Rómske otázniky

Jeden z rozmerov rómskeho problému názorne ukazuje epizóda z povestnej košickej štvrti Luník IX, ktorú mohli vidieť aj televízni diváci: minister spravodlivosti Ján Čarnogurský v montérkach upratoval sídlisko a väčšina obyvateľov štvrte sa na to pozerala z okien a vyškierala sa.
Počet zobrazení: 1675

 

Jeden z rozmerov rómskeho problému názorne ukazuje epizóda z povestnej košickej štvrti Luník IX, ktorú mohli vidieť aj televízni diváci: minister spravodlivosti Ján Čarnogurský v montérkach upratoval sídlisko a väčšina obyvateľov štvrte sa na to pozerala z okien a vyškierala sa. Za bývalého režimu sa na jeseň prerušovalo vyučovanie na vysokých školách na dva týždne a študenti museli ísť zbierať zemiaky. Spomínam si, ako sa skupina Rómov, zamestnancov štátneho majetku, vyhrievala na jesennom slniečku a vysmievala sa študentom zbierajúcim zemiaky. Dnes už jesenné vysokoškolské brigády nie sú potrebné...

Riešenie hocakého problému si najprv vyžaduje, aby sme veci pomenovali pravými menami. Problém nevyriešime tak, že zakážeme informovať verejnosť o tom, aký podiel má rómska časť obyvateľstva na kriminalite. Ide tu o niečo iné. Verejnosť by nemala byť informovaná iba o celkovom, pomerne naozaj vysokom čísle, ale aj o štruktúre, a najmä príčinách tejto kriminality. Verejnosť je však nedostatočne informovaná aj o inom aspekte problému. Spolunažívanie Rómov a väčšinového obyvateľstva je najhoršie iba v určitých regiónoch a existujú oblasti, kde je únosné. Navyše máme aj obce, kde sa tento problém začína riešiť. Súčasne na Rómov nemožno nazerať ako na jednoliatu masu. Časti Rómov sa podarilo do spoločnosti úplne integrovať.

V polovici tohto storočia tí, ktorí si mysleli, že budujú „šťastný, nový svet“, si riešenie rómskej otázky predstavovali tak, že bude stačiť Rómov usídliť na jednom mieste, dať im trvalú prácu a naučiť ich čítať a písať. Ich proces integrácie potom bude čímsi automatickým. Tí, ktorí rozhodovali o politike voči Rómom, zabudli na jednu kľúčovú okolnosť. Rómovia sú hrdinami dvoch veľkých diel svetovej literatúry: Carmen od francúzskeho spisovateľa Prospera Mérimée a Makara Čudru od ruského spisovateľa Maxima Gorkého. Charakteristickým znakom oboch literárnych postav je jedna z najtypickejších vlastností tohto etnika: láska k voľnosti a z toho vyplývajúci odpor voči čomukoľvek, čo by čo len zaváňalo manipuláciou s ich osobnosťou, opovrhovanie inými autoritami a pravidlami, ako sami uznávajú. Dúfam, že ma nik neobviní z predpojatosti, ak budem tvrdiť, že pokora nie je ich typickou vlastnosťou. Pokus o prevýchovu starého a o výchovu nového typu človeka stroskotal aj v prípade Rómov. Vtedajšie štátne orgány voči nim postupovali paternalisticky a vyvolali v nich dodnes trvajúci názor, že majú byť objektom starostlivosti štátu a ten sa má postarať aj o také ich potreby, o ktoré by sa iný občan mal postarať sám. Napríklad aj poriadok pred vlastným domom. Iným občanom odpadky pod oknami nemusí chodiť odstraňovať minister spravodlivosti osobne.

Deklarácia ľudských práv na jednej strane priznáva každej ľudskej bytosti právo odísť z krajiny, kde žije, a hľadať lepšie životné podmienky. Na druhej strane však žiadnej krajine neukladá povinnosť takýchto ľudí prijať. V tejto súvislosti je treba pripomenúť, že únosné životné podmienky porovnateľné so západnou Európou nemá väčšina obyvateľov Slovenska. V Rakúsku je plat zdravotnej sestry podstatne vyšší ako na Slovensku plat lekára. Životné podmienky Rómov na Slovensku by sa mali posudzovať v celkovom kontexte ekonomickej situácie v našej krajine.

Už sa v našom týždenníku písalo, že k riešeniu rómskej otázky je potrebná tolerancia. Je to naozaj duchovný predpoklad riešenia tohto problému, okrem neho však treba nemalé hmotné prostriedky a vedomie, že ide o proces, ktorý bude trvať niekoľko generácií.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984