Plot okolo americkej ambasády je dnes už čiernou stavbou

Počet zobrazení: 4652

Bratislava, 29. 9. 2016 – Na dnešnom rokovaní Mestského zastupiteľstva hl. mesta Bratislavy poslanci neschválili novú nájomnú zmluvu pre ambasádu USA na Hviezdoslavovom námestí.

am3.jpg

Na zasadnutí zastupiteľstva 29. júna 2016 mestskí poslanci odhlasovali predĺženie doby nájmu o tri roky s opciou na ďalšie dva roky. Predĺženie malo vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní. Ambasáda doručila hlavnému mestu podpísaný dodatok v uvedenej lehote, avšak po uplynutí doby nájmu, teda po 15. 8. 2016.

„Tým, že dodatok podpísali po uplynutí doby nájmu, nájomný vzťah vlastne zneplatnili. V súčasnosti je teda plot okolo ambasády už čiernou stavbou,“ uviedol Martin Borguľa, poslanec mesta a predseda KLUBU pre BRATISLAVU.

Ambasáda zároveň zaslala tento mesiac na magistrát list, v ktorom žiadala doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Nakoľko táto klauzula nebola schválená v Mestskom zastupiteľstva, musel byť na dnešné rokovanie predložený návrh na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov. Nová nájomná zmluva dnes hlasovaním poslancov neprešla.

„Som rád, že dnes si poslanci uvedomili zodpovednosť voči svojim voličom a Bratislavčanom, a plot, ktorý viac ako desať rokov kazil vzhľad Hviezdoslavovho námestia, bude môcť byť konečne odstránený. Námestie získa naspäť svoju tvár a môže byť opäť najkrajším promenádnym námestím v Bratislave. Hneď zajtra vyzvem starostu Starého Mesta a stavebný úrad mesta, aby v tejto veci začali konať a podnikli kroky na čo najskoršie odstránenie plota,“ povedal Martin Borguľa.

SÚVISIACE:
Plot pri americkej ambasáde zostáva!
Martin Borguľa: Dnešné hlasovanie staromestského zastupiteľstva obrovským sklamaním
Otvorený list poslanca mesta Martina Borguľu americkému veľvyslancovi
Mestská rada navrhuje, aby americká ambasáda za pozemky platila
Martin Borguľa: Proti ďalšiemu zotrvaniu americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí
Martin Borguľa: Vodí nás americká ambasáda za nos?
Otvorený list veľvyslancovi USA v Slovenskej republike
Pred americkou ambasádou na Hviezdoslavovom námestí zostane plot aj naďalej
Chronológia udalostí súvisiacich so žiadosťou Veľvyslanectva USA na Slovensku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984