ktoré si zvolil Eduard Chmelár, akoby zabudol, že práve takéto články sa v bývalej Juhoslávii podpísali na krvavom konflikte. A na samotný záver, vážený pán Chmelár, milý Edo, príď na akcie, ktoré realizuje táto vláda, ale aj Matica slovenská, na jazykovo zmiešanom území a skús sa sebakriticky zamyslieť a priznať si, že to, čo tvrdíš, je vo veľkej miere vzdialené od tvojich napísaných slovných konštrukcií, od reálnej pravdy. Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama