Vyšlo nulté číslo kultúrno-politického magazínu DAV DVA

Počet zobrazení: 9485
Dve poznámky k uverejňovanej tlačovej správe:  1.  V nultom čísle projektu (možno sa nemusel odvolávať na DAV priamo v názve – lebo „niet viac riek“), sú články viacerých autorov, ktorí sa doteraz na jednej (názorovej, ideovej)  platforme nestretli. Z tlačovej správy  ani z „listovania“ DAV/DVA  nie je zrejmé, či autori o tomto „sústredení“ vedia, teda či súhlasili byť v „jednom šíku“. Z tlačovej správy možno vyčítať, že redakcia si to aj uvedomuje, ak hovorí aj o nie „priamo ľavicových médiách“... 2. Slovu sa neprávom pripisuje istý podiel na vzniku projektu  DAV/. Samozrejme, je potešiteľné, koľko autorov a textov sa v nultom čísle DAV/ zo Slova vyskytuje, Slovo však nemá na tom žiadnu zásluhu – a nie je redakcii známe, či „davisti“  oslovili autorov, že sa ich články v DAV/ vyskytnú.
No a už len do tretice želanie: aby  sa po tomto „zborníku“ časopis vyprofiloval  – autorsky aj tematicky. K tomu môžete prispieť aj vy, čitatelia Slova, ak napíšete na e-mailovú adresu Slova či priamo na redakciu DAV/, svoj názor na nulté číslo a možnú profiláciu kultúrno-politického magazínu DAV DVA.

Emil Polák

 dav_dva.jpgDnes vychádza nulté číslo nového kultúrno-politického magazínu DAV/ (čítaj DAV DVA).
Časopis vznikol ako spontánna iniciatíva mladých ľavičiarov. 

Autormi/prispievateľmi nového časopisu, ktorý začne oficiálne vychádzať od prvého čísla, sú okrem stálej redakcie (Tomáš Bóka, David Diczházy, Marek Kopilec, Ladislav Michalek, Branislav Fábry, Juraj Janošovský, Tomáš Klimek, Lukáš Perný) aj významné osobnosti, ako napríklad futurológ Ladislav Hohoš, poslanec Ľuboš Blaha, politik Stanislav Pirošík, vedci Karol Ondriáš, Michal Frič, Martin Kráľ, Karol Krpala a mnohí ďalší. Magazín sa bude okrem filozofie, politiky a ekonomiky venovať aj umeniu, histórii a kultúre zľava. DAV/ momentálne pôsobí mimo politických strán. Úzka redakcia tvorí zároveň tvorivú skupinu, ktorá plánuje v budúcnosti participovať na rôznych občianskych iniciatívach. Prvou z takýchto iniciatív bol protest proti búraniu PKO, ktorý zorganizovali dnešní autori DAV/u.

Okrem klasických analýz, hodnotení, autorských článkov, komentárov a úvah bude zverejňovať aj autentické príbehy každodenných ľudí, obetí neoliberálneho kapitalistického zriadenia, aby tak demaskoval jeho skutočnú podstatu.

Pôvodný DAV vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie v období 1. ČSR. DAV/ (DAV DVA) sa pýta: Nerobí dnes „bratislavská kaviareň“ to isté? Davisti boli cenzurovaní, prenasledovaní, zakazovaní a dokonca i väznení. Treli biedu a písali popri iných povolaniach. Dnešní ľavičiari sú na tom často podobne. 

Nulté číslo je akýmsi zborníkom novej generácie radikálne antikapitalistických autorov, resp. kompiláciou toho najlepšieho, čo v posledných mesiacoch napísali a zverejnili. Od prvého čísla plánujeme vydávať aj vo fyzickej podobe s kratším, štandardizovaným rozsahom (60 strán). Okrem klasických analýz, hodnotení a autorských článkov budeme zverejňovať aj autentické príbehy každodenných ľudí, obetí neoliberálneho kapitalistického zriadenia, aby sme demaskovali jeho skutočnú podstatu. Preto bude pre nás každý cent dobrý, nakoľko nemáme žiadnych sponzorov, granty, skrátka nič. //

Záujemcovia DAV/u si časopis môžu objednať mailom. V zníženej kvalite je prístupný na adrese https://www.academia.edu/26673062/DAV_ro%C4%8Dn%C3%ADk_1._%C4%8D%C3%ADslo_0

Kolektív neodavistov vzišiel z názorovo pestrých kruhov skupiny Ľavé spektrum, prostredia okolo organizácií, aktivistických iniciatív, časopisov a stránok ako Vzdor, Kroky, Slovo či Alternatívy.sk, ale i nie priamo ľavicových médií ako ZEM&VEK a Spravodajská alternatíva. Výraznú časť autorskej základne budú tvoriť členovia Ľavého spektra, ktoré vzniklo ako iniciatíva na vytvorenie diskusného priestoru pre rôzne ľavicové prúdy na Slovensku. Polemika a kritika posúva vpred – preto bude dávať DAV/ priestor rôznorodým konceptom od ekonomickej demokracie, cez participatívne modely či koncepcie bezúročnej ekonomiky, až po rôzne komunitné či iné alternatívne projekty. Priestor pritom dostane široká škála ideí od kresťanského socializmu cez anarchizmus až niekam po modernizované koncepcie marxizmu-leninizmu, obohatené o nové skúsenosti. Názorová pluralita umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

redakcia DAV/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984