Rezervy stavebnej produkcie

Zámer dokončiť v minulom roku 15 000 bytov sa nepodarilo splniť. Už v septembri sme zaznamenali pokles vývoja stavebnej produkcie o 6,7 percenta oproti rovnakému obdobiu vlani. „Ľudia nemajú peniaze, vláda nesplní svoj program,“ komentoval túto skutočnosť istý denník
Počet zobrazení: 1194

Zámer dokončiť v minulom roku 15 000 bytov sa nepodarilo splniť. Už v septembri sme zaznamenali pokles vývoja stavebnej produkcie o 6,7 percenta oproti rovnakému obdobiu vlani. „Ľudia nemajú peniaze, vláda nesplní svoj program,“ komentoval túto skutočnosť istý denník. „Ľudia“ majú síce na to opačný názor, ale „i tak še da“, hovorí sa na východe. Bývanie a byty majú však nielen svoju kvantitatívnu stránku, ale aj kvalitatívnu. Zaslúžili by si pozornosť, ktorá mohla dopomôcť občanom ku skvalitneniu bývania, zmiernila prepad stavebnej produkcie a prispela k vytvoreniu pracovných miest. Chcelo to len – zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – zaoberať sa problematikou, prehodnotiť vývoj i vlastné stanoviská. V roku 2000 bol podľa smernice tohto ministerstva číslo 3/2000, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na odstránenie systémových porúch bytových domov, poskytnutý príspevok na 35 domov od pol milióna do jedného milióna korún v celkovej výške 13 miliónov. V prvom polroku 2001 požiadalo o príspevok okolo sto žiadateľov. Je to veľa, či málo? Asi málo, keď panelových domov je na Slovensku niekoľko stotisíc a takmer každý starší vyhovuje kritériám, ktoré citovaná vyhláška stanovila pre systémovú poruchu, ktorú nezapríčinili užívatelia bytov. V najhoršej situácii sa ocitli spoločenstvá vlastníkov, ktoré existujú len niekoľko rokov a na svojich účtoch majú málo peňazí. Navyše si nemôžu dovoliť vyčerpať všetky vlastné finančné zdroje. Preto by sa mala v smernici určiť iným spôsobom výška vlastných prostriedkov, ukončenie stavby nevyžadovať do dvanástich mesiacov od podpísania zmluvy, ale určiť vhodnejší termín. Táto požiadavka sa dá zdôvodniť nielen ekonomickými, ale aj technickými dôvodmi. Stavebné práce, či chceme alebo nie, majú stále sezónny charakter. Navyše technologické postupy, napríklad pri zatepľovaní, vyžadujú určité teplotné rozpätie a zakazujú používať nemrznúce zmesi. Výhrady sú aj k určovaniu výšky príspevku na jeden byt. Určujúcou, podľa smernice, nie je závažnosť poruchy, ale typ stavebnej sústavy. Napríklad, pri stavebnej chybe, ak ide o stavebnú sústavu T06 B-BB, príspevok na jeden byt činí 5000 korún, pri stavebnej sústave B-KE 6000 Sk. Do smernice by sa mal zapracovať taký kontrolný mechanizmus, ktorý by vylučoval zneužitie štátneho príspevku na iné účely, ako je odstránenie systémových porúch.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984