Reklama
Reklama

Vlastný gól do bránky STV

Diskusná relácia Slovenskej televízie O päť minút dvanásť potvrdila v poslednú nedeľu pretrvávajúce pochybnosti o kvalifikovanosti tých pracovníkov verejnoprávnej inštúcie, ktorí rozhodujú o programovom obsahu relácií, a najmä výberu aktuálnych tém, ktoré rezonujú v dané obdobie celou spoločnosťou.
Počet zobrazení: 715

Diskusná relácia Slovenskej televízie O päť minút dvanásť potvrdila v poslednú nedeľu pretrvávajúce pochybnosti o kvalifikovanosti tých pracovníkov verejnoprávnej inštúcie, ktorí rozhodujú o programovom obsahu relácií, a najmä výberu aktuálnych tém, ktoré rezonujú v dané obdobie celou spoločnosťou.

Priam permanentné rokovanie vládneho kabinetu uplynulý týždeň, ktorý prijímal závažné rozhodnutia na záchranu slovenskej ekonomiky, ale aj odborárska oponentúra, ba dokonca vyhrážky na skončenie sociálneho zmieru, ponúkali médiám bez rozdielu také množstvo tém na úvahy a názorové výmeny zainteresovaných, že aj menej rozhľadený divák STV by očakával pertraktovanie aktuálnej problematiky, keďže sa táto dotkne bezo zbytku každého z nás. Nepoučiteľnosť hraničiaca s neprofesionalitou však onedlho po tom, ako zodpovední pracovníci STV servilne poskytli počas moratória pred prezidentskými voľbami priestor "kortešačke" premiéra, za čo si STV vyslúžila pokutu, sa verejne potvrdila aj v nedeľu cez obed. Dať jeden z najsledovanejších priestorov síce zaujímavej téme o koncesionárskych poplatkoch, no aktuálnej iba z pohľadu tých, ku ktorým tieto poplatky majú smerovať ako jeden zo zdrojov príjmov, bol tentoraz skôr počinom propagandistickým, keďže o skvalitnení práce STV sa konkrétne nehovorilo. O necitlivosti vybraných tém do diskusnej relácie svedčí najmä osobná angažovanosť samotného generálneho riaditeľa Milana Materáka, ktorému asistoval jeho rozhlasový kolega, pričom im sekundovali stranícki mediálni experti Ján Budaj, Dušan Jarjabek a Ľubomír Andrassy. Divák si z obsahu besedy odniesol najmä poznatok, že koncesionársky poplatok platiť musí (sic!), vyberanie poplatkov budú oprávnené kontrolovať oba verejnoprávne médiá. Najlepší bonmot v národniarskom duchu však odznel z úst Milana Materáka, ktorý vyhlásil, že koncesionárske poplatky sú vlastne platbami za kmitočet, ktorý je "národným bohatstvom". A ešte že STV, ani Slovenský rozhlas nie sú na určovanie sociálnej siete.

Po takto ponúknutej reklame a právnej osvete sa v divákovi, ktorý márne prahol za informáciami, čo čaká v najbližšej budúcnosti jeho peňaženku a najmä - dokedy - ešte viac upevnilo presvedčenie, že STV si peniaze z koncesionárskych poplatkov nezaslúži. Vrcholový manažment si raz opäť dal vlastný gól.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama