Anketa

Zakliate slovo, ktoré je na Slovensku už desať rokov akýmsi tabu, používajú naši západní kolegovia s akousi šarmantnou samozrejmosťou. V snahe rehabilitovať tento pojem aj u nás sme sa obrátili na viacerých predstaviteľov ľavice vo svete, aby nám objasnili, čo pre nich znamená slovo socializmus.
Počet zobrazení: 1535

Zakliate slovo, ktoré je na Slovensku už desať rokov akýmsi tabu, používajú naši západní kolegovia s akousi šarmantnou samozrejmosťou. V snahe rehabilitovať tento pojem aj u nás sme sa obrátili na viacerých predstaviteľov ľavice vo svete, aby nám objasnili, čo pre nich znamená slovo socializmus.

LIONEL JOSPIN, francúzsky premiér: Socializmus je pre mňa humanizmus. Jeho konečným cieľom je, povedané slovami Léona Bluma, integrálne oslobodenie ľudskej bytosti. Kľúč k tomuto oslobodeniu nie je jednoznačný. Preto o ňom musíme diskutovať. Socializmus je permanentná diskusia. A preto musí zostať demokratický. Byť socialistom znamená vždy byť internacionalistom. Túžba po rovnoprávnosti a spravodlivosti sa nedá ohraničiť. A naším prvoradým cieľom je teraz úplná zamestnanosť. Socializmus nie je nejaká uzavretá doktrína. Socializmus tu bol už pred marxizmom. Na to sa zabúda. No na druhej strane musíme znovuobjaviť použiteľnú stránku Marxovej metodológie: kritickú analýzu sociálnej reality, a teda aj kapitalizmu.

ŠIMON PERES, bývalý izraelský premiér: Socializmus je predovšetkým civilizácia. Nemôžeme prijať hodnoty kapitalizmu za svoje. Trh predsa nie je hodnota. Je to len nástroj. Socializmus nie je ekonomická dogma. Je to spôsob života. Socializmus znamená pre Európu to, čo pre Ameriku demokracia.

HEINZ FISCHER, predseda rakúskeho parlamentu: Socializmus je odpoveďou na dva extrémy 20. storočia, kapitalizmus a komunizmus. Je vyjadrením úcty k človeku, jeho potrebám, právam, túžbam. Socialistická politika sa mení z krajiny na krajinu, z desaťročia na desaťročie, no jej hodnoty sú spoločné a nemenné.

COSTAS SIMITIS, grécky premiér: Socializmus je nikdy sa nekončiaci proces. Je to postupné zvyšovanie kvality života na princípe slobody, solidarity, rovnoprávnosti, sociálnej spravodlivosti a osobnej zodpovednosti.

MARIO SOARES, bývalý portugalský prezident: Socializmus je ideálnou kombináciou demokracie, slobody a spravodlivosti. Ak sa nespreneveríme jeho hodnotám, môže sa stať tým najlepším ideologickým sprievodcom po 21. storočí.

FRANCOIS HOLLANDE: predseda Francúzskej socialistickej strany: Socializmus znamená zmenu. Nie je postavený na dogme, ale na myšlienke. Preto je proti duchu socializmu budovať nejaký byrokratický systém. Socializmus chce zlepšovať postavenie širokých más, preto sa neustále musí meniť.

JAIME PAZ ZAMORA, viceprezident SI, Bolívia: Pre mňa je socializmus humanistickou cestou k pokroku. Je to jediné politické hnutie, ktoré hlása rovnoprávnosť, slobodu a spravodlivosť pre všetkých ľudí bez rozdielu. Neviem si predstaviť, že by socializmus nemal pravdu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984