Záujmy a politika

Keď sa súčasná vládna koalícia ujímala pred dvoma rokmi moci, bolo už vtedy zrejmé, že je krehká a že spolupráca jej súčastí nebude jednoduchá. Pravica a ľavica spoločne vytvárajú vládu zväčša v čase veľkých národných kríz, či smrteľného nebezpečenstva. Ak toto nebezpečenstvo nie je dostatočne veľké a zrejmé, aby pravicu a ľavicu nútilo k spolupráci, tak začnú prevažovať vnútorné pnutia a koalícia sa rozpadá.
Počet zobrazení: 1319

Keď sa súčasná vládna koalícia ujímala pred dvoma rokmi moci, bolo už vtedy zrejmé, že je krehká a že spolupráca jej súčastí nebude jednoduchá. Pravica a ľavica spoločne vytvárajú vládu zväčša v čase veľkých národných kríz, či smrteľného nebezpečenstva. Ak toto nebezpečenstvo nie je dostatočne veľké a zrejmé, aby pravicu a ľavicu nútilo k spolupráci, tak začnú prevažovať vnútorné pnutia a koalícia sa rozpadá. U nás na Slovensku došlo k čomusi oveľa horšiemu. Politický protivník, ktorého porážka bola cieľom súčasnej vládnej koalície, zďaleka nebol porazený. Naopak, disponuje širokým kádrom oddaných prívržencov a má preto šancu vrátiť sa k moci. Rozhodnúť o tom by mohlo referendum, ktorého termín sa neúprosne blíži.

Práve teraz by sme sa mali zamyslieť nad základnou poučkou o podstate politiky: Politika vlastne nie je nič iné ako presadzovanie záujmov. Záujmy sú však rôznych stupňov: záujmy jednotlivcov, skupín a sociálnych vrstiev. Pred voľbami všetky strany sľubovali, že budú brániť najmä záujmy radového voliča, človeka z ulice, že mu zabezpečia lepší život. Vládna koalícia v realizácii tohto sľubu zatiaľ veľmi neuspela. Veď súčasťou predreferendovej kampane opozície je donútiť vládu, aby v parlamente podala správu o hmotnej situácii radového občana. Netreba vôbec špekulovať o tom, ako by sa to v súčasnosti s takouto správou skončilo...

Vráťme sa však k spomínanej poučke o záujmoch. V reálnej politike presadzuje každá strana určitý záujem. Keďže sa usiluje získať čo najviac hlasov, tak sa snaží presvedčiť čo najširší okruh voličov, že je to práve ich záujem, ktorý sa stal cieľom jej politiky. Pravda, deklarácia cieľov nebýva vždy názorná a tak prichádzajú na rad sľuby. Človek z ulice nemusí vždy chápať svoj reálny záujem, no vie veľmi dobre zhodnotiť svoju hmotnú situáciu. Ak mu niekto sľuboval, že mu bude za jeho vlády lepšie (napr. že sa mu zdvojnásobí reálna mzda) a v skutočnosti je mu horšie, tak prestáva tomu, čo mu to pred voľbami sľuboval, veriť.

V ešte horšej situácii je ľavicová strana. Práve tá by mala hájiť záujmy radového občana. Z toho vyplýva tradičný model ľavicovej politiky, tak dobre známy zo škandinávskych štátov. Lenže naša krajina je ekonomicky a historicky niekde úplne inde. Naši ľavicoví politici by teraz mali vedieť ľuďom vysvetliť, čo bol iba demagogický sľub a čo je ich skutočný záujem. Záujmy však môžu byť dlhodobé a momentálne, záujem staršej generácie sa nemusí zhodovať so záujmami mladších. Rozhodnúť by mal teda spoločný záujem, no každá strana bude tvrdiť, že ho pozná a presadzuje práve ona. Dokonca aj SMK tvrdí, že presadzuje záujmy nielen maďarskej menšiny, ale celej krajiny. Rovnako to tvrdia ďalšie strany vládnej koalície. Ťažko sa dokáže opak, no vždy sa predsa len dajú odhaliť bočné záujmy.

Rada ako dosiahnuť zhodu vo vládnej koalícii je rovnako jednoduchá, ako vari aj utopická - sledovať predovšetkým spoločný záujem. Tu nepomôže nič iné ako dôkladné sledovanie činnosti každej strany.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984